Maar Ons Sien Jesus! | World Challenge

Maar Ons Sien Jesus!

David Wilkerson (1931-2011)December 25, 2020

Vandag poog Satan om die kerk van sy boodskap van Jesus Christus se sentraliteit af weg te kry. Satan begeer niks anders nie as om God se kinders van hul boodskap te laat afdwaal en een manier waarop hy dit doen, is deur Christene so op te werk oor ‘n politieke saak dat dit hulle oorheers. As dit gebeur, word die saak spoedig al waaroor ‘n mens kan praat, en is Jesus nie meer ‘n allesoorheersende saak nie.

Daar is sake waaroor God se kinders besorgd moet wees, maar nie tot so ‘n uiterste dat die hart oop is vir bitterheid en onchristelike aktiwiteite nie. Ons moet kan bid sonder ‘n omgekrapte gees. Jesus dring daarop aan dat ons niks toelaat om ons van sy vrede te beroof nie. Trouens, Hy beveel ons om in sy rus in te gaan en te bly: “Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie” (Hebreërs 4:1).

Dit is nie ‘n politieke stelling nie. Dit is eerder ‘n waarskuwing aan Christene om nie verstrengel te raak in die toenemende bitterheid van die hedendaagse politiek nie. Die getuienis van Jesus is dat ons in hierdie wêreld is, maar tog nie deel daarvan is nie. Dit beteken dat ons nie deelneem aan die gees of aantrekking daarvan nie. Trouens, dit is hoe ons ‘n getuienis van hoop word in ‘n wêreld sonder enige hoop. As ‘n bekommerde persoon ons vra, kan ons met geloof en vertroue antwoord: “Jesus is my hoop en vrede.”

Jesus moet sentraal bly in ons harte, gedagtes en aktiwiteite, nie beleid of politiek nie. Alhoewel hierdie dinge belangrik is, kan dit ons beroof van ons kernbelang, die evangelie van Jesus Christus. Ons vertroue as Christene is dat ons weet dat alle nasies onder die gesag van ons Here Jesus sal kom.

Oral om ons is die wêreld besig om te vergaan. Maar ons sien Jesus! Ons sien Hom in al ons huidige beproewings. Ons sien hoe Hy ons bystaan ​​in ons pyn, ons lyding, ons krisisse, alles. Ons sien veral dat Jesus alles gereed maak vir sy koms. Halleluja!

Download PDF