Reken Af Met Gevoelens van Teleurstelling met God | World Challenge

Reken Af Met Gevoelens van Teleurstelling met God

Gary WilkersonJune 22, 2020

“Ek sê vir julle, julle soek My nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël” (John 6:26-27).

Jesus het pas ‘n skare van duisende mense bonatuurlik kos gegee en dit het hulle verstom en opgewonde gemaak. Hulle was gretig om hierdie wonderwerkende Messias te volg – totdat Hy hulle gekonfronteer het oor wat hulle regtig wou hê. Daarna het hul bewondering in spot verander en hulle het omgedraai en Hom by die duisende verlaat.

‘n Kwessie wat elke Christen vroeg in sy lewe met die Here moet uitklaar, is: “Wie is in beheer van my lewe, ek of Jesus?” Laat ons toe dat God volkome rigting in ons lewens aanwys, of probeer ons self vasstel wat God van ons wil hê?

Die mense op hierdie toneel was gou om Christus te volg, maar hulle was net so gou om Hom te verwerp. Jesus het geweet dat dit sou gebeur en daarom het Hy hulle gekonfronteer direk nadat Hy ‘n groot wonderwerk vir daardie menigtes verrig het: “Ek vertel vir julle die waarheid, julle wil by My wees omdat Ek vir julle kos gegee het en nie omdat julle die bonatuurlike tekens verstaan ​​het nie” (sien 6:26).

Is dieselfde waar van ons vandag? Wat gebeur met ons geloofsverbintenis as dinge nie gebeur volgens ons verwagting nie? Volg ons Jesus hoofsaaklik vir wie Hy is of vir sy seën? Die Here sal nie toegee aan ons begeertes om vir ons alles te gee wat ons wil hê wanneer ons dit wil hê nie. Sy begeerte is om ‘n verhouding met ons te hê – ‘n aanhoudende, langtermynverhouding wat blywende vrugte dra. Sy seën is tekens van sy getrouheid en medelye.

Toe die skare begin het om weg te gaan, het Christus na die twaalf dissipels gedraai en vir hulle gevra: “Wil julle nie ook weggaan nie?” (sien 6:67). Dit is vandag ‘n vraag vir elke Christen wat ly – almal wie se gebed nie verhoor is op die manier wat hulle wou gehad het nie; met ander woorde, elkeen wat teleurgesteld is met God. In sulke tye, is ons almal in die versoeking om moed te verloor en weg te gaan.

Loof die Here, ons geloofsverbintenis is nie gebaseer op wat God vir ons gee nie, maar op ons verhouding met Hom en hoe ons Hom ken: medelydend, barmhartig en getrou. En die beste van alles is dat hierdie verhouding nie van ons prestasie afhang nie, maar van sy getrouheid. Vriend, hou vas aan jou geloof! Jou hemelse Vader werk voortdurend om jou onthalwe.

Download PDF