KRAG IN GEBED | World Challenge

KRAG IN GEBED

Jim CymbalaMay 25, 2019

Alhoewel die wêreld reuse vordering gemaak het in die verstaan ​​van vakke soos atoomkrag en kernfusie, leef die meeste van ons steeds net met die geringste begrip van die oudste, mees dinamiese kragbron wat daar is – die krag wat uit gebed kom. Trouens, ons het nog nie eers begin ervaar wat die oneindige krag en moontlikhede is wat beskikbaar gestel word wanneer ons die Naam van die Here aanroep nie.

Die boek Rigters beskryf ‘n donker tydperk in Israel se geskiedenis. Alhoewel God die land Kanaän aan hulle gegee het, presies soos Hy belowe het, het die Israeliete herhaaldelik hul rug op sy opdragte gedraai, omdat hulle nie die land ten volle in besit geneem het soos Hy beveel het nie. In plaas daarvan om die Kanaäniete uit te dryf, het die Israeliete met hulle getrou en kort voor lank het hulle Kanaän se valse afgode aanbid, ‘n praktyk waaroor God ernstig gewaarsku het.

“MAAR ná die dood van Ehud het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE. Daarom het die HERE hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaän ... hy het ... die kinders van Israel twintig jaar lank swaar verdruk” (Rigters 4: 1-3).

Vir twintig jaar lank was hierdie onderdrukking onverpoosd, wat beteken dat nie een van Israel se jongmense ooit vryheid gesmaak het nie. Uitbuiting en swaarkry was ‘n lewenswyse vir almal – totdat iets een besondere dag verander het. In absolute desperaatheid het Israel die Naam van die Here aangeroep en hulle gebed het ‘n deurbraak begin wat alles verander het.

God het ‘n profetiese woord gestuur aan ‘n rigter in Israel, genaamd Debóra. Onder die inspirasie van die Gees van God het Debóra ‘n boodskap aan ‘n man met die naam Barak gestuur, dat die Here die vyand in sy hande sou oorgee: “Maak jou klaar, want dit is die dag waarop die HERE Sísera in jou hand gee. Trek die HERE nie voor jou uit nie?” (4:14). Twintig miserabele jare van slawerny deur die Kanaäniete sou beëindig word as Barak gehoorsaam sou wees – en hy was! “En die HERE het Sísera met al die waens en die hele leër deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring voor Barak uit” (4:15).

Ons het vandag baie meer Barakke nodig wat in gebed sal deurbreek en dan God se leiding sal gehoorsaam, sodat wreedaardige slawerny omvergewerp kan word.

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF