Die Skild van Geloof Optel | World Challenge

Die Skild van Geloof Optel

Jim CymbalaApril 3, 2021

Ons het gesê dat ons ‘n skild van geloof het wat ons moet gebruik. “Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus” (Efésiërs 6:16, AFR53). Hierdie vers laat egter ‘n vraag ontstaan.

Die Bybel sê ook dat God ons skild is. Génesis 15:1 sê: “Ná hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot.” David skryf hieroor in sy psalms: “My Sterkte, op U wil ek wag, want God is my rotsvesting. My genade God sal my tegemoetkom; God sal my op my vyande laat neersien. Moet hulle nie ombring nie, sodat my volk dit nie vergeet nie; laat hulle rondswerwe deur u krag, en werp hulle neer, o Here, ons Skild” (Psalm 59:10-12).

Is God dan my skild, of het ek my eie skild van geloof? Watter een is dit?

Eerstens, moet ons verstaan ​​wat geloof is. Die meeste mense dink dat geloof is wanneer ons in ons gedagtes saamstem met iets wat ons lees: “Ek glo vandag is Sondag. Ek bevestig in my verstand ‘n paar feite soos twee plus twee is vier.”

Geloof is baie meer gebaseer in die gees en hart. Die Skrif sê: “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word” (Romeine 10: 9, my beklemtoning). Moet my nie verkeerd verstaan ​​nie; jy moet ook met jou verstand glo, maar die Bybel sê dat redding kom as ons met ons harte glo.

God sê vir sy volk deur die profeet Jesaja, “Gee my jou hart. Met julle mond eer julle my, maar julle hart is ver van My af ”(sien Jesaja 29:13-19).

Die antwoord word gevind in Dawid se gebede en liedere. “Ek het tot die HERE gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie ... Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie ... U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig” (Psalm 16:2,7-8,11)

Jim Cymbala began the Brooklyn Tabernacle with less than twenty members in a small, rundown building in a difficult part of the city. A native of Brooklyn, he is a longtime friend of both David and Gary Wilkerson.

Download PDF