Skyn die Evangelie Uit jou Lewe? | World Challenge

Skyn die Evangelie Uit jou Lewe?

David Wilkerson (1931-2011)February 18, 2021

“Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!” (Filippense 4: 4). Dit is Paulus se slotwoord aan die Filippense. Hy het nie gesê: “Ek is in die tronk en hierdie boeie is ‘n seën. Ek is so bly vir hierdie lyding” nie.  Ek is oortuig daarvan dat Paulus daagliks vir sy vrylating gebid het en soms uitroep het vir krag om te volhard. Selfs Jesus het in sy uur van beproewing en lyding tot die Vader geroep: “Waarom het U My verlaat?” Dit is ons eerste impuls in ons swaarkry om te roep: “Waarom?” En die Here is geduldig met die uitroep.

Maar God het ook voorsiening gemaak sodat ons “wat asse” en “waaroms” deur sy Woord beantwoord kan word. Paulus skryf: “Omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie ... word Christus verkondig; en hierin verbly ek my” (Filippense 1:17-18). Met ander woorde, in wese sê Hy vir ons: “Ek is vasbeslote dat God se Woord bevestig sal word deur my reaksie op hierdie swaarkry. Ek het besluit dat ek nie die evangelie sal beskaam of magteloos sal laat lyk nie.”

Hier is die boodskap wat ek deur Paulus hoor: Ons hoef nie iets groots vir die Here te doen nie. Ons moet Hom net vertrou. Ons rol is om ons lewens in God se hande te plaas en te glo dat Hy vir ons sal sorg. As ons dit eenvoudig doen, word sy evangelie verkondig, ongeag ons omstandighede. En Christus sal veral in ons moeilike omstandighede deur ons geopenbaar word.

Sam, ‘n ouderling in ons kerk, het eenkeer vir my gesê: “Pastoor David, die manier waarop jy op moeilike tye reageer, is ‘n getuienis vir my.” Wat Sam nie besef het nie, is dat sy lewe vir my ‘n preek is. Hy leef met chroniese pyn wat hom nie meer as ‘n paar uur per nag kan laat slaap nie. Ondanks sy voortdurende, folterende pyn, is sy toewyding aan die Here ‘n getuienis vir ons almal. Sy lewe verkondig Christus net so kragtig soos enige van Paulus se preke.

Word Christus dus in jou huidige beproewing verkondig? Sien jou gesin die evangelie in jou werk? Of sien hulle net paniek, wanhoop en bevraagtekening van God se getrouheid? Hoe reageer jy op jou swaarkry?

Download PDF