Wil Jy God se Wil Ken? | World Challenge

Wil Jy God se Wil Ken?

Jim CymbalaDecember 5, 2020

As ons vandag na die Christelike omgewing kyk, sien ons baie kerke wat groot dinge vir God doen – mense vind Christus en word gedoop, gebedsbyeenkomste bring God se seëninge neer en ‘n gees van liefde oorheers die atmosfeer. Die Gees van Christus is in daardie kerke en opgewondenheid is in die lug.

Maar ons kan ook kerke sien wat Jesus Christus waarskynlik ‘n slegte naam gee. Hulle is lou en bring oneer aan die Here vanweë hul optrede en gesindhede. Die onvermydelike tekens dat God se Gees in beheer is, is afwesig; trouens, ‘n dodelike geestelike koue vul die lug.

Die apostel Paulus het vir die gemeente in Efese gesê: “Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul” (Efesiërs 5:18). As alle Christene te alle tye reeds met die Gees vervul was, waarom sou daar hierdie ernstige bevel van Paulus wees? In slegs ‘n paar verse voor hierdie een, het Paulus gesê: “Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is” (5:15-17). Dit wil voorkom asof Paulus gesê het dat ons moet aanhou om deur die Gees beheer te word as ons verstandig wil leef, die wil van die Here vir ons lewens wil verstaan ​​en elke geleentheid optimaal wil benut. As ons nie deur die Gees beheer word nie, sal ons uitmis op wat God wil hê ons moet wees.

Hier is dus die vraag: As die Bybel dit duidelik stel dat dit so belangrik is om deur die Gees beheer te word, wat verhinder so baie van ons om onsself ten volle aan die Heilige Gees oor te gee? Sommige van ons is bang om vir die Heilige Gees oop te maak omdat ons verkies om in beheer te bly. Dit is verstaanbaar. Ons is begaan oor selfbehoud en dit kan dus vreesaanjaend wees om beheer prys te gee.

Die ironie van die Geesvervulde lewe is dat ons krag moet prysgee om groter krag te kry. Hoeveel keer het jy in jou Christelike wandel op ‘n plek gekom waar jy gesukkel het om iets reg te kry en dan net harder probeer het? Maar die Christendom is nie ‘n eie-poging godsdiens nie, maar eerder een van krag – die vermoë en krag van die Gees.

“Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae” (Filippense 2:13).

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF