Die Vader se Welbehae | World Challenge

Die Vader se Welbehae

David Wilkerson (1931-2011)November 13, 2020

“Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen ... laat ons toetree met ’n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid” (Hebreërs 10:19-20,22).

Daar is twee kante aan Christus se werk op Golgota. Die een kant bevoordeel die sondaar, terwyl die ander die Vader bevoordeel. Ons is goed vertroud met die menslike voordeel. Die kruis van Christus het ons vergifnis van ons sondes verskaf; die mag om oorwinning oor alle slawerny en heerskappy oor sonde te hê; en ‘n bron van barmhartigheid en genade gegee. En natuurlik word ons die belofte van die ewigheid gegee.

Tog is daar nog ‘n voordeel van die kruis waarvan ons min weet. En hierdie een is tot voordeel van die Vader. Ons verstaan ​​baie min van die vreugde van die Vader wat deur die kruis moontlik gemaak is.

As ons net vir vergifnis op die kruis fokus, mis ons ‘n belangrike waarheid wat God vir ons bedoel het rakende die kruis. Daar is ‘n vollediger begrip hier en dit het te doen met sy blydskap. Hierdie waarheid gee vir God se kinders veel meer as net verligting. Dit bring vryheid, rus, vrede en blydskap.

God se behae kom in sy genot van ons geselskap. Die wonderlikste oomblik in die geskiedenis was toe die tempelvoorhangsel in twee geskeur het, op die dag dat Christus gesterf het. Op daardie oomblik het die aarde gebewe, die rotse het geskeur en die grafte is oopgemaak. Op die oomblik dat die tempelvoorhangsel geskeur het, wat die mens van God se heilige teenwoordigheid skei, het iets fenomenaal gebeur. Van toe af, kon die mens nie net in die teenwoordigheid van die Here ingaan nie, maar kon God ook na die mens toe uitkom!

Voor die kruis was daar geen toegang tot God vir die algemene publiek nie; net die hoëpriester kon die allerheiligste binnegaan. Nou sê die Vader, “Dit is my geliefde Seun in wie Ek behae het. Julle is sy liggaam en Hy is julle Hoof, en daarom verbly Ek My ook in julle. Alles wat Ek my Seun gegee het, gee Ek aan julle. Sy volheid is julle s’n.

Download PDF