Die Taal van Liefde en Genade | World Challenge

Die Taal van Liefde en Genade

Gary WilkersonMarch 1, 2021

Jesus het vir ‘n skare Fariseërs en godsdienstige mense rondom Hom gesê: “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader My ken, ken ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde wees, een herder” (Johannes 10:14-16, AFR53).

Die Griekse woord hier vir “luister” is nie net om iemand se stem te hoor en herken nie; dit kan ook “taal” beteken. Jesus sê vir die Fariseërs in een sin: “Julle herken nie my stem nie,” maar Hy sê ook: “Julle verstaan ​​nie die taal van genade en barmhartigheid nie.” Hulle kon nie die taal van ‘n vader se hart van liefde verstaan ​​nie.

Vir diegene wat deur God gered is, sal ons nie net Christus se stem herken nie, maar ons sal ook die taal van liefde en genade verstaan. Wanneer jy hierdie taal hoor, sal jy nie na ‘n ander stem wil luister nie. Die tale van werke, dooie godsdiens en sonde sal nie meer aantreklik wees nie.

Dit is deel van die manier waarop ons in die wêreld uitgaan sonder vrees dat die wêreld in ons sal beland. Ons kan met vrymoedigheid en vertroue uitgaan omdat ons die Vader se stem hoor en sy taal ken.

“Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling” (1 Johannes 4:4-6).

Ons sal God ken en ons sal bekend staan ​​as sy eiendom, en die geestelike magte van die duisternis in die wêreld kan die Gees in ons nie oorwin nie. Dit is ‘n wonderlike belofte.

Download PDF