‘n Vertroue Sonder Grense | World Challenge

‘n Vertroue Sonder Grense

David Wilkerson (1931-2011)November 26, 2019

“Ek sal julle as my volk aanneem en vir julle ‘n God wees ” (Exodus 6:6).

God begeer dat jy Hom moet ken! Hy wil jou leer om sy stem bo alle ander te herken. Hy het Homself keer op keer aan sy volk, die kinders van Israel, geopenbaar – deur groot verlossingsdade en wonderbaarlike tekens en wonders – en tog het hulle hul God nog steeds nie geken nie.

“Veertig jaar het Ek ‘n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is ‘n volk met ‘n dwalende hart, en hulle ken my weë nie” (Psalm 95:10). God het in wese gesê: “In al hierdie dinge het julle my nooit regtig God laat wees nie. Julle weet nog steeds nie hoe Ek werk nie!”

Geliefdes, God is nog steeds op soek na ‘n volk wat Hom sal toelaat om God vir hulle te wees tot op die punt dat hulle Hom en sy weë werklik sal leer ken. Ons is soos Israel deurdat ons wonderwerke gesien, die manifestasie van sy teenwoordigheid beleef en ons gebede verhoor gekry het. Ons vertrou God op die meeste terreine van ons lewens, maar ons geloof het altyd grense en perke. Daar kan dalk ‘n klein area wees wat jy blok, waar jy nie regtig glo dat God gaan onderneem nie. Jou twyfel verhoed God om alles te wees wat Hy in jou lewe wil wees.

Geagte leser, ek kan nie sê of jy God regtig ken soos Hy begeer nie. Slegs die Heilige Gees kan dit openbaar. Maar laat ek met jou deel wat God aan my geopenbaar het oor hoe ek hom belemmer om waarlik God in my lewe te wees: deur nie in sy liefde vir my te rus nie.

Dit is tyd dat jy veilig in die liefde van God sal rus! Jy moet opstaan ​​en sê: “Ek sal nie die beskuldigings van die duiwel aanvaar nie – want ek sal in elk geval nooit waardig wees nie. Al my waarde kom deur Jesus! Hy het my gereinig deur sy bloed.”

Jy sien, jy kan Hom nie God vir jou laat wees totdat jy toelaat dat Hy jou liefhet nie!

Moenie paniekerig raak as die vyand inkom soos ‘n brullende leeu nie – rus net. Sê, "God het my lief – Jesus het my lief. Ek ken en glo in sy liefde!" Laat Hy vir jou God wees deur Hom te wys dat jy in sy liefde sal rus. Aanvaar dit – en geniet dit. God is die beste daarmee om God vir jou te wees as jy Hom toelaat om sy liefde oor jou uit te stort.

Download PDF