Nader God in Gebed | World Challenge

Nader God in Gebed

David Wilkerson (1931-2011)December 4, 2019

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek” (Hebreërs 11:6).

Ons hoor dikwels lering oor hoe ons na God behoort te kom met geloof, maar daar is dinge wat mens nie moet doen wanneer jy tot Hom in gebed kom nie. Byvoorbeeld, moenie God nader en verwag dat Hy enigiets goed moet doen tensy jy met kinderlike geloof in sy beloftes kom nie. Die Woord van God is duidelik: “Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word” (Jakobus 1:6).

Geliefde, dit is vir jou onmoontlik om God te behaag sonder geloof! Abraham was ‘n man wat ‘n geloof ontwikkel het wat nie getwyfel het aan dit wat God aan hom belowe het nie: “En sonder om te verswak in die geloof het hy ... nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het” (Romeine 4:19-21).

Moenie na God kom met enige offe nie. Enige belofte van God is ‘n openbaring van sy wil. Neem byvoorbeeld God se belofte om “julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig” (Judas 24). Jy sou nie vir God vra of dit sy wil is om jou te bewaar vir struikeling as Hy reeds belowe het om dit te doen nie. God gee waarlik aan ons groot en kosbare beloftes sodat ons sal leer om Hom met vrymoedigheid te vertrou: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons ... genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebreërs 4:16).

Moenie na God toe kom totdat jy gereed is om vir presies dit wat jy vra te glo nie. “Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry” (Markus 11:24). As jy God vir brood vra, sal Hy dit nie omruil met ‘n klip nie. As jy Hom vir ‘n vis vra, sal Hy jou nie verras met ‘n slang nie (sien Matthéüs 7:9-10).

Glo God vir jou fisieke toestand, jou finansiële situasie, jou familie, jou geestelike groei. Eien sy beloftes toe – dit is alles joune! Amen!

Download PDF