WEET JY DAT CHRISTUS IN JOU HART WOON? | World Challenge

WEET JY DAT CHRISTUS IN JOU HART WOON?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

“Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle” (1 Korinthiërs 3:16-17).

Paulus begin hierdie gedeelte van hierdie brief deur te vra, “Weet julle nie?” Dit is ‘n bietjie van ‘n ontstellende vraag omdat die Korinthiese Christene waarskynlik reeds agt jaar lank gelowig was, maar hy vra hulle een van die mees elementêre vrae. “Weet julle nie dat julle die tempel van God is nie?” Miskien was hulle nie in staat om daardie werklikheid te verstaan nie, hoewel Paulus dikwels voorheen daaroor onderrig het.

Ek wil daardie vraag vir jou vra. Weet jy regtig dat jy die tempel van God is? Is jy seker? Is dit vas in jou hart? Hierdie God wat in ons woon in ‘n ontoeganklike lig, so heerlik, wonderlik, kosbaar, liefdevol, rein en heilig, het ‘n plek gekies om in te leef en dit is in hulle wie se harte nederig en berouvol is.

Watter impak het dit op jou om te weet dat hierdie God van die hele skepping in jou woon? Wat doen dit aan al die probleme en krisisse wat jy in die lewe beleef? Die beproewings en verdrukking waardeur jy gaan? Die hartseer in jou lewe? Die pyn?

Christus leef in jou, die geopenbaarde teenwoordigheid van God. Die vuur van God wat die kinders van Israel gelei en rigting gegee het, het besluit om nie net voor jou uit te gaan nie, maar Hy het gesê, “Wag ‘n bietjie! Kom na My toe of Ek sal na jou toe kom en in jou woon.” Die vuurkolom, die wolk, die rook – Hy leef nou binne-in jou. Die leiding, die leierskap, die potensiaal, die krag, die heerlikheid, die liefde en die vrug van die Gees.

Ons moet die Heilige Gees vra om ons te help om God as verwysing te hê in ons leefstyl, in ons aanbiddingsbelewenis, in ons alledaagse lewe saam met Hom.

Download PDF