Die Hemel in ons Siele | World Challenge

Die Hemel in ons Siele

David Wilkerson (1931-2011)March 31, 2021

Ek het die Here in gebed genader en Hom gevra: “Wat is die belangrikste aspek daarvan dat U ons ‘n tempel maak?” Dit is wat by my opgekom het: toegang met vrymoedigheid en vertroue.

Paulus sê oor Christus, “in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in Hom” (Efésiërs 3:12).

In die Joodse tempel was daar baie min toegang tot God. Trouens, sulke toegang was slegs beskikbaar vir die hoëpriester, en dan net een keer per jaar. As die tyd aangebreek het, het die priester met vrees en bewing die teenwoordigheid van God in die tempel binnegegaan. Hy het geweet dat hy dood kon neerslaan as hy die versoendeksel met onvergeefde sonde in sy hart sou nader.

Vandag het God uit daardie klein, beperkte vertrek gekom. En Hy het direk na ons gekom in al ons skande en verdorwenheid. Hy sê vir ons: “Ek het in jou kom woon. Jy hoef nie jou onreinheid en wanhoop vir My weg te steek nie. Ek het jou gekies omdat Ek jou wil hê en Ek op die punt staan om jou liggaam te omskep in my huis, my woonplek, my woning.

“Ek sal my Heilige Gees stuur wat jou sal heilig. Hy sal elke kamer skoonmaak en uitvee, om jou hart as my bruid voor te berei, maar dit is nie al nie. Ek sal jou reg langs my laat sit en Ek sal jou aanmoedig om met vrymoedigheid met vertroue na my troon te kom. Jy sien, Ek wil hê dat jy My moet vra vir krag, genade, sterkte, alles wat jy nodig het. Ek het die hemel in jou siel gebring, sodat jy toegang tot alles kan hê. Jy is ryk, maar tog besef jy dit nie eers nie. Jy is ‘n erfgenaam van al my heerlikheid.”

Die enigste rede waarom jou liggaam heilig is, is omdat die Heilige Gees daar woon. En dit word slegs deur sy voortdurende teenwoordigheid en krag heilig gehou. Jy kan dit nie doen nie. Jy sou ‘n senuweewrak word wat net probeer om al die ingange te bewaak. Jy sou moedeloos raak as jy nie al die stof en vuilheid wat daarin waai, kon uithou nie. Jy sou moeg word om van kamer na kamer te hardloop, te vee en te poets, om dinge goed te laat lyk.

Elke Christen moet hom verheug oor hierdie waarheid: God is in jou! En Hy is altyd by jou, so wie kan teen jou wees?

Download PDF