Die Uiterste Gevaar van Ongeloof | World Challenge

Die Uiterste Gevaar van Ongeloof

David Wilkerson (1931-2011)March 5, 2021

“En aan wie het Hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.... Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie” (Hebreërs 3:18-19,12).

Hebreërs waarsku die Nuwe-Testamentiese kerk om gehoor te gee aan Israel se voorbeeld. Dink aan wat gebeur het met die ongelowige geslag wat weer teruggestuur is na die woestyn. God het reguit vir hulle gesê dat sy hand teen hulle sou wees. Van toe af sou benoudheid en maerte van siel al wees wat hulle sou ken. Hulle sou sy heerlikheid nie sien nie. In plaas daarvan, sou hulle fokus op hul eie probleme en verteer word deur hul eie begeertes.

Dit is presies wat met alle ongelowige mense gebeur: hulle is op die ou end net begaan oor hulle eie welstand. Hulle het geen visie, geen gevoel van God se teenwoordigheid en geen gebedslewe nie. Hulle gee nie meer om vir hul bure, of ‘n verlore wêreld, of uiteindelik selfs hul vriende nie. In plaas daarvan, is hulle hele fokus gerig op hul probleme, hul ellende, hul siektes. Hulle gaan van die een krisis na die ander, vasgevang in hulle eie pyn en lyding. En hulle dae is vol verwarring, twis, afguns en verdeeldheid.

Agt-en-dertig jaar lank het Moses toegekyk hoe elke Israeliet in die ongelowige geslag een vir een sterf. Terwyl hy teruggekyk het op diegene wat hul lewens in die woestyn vermors het, het hy gesien dat alles waarteen God gewaarsku het, gebeur het. “Die hand van die Here was teen hulle om hulle te vernietig totdat hulle vernietig is” (sien Deuteronomium 2). God het sy ewige plan vir Israel vir al daardie jare opgeskort.

Net so is sommige Christene tevrede dat hulle net bestaan ​​totdat hulle sterf. Hulle wil niks waag, God glo, groei of volwasse word nie. Hulle weier om sy Woord te glo en verhard in hul ongeloof. Nou leef hulle net om te sterf.

Geliefde, jy sal Sy heerlikheid eers sien as jy in gehoorsaamheid wandel. Kies daardie pad en vind die ewige lewe!

Download PDF