Hoe Lyk ‘n Volmaakte Hart | World Challenge

Hoe Lyk ‘n Volmaakte Hart

David Wilkerson (1931-2011)January 6, 2021

Weet jy dat dit moontlik is om met ‘n volmaakte hart voor die Here te leef? As jy na Jesus smag, probeer jy miskien – en wil jy graag – hierdie opdrag van die Here gehoorsaam.

Ek wil jou aanmoedig; dit is moontlik want andersins God sou ons nie so ‘n opdrag gegee het nie. ‘n Volmaakte hart het deel uitgemaak van die geloofslewe vandat God die eerste keer met Abraham gepraat het: “Ek is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees” (Génesis 17: 1).

In die Ou Testament, sien ons dat sommige daarin geslaag het. Dawid het byvoorbeeld in sy hart besluit om God se opdrag om volmaak te wees, te gehoorsaam. Hy het gesê: “Ek wil ag gee op regskape wandel ... Ek wandel in die opregtheid van my hart, binne-in my huis” (Psalm 101:2).

Om die idee van volmaaktheid te begryp, moet ons eers verstaan ​​dat volmaaktheid nie ‘n sondelose, foutlose bestaan ​​beteken nie. Nee, volmaaktheid in die oë van die Here beteken iets heeltemal anders. Dit beteken volledigheid, volwassenheid.

Die Hebreeuse en Griekse betekenisse van “volmaaktheid” sluit in “opregtheid, wat geen smet of gebrek het nie, en volkome gehoorsaam.” Dit beteken om klaar te maak met wat begin is, om ‘n volledige werk te lewer. John Wesley het hierdie konsep van volmaaktheid “voortdurende gehoorsaamheid” genoem. Dit wil sê, ‘n volmaakte hart is ‘n reageerbare hart, een wat vinnig en volledig antwoord op al die Here se bearbeiding, fluisteringe en waarskuwings. So ‘n hart sê te alle tye: “Spreek, Here, want u dienaar luister. Wys my die pad, en ek sal daarin loop.”

Die volmaakte hart roep saam met Dawid uit: “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my 'n weg is van smart (Psalm 139: 23–24).

God deursoek inderdaad ons harte; Hy het vir Jeremia gesê: “Ek, die Here, deursoek die hart” (Jeremia 17:10). Die Hebreeuse betekenis vir hierdie frase is: “Ek dring deur, Ek ondersoek diep.”

Die volmaakte hart wil hê dat die Heilige Gees die innerlike mens moet kom ondersoek en in alle verborge dele moet skyn — om alles wat nie soos Christus is nie, te ondersoek, te openbaar en uit te grawe. Diegene wat ‘n geheime sonde verberg, wil egter nie skuldig bevind word, deursoek of ondersoek word nie.

Die perfekte hart smag na meer as veiligheid of ‘n bedekking vir sonde. Dit poog om altyd in God se teenwoordigheid te wees, om in gemeenskap te woon. Gemeenskap beteken om met die Here te praat, lieflike gemeenskap met Hom te hê, sy aangesig te soek en sy teenwoordigheid te ken.

Download PDF