Вик срещу грешната младеж | World Challenge

Вик срещу грешната младеж

David WilkersonMarch 1, 1985

"Стани, иди в големия град Ниневия, та викай против него; защото нечестието му възлезе пред мене." (Йона 1:2)

"Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на Силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче." (Малахия 4:1)

"Целият свят лежи в лукавия." (1 Йоан 5:19)

Какво има да каже Бог за разврата и греха на съвременната младеж? Същото, което имаше и за Ниневия преди векове: "Достатъчно! Отиди при тях и извикай срещу греховете им! Предупреди ги, че огнения Ми гняв ще се стовари върху тях! Скоро ще има голямо унищожение, освен ако не се покаят навсякъде!"

Ниневия беше голям град, трябваха ти три дни за да го обходиш. В града живееха 120 000 невинни деца. Но той беше толкова грешен, толкова пълен с насилие, толкова разложен от греха и лошите навици, че Бог не можеше да го търпи повече.

Само един проповедник беше изпратен — Йона. Той не нае зала, нямаше музиканти, не раздаваше литература, дори нямаше тонколони, колко повече телевизия и радио. Нямаше и план за след това.

Беше просто един уличен проповедник преминаващ през града, не спиращ да говори с никого, пренебрегващ правителствените лидери, подминаващ големите храмове и университети, минаващ покрай баровете, бордеите и проститутките, викащ и крещящ колкото му глас държи. Той не проповядваше Божията любов. Не им казваше, че Бог има красив план за живота им. Каза им, че се е свършило: "Имате само 40 дни. Бог е видял греховете ви и ще изпрати съд!"

Йона не проповядваше покаяние — проповядваше съд. Бог имаше намерение просто да предупреди хората, след което да ги унищожи за ужасните им грехове. Когато те се покаяха, Бог промени решението си и ги пощади.

Нямаше значение колко други пророци ходеха по същите улици, опитвайки се да успокояват хората. Ако е имало 10 000 проповедници на мир и просперитет, привличащи множествата да ги слушат, казващи на жителите на града че страната им е твърде велика, а Бог твърде добър за да изпрати съд, това нямаше да направи впечатление на Бог ни най–малко. Само Йона носеше истинското послание. Докато другите викаха "мир и сигурност", този пророк викаше "съд".

Много проповедници и пророци викат съд. Но имаше само един глас викащ в пустинята: "Покайте се, защото деня на съда наближи."

Що за пророк би бил Йона, ако отхвърлеше Божият горещ гняв срещу греховете им и им проповядваше утешително послание приемливо за тълпите?

Би било толкова лесно да вземе знамето на Ниневия, да го разнася сред одобрителните викове на тълпата и да похвали благотворителността им, лидерите им, основателите им. Това е вида меко, сладко проповядване, който е толкова харесван в тази страна днес. Самодоволно пророкуваме, че тази страна е толкова велика, лидерите ни са толкова морални, Бог е твърде добър, за да ни съди.

Защо Бог би пощадил Америка от огнения Си съд? Ще се покаят ли всички содомити, лесбийки, садомазохисти и изнасилвачи и ще се обърнат ли смирено към Бог?

Нашите правителствени лидери във Вашингтон и в конгреса ще се облекат ли във вретище и ще седнат ли в купчини пепел в свята скръб поради пиянството, разврата и корупцията? Ще плачат ли съкрушени американците, изповядващи отвратителните си грехове, алчност и това, че са забравили Бог?

Не ми казвайте, че Бог ще ни пощади защото изпращаме мисии. Харчим повече пари за кучешка храна, отколкото за мисии. Това, което даваме не е дадено от народа, а от шепа вярващи.

Някои казват, че Той ще ни пощади заради благотворителността ни, заради това, че даваме на бедните страни. Това е фарс! Харчим по–малко за умиращи от глад деца, отколкото за един единствен военен кораб.

Добри сме с Израел. Еднакво добри сме и към някои арабски страни. Продаваме оръжие за милиарди долари на страните от Близкия изток, което е достатъчно да докара Армагедон.

Събуди се, Америка! Ние сме зли хора! Преливаме от хомосексуалисти, пияни залитаме по улиците, най–полудялата по наркотици нация в света сме.

Бог не е впечатлен от Олимпийските ни игри. Той няма да бъде успокоен с всичката замазка, която се стича от отстъпническите амвони.

Ние сме яростна нация. Ние сме нация, почти вцепенена от отвратителните истории за посегателства над деца, побоища над деца, аборти. Нито една улица не е безопасна, нито един дом не е защитен от крадци. Няма нито един магазин, който да не е бил обиран.

Народът ни превръща насилието в начин на живот. Училищата в големите градове вече инсталират детектори за метал, за да намерят пистолети и ножове, които учениците вкарват в клас. Учителите бият децата и децата бият учителите. Скитащи банди убиват, безпокоят хората, продават наркотици и тероризират метрото и кварталите.

Както сподели един младеж от Детройт: "Преди се биехме с враговете си; сега просто ги намушкваме или ги разстрелваме." Стотици младежи умират — самоубийства, прободени от нож, убити с пистолет, предозирали.

На милиони младежи им е писнало от изневеряващи, нелюбящи родители. Пияни бащи и дрогирани майки. Децата са станали толкова объркани заради развеждащите се родители, мъртвите църкви, хуманистичните учения — спира да им пука, за да си го върнат. Те са толкова паднали, че биха опитали всичко, за да се изправят.

Аз съм предан американец. Обичам страната си, отдавам чест на знамето, моля се за лидерите ни. Но аз съм и Божий човек, човек на молитва и чувам ужасния звук на предстоящата буря. Духът вика: "Нацията е грешна! Младежите са напълнили чашата на гнева!"

Този, който казва, че Америка ще бъде пощадена от война и огнен съд, не говори от името на Бог. Всички стихии ще горят. В откровението си Йоан написа: "Всички народи са измамени, всички са пияни с виното на гнева, поради връзката си с Вавилон". Малахия пророкува: "Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори." (Малахия 4:1)

"Понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи." (Откровение 18:23). Захария дава смразяващо описание на унищожението с водородни бомби: "И ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които са воювали против Ерусалим; месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, и езикът им ще тлее в устата им." (Захария 14:12)

Бог има много ясен отговор защо е обявил съд за това грешно време. Това е същия отговор, който Той даде на Израел: "И когато известиш на тия люде всички тия думи, и те ти рекат: "Защо е изрекъл Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа нашия Бог?" (Еремия 16:10). Отговорът? "Понеже ме оставиха бащите ви, казва Господ, та последваха други богове, служиха им, и им се поклониха, а Мене оставиха, и закона Ми не опазиха." (Еремия 16:11)

Истина е, че грешни родители носят част от вината. Те са съгрешили страшно в очите на Господ. Покланят се на боговете от злато и сребро. Техният бог е стомаха им. Покланят са на идолите на секса, спорта и успеха.

Но чуйте Божието обвинение против децата на тези грешни родители: "А и вие сторихте още по–лошо от бащите си, защото, ето, ходите всеки по упоритостта на нечестивото си сърце. И не слушате Мене…Затова, ще ви изхвърля" (Еремия 16:12–13).

Всъщност, Бог каза: "Не съм сляп, виждам какво правите в скришното." "Защото очите Ми са върху всичките ми пътища; те не са скрити от лицето ми, нито е утаено беззаконието им от очите Ми." (Еремия 16:17)

Бог обяснява защо имаше толкова много празнота, отегчение и безпокойство: "Защото отнех мира Си от тия люде, казва Господ, Да! милосърдието и щедростите Си." (Еремия 16:5)

Помислете за това! Бог казва на по–младото поколение: "Родителите ви бяха много лоши! Те ме изоставиха! Преди ме обичаха и ми се покланяха, но се обърнаха към идолите! Те са безбожни и грешни!

Но вие, младежи, вие надминахте греховете на злите си родители! Полудели сте за удоволствия! Отдавате се на всичко, което пожелае сърцето ви! Дори няма да Ме чуете. Закоравили сте сърцата си и сте запушили ушите си! Ставате толкова корумпирани, толкова зли! Трябва да предприема нещо срещу вас! Първо ще ви предупредя, после — внезапно ще ви съдя!"

Всичките ни деца ли са грешни? Разбира се, че не! Благодаря на Бог за неколцината презрени, които няма да се поклонят на идолите на този свят. Те светят като скъпоценни камъни в мрачен ден. Но цели маси младежи стават все по–грешни.

Бог трябва да съди това поколение грешници или да предаде силата Си на Сатана! Това е основното в посланието ми. Това е смисъла на меча на съда. Бог не може и няма да позволи на Сатана да победи и да управлява цели слоеве от обществото!

Ниневия представляваше огромна част от населението на света по онова време. Младежите са голяма част от нашето общество. Бог не може да седи безучастно и да позволи на дявола да вземе контрол над младото население, без да абдикира от властта и правомощията Си.

Чрез устата на Йона Бог даде сигнал не само на жителите на Ниневия, но и на Сатана. Бог казваше на Сатана: "Имаш 40 дни преди да те смажа с петата си! Можеш да поробваш тези хора само още 40 дни! Времето ти свърши! Писна Ми да надигаш ръка срещу Мен. Ще залича влиянието ти в този град. Ще го изтрия. Няма да има и следа от злите ти дела!"

Духовното воюване не е клише! Войната днес не е между родители срещу деца или обратно. Не е и борба само между младежите и Бог. Това е война между Бог и самия дявол. Грешници, вие сте само пионки на Сатана в тази битка. Той ви използва, за да се добере до Бог. Ще приемете Божия гняв срещу самия Сатана. Колко страшно!

Бог няма да седи безучастно и да позволи на дявола да прокълне младежта на този свят. Няма да позволи на оръженосците на Сатана да ги унищожат с дрога според желанието му. Алкохолът не може да предяви изисквания към това поколение. Това казва Бог: "И Аз, като се приближа при вас за съдба, бързо ще заявя против баячите (нарко дилърите), против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо." (Малахия 3:5)

Ако съдът не дойде скоро, всички ние ще трябва да признаем, че Сатана може да открадне цели прослойки от обществото, да се изсмее на Бог и да установи царство на земята. Никакъв шанс! Бог вече се е отърсил като надигащ се лъв и вече започва да изхвърля Сатана и всички, които му служат.

Ниневия се покая след една проповед. Посланието достигна до царя. Някой му каза: "Един човек ходи по улиците и казва, че ни остават 40 дни! Казва, че всички ще умрем!"

Царят не се изсмя. Никой не се изсмя. В сърцата си знаеха, че това беше самата истина. Те не очакваха, че Бог ще си седи и ще ги остави да се избиват едни други и да се превърнат в диви животни.

Той сложи точка на всичко. Всяко куче и котка, крава и кон, мъж и жена, момче и момиче бяха накарани да постят. Цялото правителство, целия бизнес, целия транспорт спряха. Никаква дейност. Никакво движение. Всеки беше пратен у дома си — на колене. "Смирете се!" — викаше той. "Изповядайте греховете си! Призовете Бог да ни спаси! Може би, може би все още има някаква надежда. Може би Бог ще бъде милостив."

Сравнете това, с онова, което се случва в нашата страна днес! 24 часовата кабелна телевизия надвиква Евангелието от къщните покриви. Колко много евангелизатори, пророци, учители, свидетелстващи на улицата хора — колко много от тях умоляващи грешниците да се покаят, предупреждават за идващия съд?

Те чуха един човек, една проповед, имаха само един шанс. Ние имаме стотици хиляди проповедници, слушаме милиони проповеди, плуваме в море от касетки, удавени сме в тонове Библии, литература, списания и книги. Радио, телевизия и вестници — всички бият тревога. Но кой ли слуша?

Бог призова Ниневия само веднъж. Но Той е призовавал, и призовавал, и призовавал тази нация. Още колко ли ще се бави? Кога ли ще Му свърши търпението?

Бог казва: "Мъдростта вика по улиците." Също и: "Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате; понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше, но отхвърлихте съвета Ми, и не приехте изобличението Ми, — то и аз ще се смея на вашето бедствие; ще се присмея, когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, и бедствието ви се устреми като вихрушка,…Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, ще ме търсят, но няма да ме намерят. И презряха всичкото ми изобличение…Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване." (Притчи 1:24–32)

Тези от нас, които проповядваме по този начин, сме наричани "проповедници на страшния съд". Надсмиват ни се така наречените служители на Христовото Евангелие. Обвиняват ни, че проповядваме Закона, не разбираме благодатта, любовта и милостта. Казват ни, че само плашим хората и че гледаме само от тъмната страна на нещата.

Нищо от тези приказки няма значение в момента. Бог е любов, но Той е също така и свят. Той също и справедлив. Щом Анания и Сапфира могат да паднат мъртви в Божия дом в петдесятната църква, във време на благодат, където беше проповядвано любов, какво ще стане когато Бог излее виното на гнева Си срещу греха?

Младежо, ако висеше над огнена яма хванат само за едно клонче, което вече се чупеше, кого би искал да видиш? Някого, който поучава отгоре и ти се усмихва: "Бог те обича! Всичко ще бъде наред! Няма да паднеш! Не оставяй някой да ти каже, че си в беда!"? Не! Ако знаеш колко тежко е положението ти, ще искаш някой да ти подаде ръка или въже и да ти извика: "Хващай го, докато не е станало твърде късно!"

Младежи, мъжете на Ниневия ще се изправят в деня на съда и ще ви обвинят. Исус каза: "Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение, и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а ето, тука има повече от Йона." (Матей 12:41)

В свръхестествения свят, в сферата, в която живее Бог, много покойни души ще извикат: "Господи, ако си справедлив, унищожи ги! Ние чухме само един човек, едно послание — исе покаяхме. Те са чули твърде много. Така не е справедливо! Щом щеше да ни осъдиш само след едно послание, как няма да ги осъдиш след като те отхвърлиха тонове от послания и предупреждения?"

Осъдените души от Содом и Гомор ще се явят на съда, за да изкрещят друго обвинение: "Ние бяхме осъдени за по–малко! Нямахме проповедник! Нямахме Библия! Нямахме телевизия и радио! Нямахме Йона, камо ли армии от служители! Как може да си справедлив Бог и да не ги унищожиш както унищожи нас?"

Чуйте Исус: "В Ниневия се покаяха. Вие имате по–велик призив. Всеки проповедник в това поколение на царството има по–голямо знание и помазание от Йона или Йоан Кръстител."

Но дори повече от всичко това — самото Свето Писание, изпратено от Христос до това поколение, е призовало всеки във вътрешния му човек.

Грешници, може да не гледате телевизионния евангелизатор Джими Суагард. Можете да не гледате бедния уличен проповедник. Може да си измислите всевъзможни причини да отхвърлите всички проповедници и всички религии. Но не можете да изключите Проповедника в сърцето си. Той е Святия Дух — точно там и точно сега — викащ: "Ти си грешник! Бог е свят! Съдът наближава!" Библията казва: "ще обвини света за грях и за съд" (Йоан 16:8 – бел.пр.)

Къде сгрешиха младежите ни? Как се изгубиха по пътя? Коя беше първата крачка към това невероятно зло?

Пророк Исая предсказа ден, в който младите ще се уморят и ще паднат. Той пророкува: "Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат." (Исая 40:30)

Достигането до дъното, това пропадане във всяка сфера, може да бъде отдадено на абсолютна загуба на вяра. Исая каза: "Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю; пътят ми е скрит от Господа, и правото ми се пренебрегва от моя Бог?" (Исая 40:27)

Пророкът всъщност каза: "Вие нямате никакво доверие и уважение към Бог. Обвинявате Го, че е затворил очите Си за проблемите ви. Обвинявате Го, че ви е изоставил в трудни времена. Наистина вярвате, че Той е несправедлив."

Всички пророци са на мнение, че шокиращата греховност на децата на Израел беше директен резултат от това, че те оставиха вярата си в Бог. "Бог се бави да ни помогне. Бог не вижда проблемите и греховете ни. Той ни доведе толкова далеч, а после ни изостави."

В момента, в който Израел загуби вярата си в Бог, те се развратиха и започнаха да танцуват голи и пияни около златното теле, казвайки: "Това е нашия бог." Всичките им грехове, всичките им прелюбодейства, всичките им насилия могат да се отнесат до времето, когато спряха да вярват на Бог.

Така е и днес. Младежите ни се развратиха, защото спряха да вярват в Бог. Те вече не вярват в Бога Създател, Който има всичката мощ, сила, Който вижда всичко, знае всичко и може да направи всичко.

Бог каза на тези залитащи, падащи младежи: "Не знаеш ли? Не си ли чувал, че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите, и умножава мощта на немощните." (Исая 40:28–29)

Накрая Бог попита: "Кой е създал тия светила, и извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име; Чрез величието на силата Му, кой стои над кръга на земята и е мощен във власт?" (Исая 40:26)

Хуманизмът обвинява Бог за глада по света, а след това има безочието да заяви, че човека е по–състрадателен от Бог. Не обвинявайте Бог за всички гладуващи деца! Обвинявайте правителствата по света! Обвинявайте правителството на Етиопия, че продава храната им на черния пазар, за да пилее парите за армиите си! Обвинявайте нескопосаните политици, онези, които не се покоряват на законите на природата! Обвинявайте правителството ни, че харчи трилиони за отбрана, а хвърля трохи на бедните нации! НИЕ можехме да напоим по–голямата част от Северна Африка на цената на кацането ни на Луната. Пълна подигравка е, абсолютно безчестие, да обвиняваме Бог за глупостта и слепотата на човека. Между другото, кой отиде да спаси гладуващите деца? Първо Божиите хора. Младежи, вие слушате лъжите на дявола. Той ви е накарал да повярвате, че Бог не може да ви помогне или нарани.

Истината е, че в момента, в който оставите всичките си съмнения и започнете отново да вярвате и да се доверявате на Бог, оковите ще започнат да падат. Умът ви ще бъде свободен. Повече няма да се чувствате изгубени и безпомощни! Бог ще ви открие Себе Си! Святият Дух ще ви научи да обичате! Той ще ви даде почивка и мир!

Бог не е ядосан само заради секса, алкохола, наркотиците и всички тези грешни дела. Проклетият грях, грехът, който трябва да бъде осъден, е неверието! Това е разврат! Това е зло! Това ще донесе огъня на Божия гняв!

Само остатък ще бъде спасен! Не виждам нищо в Библията, което да дава някаква надежда на нацията, освен 100% покаяние в цялата страна. Това няма да се случи. Библията пророкува: "Хората ще станат още по–зли, ще мамят и ще бъдат мамени."

Вече сме стигнали твърде далеч, за да се върнем. Устремили сме се директно към Армагедон. Бог ни е дал стотици години да се обърнем, а ние само се закоравихме още повече, станахме по–корумпирани. Корупцията е от главата до краката! И ще дойдат времена, когато дори молитвите на някой Ной или някой Илия няма да помогнат.

Какво има да каже Исус на младите точно преди съда? "Избавете се от това изпорочено поколение." (Деяния 2:40)

Петър проповядва това предупреждение от Христос в горницата. Покайте се и бъдете кръстени и спасете себе си от това порочно поколение! Онези, които го чуха, го приеха с радост и бяха спасени. А ти?

Бог изля Святия Си Дух преди 2000 години. Той беше излят на всяка плът. Синовете и дъщерите ни са пророкували в продължение на почти 2000 години. Имало е стотици съживления, пробуждания, разтърсвания и чудотворни движения.

Но Духът няма вечно да се бори! Един близък ден Бог ще каже: "Нощта отмина, денят на езичниците свърши. Работата на Духът почти свърши. Дойде часът на съда."

В заключение, най–скептичния човек за всички времена трябва да е Йона! Той няма да разбере всичко това въобще! Той проповядва една проповед и цяло едно общество се покая и обърна към Бог!

Как ще обясним някога отхвърлянето на Евангелието на Христос от нашата младеж? Жителите на Ниневия няма да го повярват! Жителите на Содом няма да го повярват! Но Йона ще бъде шокиран най–много. И най–вече защото имаме "един по–голям от Йона."

Download PDF