Възстановяване | World Challenge

Възстановяване

David WilkersonMay 1, 1982

Времената на езичниците почти привършват. Бог ни дава много предупреждения, че Духът не винаги ще опитва да докосне сърцата на бунтовните хора. Но преди това поколение да дойде под възмездието на всемогъщия Бог, пророкувано е едно голямо възстановяване.

Пророците предсказаха, че края не може да дойде, докато първо не дойде "Великият Ден Господен". Йоил извика: "…иде денят Господен, защото е близо" (Йоил 2:1). Самите небеса ще се разклатят при звука на гласа Му, а междувременно нашият Господ ще се пробуди, за да събори крепостите на Сатана. "Само още веднъж" казва Писанието, "Той ще разтърси не само земята, но и небето". Не се чудете, че пророците искаха тръбите да засвирят силно и да призоват тържествено събрание.

Пророк Йоил е посланикът на това велико обещание на възстановяване в последните дни. Той предрече, че "гумната ще се напълнят с жито, и линовете ще се преливат с вино и масло" (2:24). В своя пророчески ум той видя Божият изгладнял народ още веднъж и им каза: "И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас; и людете ми няма никога да се посрамят" (2:26).

Преди Йоил да начертае това, което Бог щеше да извърши, той напомни на църквата, че "станът Му е много голям; защото е силен оня, който изпълнява словото си…" (2:11). Бог ще изпълни Своя "велик и твърде страшен ден," и никой няма да може да го понесе.

"И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, изедникът, пръгът, и лапачът, моята голяма войска, която пратих между вас" (Йоил 2:25).

Псалмистът Давид каза, че праведният "ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чиито лист не повяхва; във всичко що върши ще благоденствува" (Псалм 1:1–3). Но това обещание е само за онези, които напълно са се отделили от нечестивите, и които отказват да ходят в пътя на греха и в пътя на грешниците. То е само за онези, които са посветени ученици на Божието слово, които разсъждават върху него ден и нощ.

"Но не е така с нечестивите" — каза Давид. Те отслабват и умират, отнесени от всеки вятър и вълна на учението. Тези, които правят компромиси, са уподобени на изсъхнали дървета, заболели и развалени от всеки възможен вид червеи.

Това е картината на много номинални християни в Божия дом днес. Те пренебрегнаха четенето на Библията; станаха твърде заети, за да се молят и да се изграждат във вярата; почувстваха се удобно сред невярващите и заеха мястото им сред събранието на присмиващите се.

Йоил извика: " дори всичките полски дървета изсъхнаха; и радостта изчезна измежду човешките чада" (1:12). Сърцето на този плачещ пророк беше съкрушено заради тъжното състояние на мнозина от Богоизбрания народ. Врагът унищожаваше лозата. Жътвата изчезваше.

Благословението и радостта на Господа бяха отнети от Израел. Врагът беше станал много смел:

"…Чиито зъби са лъвови зъби…Опустоши лозата ми и сломи смоковниците ми; обели я съвсем и я хвърли; пръчките й се обелиха" (Йоил 1:6–7).

Помислете си само — една обелена гора, напълно оголена, избелена до бяло заради болестите в нея. Какъв жив и описателен език използва Йоил — "слабо…изсъхна…изчезна…запустя…разрушени хамбари…изгнило семе…запалени дървета". Той описва духовното състояние на Лаодикийската църква от последните дни.

Армия от гъсеници прояжда живота на множество отстъпили християни. Външно те изглеждат като дървета, посадени до жива вода, но вътрешно те са развалени, слаби и болни. Те повече не принасят плод, а изсъхват духовно.

Разводът е гъсеница. Такова е и прелюбодейството. Такива са и пиенето и наркотиците. Такава е и светщината. Такива са мръсните телевизионни и развратни кино филми. Такава е и липсата на молитва. Такова е и пренебрегването на Библията. Такива са клюкарството, бунтарството, страха, съмнението и таенето на злоба. А гъсениците опустошават Божия дом, оставяйки толкова много християни лишени от благословения и духовно болни.

Гъсеницата върши разрушителна дейност в кората на дървото. Същото прави и греха. Той прояжда дълбоко онези, които са се отделили от Господното присъствие. Гъсеницата атакува само дървета, които са слаби и болни. Сатана е в апогей, защото знае, че може да порази християни, които са духовно слаби и крехки. Това обяснява защо има толкова много депресия и отчаяние сред християните днес. Християни, които не се молят и с половин сърце гледат на Божиите неща, са станали толкова слаби, че грехът ги е надвил.

Йоил разбра, че врагът не бива да получава надмощие. "Пощади, Господи, людете си, и не предавай наследството си на позор, та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената — де е техният Бог?" (Йоил l 2:17).

Това се превърна в молитвата и на моето сърце. Това трябва да е молитвата на целия свят Божий народ. Трябва да плачем, да се проснем пред Господа и да викаме: "Докога, Господи, ще позволяваш на измамите, светщината, развода, кръшкането и лицемерието да продължават в святото място? Кога ще се задвижиш, за да събудиш цялото събрание и да ги възвърнеш към покаяние и святост? Защо трябва врагът да мачка грубо толкова много Божии хора? Направи нещо сега, Господи."

Бог ще направи нещо за духовно влошената обстановка. Той отново ще съгради разрушения Давидов дом. Ще унищожи скакалците и гъсениците — ище възстанови вредата, причинена от греха. Какво славно обещание е дал на всяко Божие дете! Самият Той и по Своя заповед, Господ е обещал да излее сила за възстановяване върху църквата.

"И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, изедникът ('гъсеницата' в англ. превод)…" (Йоил 2:25).

Бог не може да анулира всичката вреда от съвременното ни отстъпничество и нечестие, но Той може, и ще даде ново начало. Казвам ви, в Духа — ние дори сега започваме да свидетелстваме това пророкувано Ново Начало. Нека служителите на Господа постят и плачат, нека се покаят за греховете си, и силно да извикат, че Господ отново идва в Своя храм, за да го очисти и възстанови!

Никога не съм вярвал, че нашият Господ ще седи бездейно и ще позволи на потоп от прелюбодейство, алкохол, наркотици и беззаконие да разруши домовете ни и да превземат цяло поколение младежи. Не разбирате ли, светии, че без този суверен Божий акт на възстановяване и изцеление, това поколение е изгубено. По–добре е да го повярвате! Децата ви са изправени пред един гневен дявол, който ще ги удави в потоп от безразборен секс, алкохол, наркотици и бунт. Това е един свръхестествен, демоничен, последен капан от Сатана, защото той знае, че времето му за действие, е кратко. Казвам ви, Бог няма да позволи на Сатана да погуби нашата младеж. Бог ще извърши нещо ново.

Бог ще направи нещо за епидемично нарасналото ниво на разводите, дори и сред служителите. Бог ще направи нещо за страха, депресията и самотата, които са широко разпространени в царството Му. Нашият всемогъщ Бог се разтърсва дори в момента, като един, който се събужда, и започва да реве срещу врага. Все едно Той предупреждава Сатана, света и цялото човечество — "Аз ще се надигна — ще благословя Сион — ще разклатя всичко — ще възстановя!"

Бог ни каза как ще извърши това велико възстановяване. Първо, Той ще излее Святия Си дух по един изобилен начин, и ще възвърне здравето и силата на всички дървета в Неговата гора. Червеят на греха ще започне да губи сила, а Божият народ ще се върне към четенето на Библията. Едно силно откровение за Господния нов завет ще направи Божия народ смел като лъв. Да, вярвайте го, съживление на духовна и божествена сила ще се излее отгоре. Един нов фокус върху задълбоченото библейско изучаване вече работи в държавата ни. Тази обновена жажда за Божието слово е определена от Бог да бъде реката на власт и сила, която ще извърши възстановяването на вярата и духовната сила.

Бог заяви още веднъж, че ще постави меча Си в ръката на Своите възлюбени. Църквата с цяло сърце ще се обърне към Божието Слово, към честното библейско проповядване, и Божият народ още веднъж ще открие силата, която е на тяхно разположение, която събаря всяка сатанинска крепост. Нека сега си отиде лековатото, лекомислено проповядване на Божието Слово! Нека си отидат клишетата, историите и заглавията — ида се върнем към проповядването само на Святото слово.

Светии, изпълнете се със Словото! Възстановителната сила ви е обещана! Домът ви ще бъде изцелен. Бог може да ви възстанови радостта, мира и славната победа — чрез силата на Неговото слово.

Дадено ни е друго велико и скъпоценно обещание, чрез което Бог ще извърши възстановяване. Пророк Малахия донесе добрите вести.

Старият завет завършва със следното славно обещание:

"Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклетия." (Малахия 4:5–6).

Истина е това, което Исус каза за Йоан: "И, ако искате до го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде" (Матей 11:14). Това, което Христос казва, е следното: "Йоан Кръстител има духа и силата на Елисей, стига да можете да ги видите". Казано ни е, че ангел от Господа пророкува на Захария, че синът му Йоан, че "той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърна сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ" (Лука 1:17).

Вярвам, че пророчеството на Малахия е също и за днес. Вярвам, че още веднъж Бог ще постави върху много от избраните си служители, духът и силата на Елисей. И тези Божии мъже и жени ще бъдат мощно използвани, за да извършат възстановяване на семействата. Разводите ще се отменят! Децата ще бъдат изобличени за бунтарството си, и ще бъдат възстановени в любов към родителите си. Изцелението на семействата ни е ясно пророкувано.

Това пророчество се изпълнява пред очите ни — точно сега. Наскоро, в един Тексаски град, един неподозиращ нищо млад пастор започнал да се моли за спасението на младежите в местните училища. Бог поставил върху него същия динамичен дух на сила на Елисей. Не само че се спасили стотици в местните училища, но и възстановяването се разпространило по училищата, където и да отидел. Не стотици, а хиляди гимназисти били изобличавани за употреба на наркотици, алкохол, за секс и бунтарство. В моите събрания се вижда същото нещо. Младежи бързат да се прибират у дома си след тях, за да се сдобрят с родителите си. Те изповядвали дълбока омраза. Но вече плачат! Покайват се! И това се разпространява по цялата ни държава! Защото Бог е обещал да възстанови родителите и децата. Наркопласьори — внимавайте! Наркомани и пияници — внимавайте! Святият дух поема контрол — иармия от тийнейджъри, притежаващи духа на Елисей, ще изискат училищата си за Бога!

Толкова съм развълнуван, че едва пиша тези думи, поради това, което виждам, че предстои! Непознати, неподозиращи, смирени млади Божии мъже и жени чудотворно биват изцелявани и помазвани — дава им се свръхестествена мисия. Казва им се: "Вървете и възстановявайте! Защото денят на Господа наближи. На гъсениците на наркотиците и на алкохола вече не им е позволено да изяждат живота на младежите. Бог ще унищожи гъсениците!"

Според Йоил, изливането на Святия дух следва възстановяването. Бог трябва да изцели и възстанови Своя народ, за да ги подготви за чудесата, които предстои да се случат.

Зная, че много хора няма да приемат това, което ще кажа, но все пак много ще са и тези, които ще го приемат. Не вярвам, че все още сме видели изливането на Святия дух в пълната му слава и пълнота, както е пророкувано от Йоил. Това, което видяхме, е само едно попръскване!

Дадено ни е да го предвкусим, защото имаме световно разпространено харизматично съживление. Протестанти и католици сега свидетелстват за кръщение в Святия дух. Любовта е събрала много хора заедно. Тя е опитност, споделена от хора от целия свят. И все пак това е само пред вкус.

Бог няма да позволи на каквото и да е да попречи на целите на Неговия план! Врагът го очаква изненада. Така, както се очертава църквата да бъде залята от сатанински потоп, Духът ще издигне стандарт. Разберете какъв ще е този стандарт, и ще разберете какво Бог ще направи!

Стандартът е един свят народ, чист, неопетнен, избавен от развалата в този свят. Този стандарт е нова порода от осветени християни, които ще светят напред, като светлина сред нечестивите и перверзни поколения. Няма да е само обновяване на любовта и хвалението, а ще е възстановяване на святостта на Бога!

Харизматичното съживление трябва сега да тече в този възстановителен поток на святост и чистота — или да бъде извън това, което Бог ще извърши.

Виковете и хвалението пак ще присъстват, но ще бъде вик на победа над греха и компромиса. Така се изпълнява до буква целта на последното изливане — "И всеки, който призове името Господне, ще се избави…" (Йоил 2:32). Ще се избави от какво? От греха! От духа на света!

Няма да притежаваме пълнотата на изливането на Духа, докато не видим кръстени хора напълно да се отделят от света. Трябва да започнем да наблягаме на отделянето и чистотата на сърцето. Целта на идването на Духа е освещаване и подготовка на хора за пришествието на Исус.

Той идва за тези, които са без петно или бръчка.

Какво кръщение е това, което позволява такова удобство със света — такова, на което сме били свидетели сред тези, които твърдят, че са изпълнение с Духа? Къде е изследването на сърцето, плачът, постът, товарът за изгубените души, викът на съкрушеното сърце за святост и чистота?

Когато пълнотата на изливането на Духа бъде върху всички хора — навсякъде ще видим изобличение за грях. "Ще обвини света за грях, за правда и за съдба" — това е изливането на Святия Дух.

Трагично е, че твърде много хора говорят на езици, но след това живеят като дявола. Грехът никога не се изкоренява. Всичко, което те са получили, е преживяване на екстаз. Бог ги благослови точно толкова, колкото да ги призове към един по–дълбок живот на предаване и святост. Но те спряха и си казаха: "Аз получих Святия Дух!".

О, има повече от това. Благодаря на Бог за привилегията да се моля на непознат език — за мен той е начин да освободя всички натрупали се хваления към Бог в комуникация, която е отвъд моето разбиране. Но вие можете да говорите с човешки и дори с ангелски езици — инищо да не получите — без любовта. Но аз твърдя, че това отива и още по–дълбоко. Не сте истински кръстен със Святия Дух, докато всяка скрита част от душата ви не е изложена на показ, и всеки грях — изповядан и изоставен.

Не слушам хората, които казват на всички около тях как да получат Святия Дух, докато постоянно напускат съпругите си и си избират друга жена. Други говорят на езици, след това се просмукват с бира, вино и дори уйски. Всичко това има своя край, хора!

Бог ще очисти Своята църква. Ще излее дух на изобличение за грях, какъвто никой все още не е видял. Той ще докосне не само църквите ни, но и гимназиите, колежите и всяко място, където хора се събират. Духът, излян върху всичката плът, означава изобличението за грях и жаждата за праведност да са върху всички.

Прекарайте само един цял ден в молитва и пост, затворете се с Бог и Библията си, и ще разберете това послание. Вие също ще започнете да преживявате възстановяване на душата, духа, брака и семейството ви.

Помолете Го да унищожи всички гъсеници.

Download PDF