God Het Sy Hart op Jou Gesit | World Challenge

God Het Sy Hart op Jou Gesit

David Wilkerson (1931-2011)March 4, 2021

Wat het die wolk van getuies in Hebreërs 12:1 vir jou en my te sê? Eenvoudig dit: “Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed” (1 Petrus 3:12).

Ek glo nie dat hierdie groot menigte hemelse getuies met ons sou praat oor ingewikkelde teologieë of leerstellings nie. Ek glo dat hulle met ons sou praat met die eenvoud van die waarheid:

  • Die skrywer van Hebreërs getuig teenoor ons dat ons na Jesus, die outeur en voleinder van ons geloof, moet kyk. Ons moet aanhou om die oorwinning van die kruis te verkondig, die beskuldigings van sondaars teen ons te verdra en ons boesemsonde af te lê en die wedloop wat voor ons lê met geduld hardloop (sien Hebreërs 12:1-2).
  • Koning Dawid getuig teenoor ons dat ons op die Here se vergifnis kan vertrou, en dat Hy sy Heilige Gees nie van ons sal wegneem nie. Dawid het moord gepleeg en was ‘n egbreker en ‘n leuenaar. Maar hy het berou gehad en die Vader wou hom nie alleen los nie, omdat Hy sy hart op Dawid gesit het.
  • Petrus getuig teenoor ons dat hy gesondig het teen die grootste lig wat ‘n mens ooit kon hê. Hierdie man kon in skuldgevoelens en veroordeling geleef het, maar God het sy hart op hom gesit.
  • Paulus sou vir ons sê om nie ons verdrukkings te vrees nie. Toe Christus Paulus geroep het om die evangelie te verkondig, het Hy hom gewys hoeveel groot verdrukkinge op hom gewag het.

As God sy hart op jou sit, sal jy gereeld beproef word. Trouens, hoe langer en moeiliker jou verdrukking is, hoe dieper het God sy hart op jou gesit om vir jou sy liefde en sorg te wys. Dit is die getuienis van Paulus se lewe en van Jesus se lewe. Die vyand kan jou miskien aanval, maar ons Here het ‘n maatstaf teen hom opgestel. Ons vind absolute rus in Jesus.

Download PDF