Die Sleutel van Gesinstyd | World Challenge

Die Sleutel van Gesinstyd

David Wilkerson (1931-2011)April 29, 2021

Jy is baie geseënd as jy ‘n toegewyde broer of suster het saam met wie jy kan bid. Trouens, die kragtigste voorbidders wat ek ken, kom in twee’s en drieë. “Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is” (Matthéüs 18:19, AFR53).

Sommige Christene noem dit “saamstemgebed.” Die plek waar hierdie soort gebed die kragtigste plaasvind, is in die huis. Ek en my vrou, Gwen, bid daagliks saam, en ek glo dat dit ons gesin bymekaar hou. Ons het gedurende hulle grootwordjare vir elkeen van ons kinders gebid dat nie een van hulle verlore sou gaan nie. Ons het gebid oor hul vriendskappe en verhoudings en vir hul toekomstige maats, en nou doen ons dieselfde vir ons kleinkinders.

Baie min Christengesinne maak tyd vir gebed in die huis. Ek kan persoonlik getuig dat ek vandag in die bediening is weens die krag van gesinsgebed. Toe ek ‘n kind was – maak nie saak waar ek en my broers en susters gespeel het nie, in die voortuin of in die straat – my moeder het by die voordeur van ons huis uitgeroep: “David, Jerry, Juanita, Ruth, dit is biduur!” (My broer Don was toe nog nie gebore nie.)

Die hele omgewing het geweet van ons gesin se gebedstyd. Soms het ek dit gehaat om daardie oproep te hoor, en ek het daaroor gekerm en gekla. Iets het duidelik in daardie tye van gebed gebeur, terwyl die Gees te midde van ons gesin beweeg en ons siele aangeraak het.

Miskien kan jy nie sien dat jy gesinsbiduur hou nie. Miskien het jy ‘n eggenoot wat nie wil saamwerk nie, of ‘n kind wat opstandig is. Geliefde, dit maak nie saak wie kies om nie betrokke te wees nie. Jy kan steeds na die kombuistafel gaan en jou hoof buig en bid. Dit sal as jou huisgesin se biduur dien, en elke lid van die gesin sal dit weet.

Download PDF