Om Die Wat Ons Liefhet Aan God Toe te Vertrou | World Challenge

Om Die Wat Ons Liefhet Aan God Toe te Vertrou

Carter ConlonDecember 19, 2020

In praktiese terme, hoe leer ons om ander lief te hê soos Christus ons liefhet? Johannes skryf: “Die susters het toe na Hom gestuur en gesê: Here, hy vir wie U liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lasarus liefgehad. En toe Hy hoor dat hy siek is, het Hy twee dae vertoef in die plek waar Hy was” (Johannes 11:3-6).

Met die eerste oogopslag dink jy miskien: “Maar ek het gedink dat Jesus hulle liefhet – waarom het Hy dan nie gou kom help nie?” Trouens, miskien het jy die vraag al baie keer oor jou eie lewe gevra. “Waarom verhoor U nie my gebede nie, Here? Waarom is my situasie nog steeds dieselfde? Waar is U, Here? Ek het U nou nodig!”

God se liefde is agape liefde – dit is ‘n liefde wat vir mense, wat God ken, gee wat nodig is in die situasie, sowel as God se groter doel en sy heerlikheid bewerkstellig. In hierdie situasie met Lasarus, het Jesus nie gewag omdat Hy hom nie liefgehad het of omgegee het dat hy sou sterf nie. Jesus het gewag omdat daar ‘n groter plan in werking was – die verheerliking van God en die getuienis vir almal daar dat Hy die Messias was, die Verlosser wat hulle al dekades lank so graag wou hê moes kom.

Dít is wonderlik! Lasarus moes sterf sodat die heerlikheid van God in en deur sy lewe geopenbaar kon word. As ons mense liefhet soos God ons liefhet, het ons ‘n diep innerlike vertroue in God dat die Here, ongeag wat hulle deurgaan, beheer oor die situasie het en verheerlik sal word.

Agape-liefde spoor ons aan om mense met begrip en medelye te behandel, nie met dwang nie. As ek van jou hou, is daar tyd om te praat en daar is ‘n tyd om stil te bly. Daar is ‘n tyd om ‘n opinie te hê en daar is ‘n tyd om niks te sê nie. Daar is ‘n tyd om die Heilige Gees te laat sê: “Die deur is ​​nie oop nie; moenie in hierdie situasie praat nie.”

Ons moet God vertrou met diegene wat ons liefhet deur hulle in sy hande te plaas, hulle aan Hom toe te vertrou, maak nie saak hoe dit in ons oë lyk nie. God sal hierdie mense op die regte tyd uit die graf van hul ervaring roep. Ware liefde – God se liefde om in en deur ons te werk – het hierdie vermoë.

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Kerk in 1994 en was aangestel as Senior Pastoor in 2001. In Mei 2020 het hy oorgegaan in ‘n voortgesette rol as Algemene Opsiener van Times Square Church, Inc.

Download PDF