Изкупителят ще дойде в Сион | World Challenge

Изкупителят ще дойде в Сион

David WilkersonSeptember 1, 1982

Нося ви пророческо слово от Господ. Изкупителят от Сион ще се появи в славата Си в нашето време, в нашата църква!

„А като Изкупител ще дойде в Сион И за ония от Якова, които се обръщат от престъпление, казва Господ.” (Исая 59:20)

Видението на пророк Исая е на път да се изпълни. Бог е на път да отмъсти на всички, които са изопачавали истината и всички, които са станали алчни. Исая говореше за условията в църквата на последното време:

 • „... Защото истината пада на площада... Да! истината я няма, И който се отклонява от злото става плячка...” (Исая 59:14-15)
 • „...И Господ видя и стана Му неугодно, че нямаше правосъдие” (стих 15)

Исая ни казва: „Нека се знае, че истината е изопачавана и потъпквана. Църквата на Христос е станала жертва на онези, които проповядват фалшиви доктрини. Бог е недоволен защото няма кой да се изправи и да съди извращенията на истината и праведността.”

Божиите служители лениво си стоят докато истината е хвърляна на земята. Лъжливи духове са издигнали глас в църквата и никой не се изправя срещу това! Истинските Божии хора отказват да го осъдят. Следователно, самия Господ ще го осъди! Изкупителят от Сион сега ще се изправи и ще осъди чувствеността, злото и алчността – присмивателите на истината!

„Видя (Бог), че нямаше човек, И почуди се, че нямаше посредник ...” (Исая 59:16)

Къде са хората с разбиране? Къде са тези, които ще покажат истината на хората? Истината пада, а изглежда малцина се тревожат и разбират това. Господ се чуди защо!

Изкупителят е на път да се облече в отмъщение и ревност. Той скоро ще се раздвижи в църквата с ярост и святост!

„Той се облече с правда като с броня, И тури на главата си спасение за шлем; Облече и одеждите на възмездието за дреха, И загърна се с ревността като с мантия. Според дължимите им възмездия, така ще отплати... на ...” (Исая 59:17-18)

Той идва, църкво на Исус Христос! Той идва към нас носещ бронята Си от святост и шлема Си като Спасител. И отмъщение, ярост и съд скоро ще започнат в Господния дом.

„...Защото Господ ще съди людете Си...” (Второзаконие 32:36)

Вярвайте го, Божии светии! Нещо ново, нещо страхотно, нещо вечно ще се случи в Божия дом! Ще бъде внезапно и славно!

Вие сте чували, че Той ще разтърси всичко, което може да бъде разтърсено. Сега, нека искаме от Бог разбирането защо ще има разтърсване. Защо отмъщение и ярост. И защо самият Господ трябва да се върне в Сион. Защо Господ ще вземе работата от ръцете на слугите и служителите Си и ще извърши делото със Своята независима сила?

Всичко това ни е казано ясно от пророците.

„Защото ще дойде като стремителен поток...” (Исая 59:19)

През последните няколко години Сатана наводнява църквата с нови доктрини, една след друга – с дух на алчност и чувственост. Той е излял демоничен порой от прелюбодейство, безнравственост и мръсотия!

Йоан го видя да се случва. Той предупреди: „И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете... И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.” (Откровение 12:13-15)

Това е последната атака на Сатана срещу най-святите, най-осветени Божии хора. В момента той е решен да измами дори Божиите избраници, малцината Му избрани – остатъка, който призовава Господ в истина.

„...за да подмамят, ако е възможно и избраните.” (Марк 13:22)

Данаил казва, че Сатана ще надделее за кратко:

 • „...Гледах същия рог като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях,... докато дойде Древният по Дни, и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. (Данаил 7:21-22)

Превъзмогва ли Сатана за момента? Знаем, че портите на ада няма да надделеят против църквата накрая, но надделява ли той сега? Сатана е установил плац, крепост в църквата! Много от Божиите избрани са измамени в момента! Сатана е дошъл с друго евангелие. Павел ни каза точно как ще дойде той срещу Божия народ за да го измами:

 • „Сам сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата.” (2 Коринтяни 11:14-15)
 • „Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.” (2 Коринтяни 11:13)

Сатанинската крепост в църквата е огромен брой учители и служители, които са били трансформирани от евангелието на плътта! Те идват като най-просветените Божии служители! Звучат като проповедници на Христос. Идват като проповедници на праведността. Използват Библията. Изгонват демони, изцеряват болни в името на Исус и извършват много велики дела. Но посланието им е друго евангелие! То е лъжа от Сатаната! То е от плътта, а не от Духа!

Тези учители са били толкова измамени от Сатана, че са слепи за онова, което проповядват. Проповядват лъжи, вярвайки, че са истина. Дори не разбират, че са оръдия на Сатана.

Точно в този момент тези лъжливи доктрини на Сатана надделяват в църквата. Множества ходят на конгреси и събрания, за да чуят другото евангелие – евангелието на егото и успеха. Евангелието на плътта се е надигнало... засега!

Събудете се, светии! Измамени ли сте? Хванати ли сте от ученията на ангела на светлината на Сатана? Пометени ли сте от потопа? Отидете в Божието Слово. Чуйте Евангелието на Христос и съдете за това, което виждате и чувате. Сравнете онова, което каза Исус с онова, което казват те.

Библията доказва, без сянка от каквото и да било съмнение, че новото евангелие на Сатана е „печалба и набожност”! Това е компромисно послание без покаяние или святост. Това е евангелието на печалбата. Базирано е на хипотезата, че колкото си по-набожен, толкова повече печалба ще имаш. Чуйте предупреждението на Павел:

 • „И ако някой предава друго учение, и не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо... лишени от истина, които мислят, че благочестието е средство за печалба.” (1 Тимотей 6:3-5)

Павел вика: „Махнете се от тях!” Махнете се от това друго евангелие!

Чуйте думите на Исус. Това е истинското Евангелие!

„И Той подигна очи към учениците Си и каза: Блажени вие сиромаси; защото е ваше Божието царство. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени сте, когато ви намразят човеците, и когато ви отлъчат от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради Човешкия Син” (Лука 6:20-22)

Ето какво казва Евангелието относно търсенето на материалното. Това е от устата на Самия Господ: „Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си. Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете. Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят, защото бащите им така правеха на лъжепророците.” (Лука 6:24-26)

Евангелието на печалбата презира бедността. Отхвърля и презира бедните.

„А вие опозорихте сиромаха...” (Яков 2:6)

Яков изложи това лицемерие. Той им каза:

 • „Защото, ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубави дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми” (Яков 2:2-3)

Колко слепи можем да сме, Божии светии? Това ли е Евангелието към умиращия свят? Печалбата е благочестие!? Вярата е за просперитет!? Бедните хора нямат вяра!? Христос стана беден, така че ние да можем да се обогатим с вещи!? Вземи – използвай вярата си, за да получиш каквото искаш!?

Един милиард души на този свят почти умират от глад. Божието сърце се къса при вида на плачещи майки, които люлеят гладуващи деца с подути стомаси. Милиони са без работа. Края на света идва. Светът се е запътил към Армагедон. Градове са на път да експлодират от бунтове. Преследвания и скръб идват. Стихиите скоро ще се разтопят от жестока топлина. Светът гори! Божиите хора из цял свят са хвърляни в затвори, преследвани, губят всичко, което притежават.

Трябва ли да вярвам, че Божия Дух ще изпрати истинските Си служители в този отчаян, гладен свят, за да проповядват успех и просперитет? Когато хората нямат какво да ядат, Бог ще ми даде ли послание, че имам право да изисквам по-голяма къща и по-добра кола? Този, който ми казва това, човек изпратен от Бог ли ще е? Само фалшиви учители могат да ми обещаят здраве и богатство и да оставят останалата част от света да умре!

О, не, братя, сестри. Разбрали сме всичко погрешно. Богатият мъж се приземи в ада! Бедният отиде на небето! Самият Исус стана беден, та ние да можем да станем богати във вяра.

Чуйте Павел и бягайте от тези проповедници на успеха и просперитета: „От такива, страни.” (2 Тимотей 3:5)

Те нямат бреме за покаяние. Не проповядват против греха. Предлагат благословения без свята скръб. Те акумулират благата на този свят. Как могат да се тревожат за бедния, когато проповядват, че печалбата е благочестие? Теологията им не произвежда любов към мисии и грижи за бедните на този свят.

Пророк Амос извика: „Горко на охолните в Сион... Вие, които отдалечавате от себе си лошия ден... Които лежите на постелки от слонова кост... И ядете агнетата от стадото... Които пиете вино с цели паници... А за бедствието на Йосифа не скърбите” (Амос 6:1-6)

Страх ме е да си помисля какво ще е да се изправиш пред Бог и да отговаряш за това, че си събирал, а не си продавал и давал на бедните.

„Защото ще дойде като стремителен поток, Затласкан от Господното дихание” (Исая 59:19)

Кое е това дихание, което ще се съпротиви на този поток и ще го изтласка? Каква независима ярост ще бъде освободена в църквата? Какво е това отмъщение, за което говори пророка? Това е откровение за присъствието на Самия Бог! Църквата в тези последни дни ще преживее Божията поява в средите си!

„И Изкупителят ще дойде в Сион...”

Самият Съдия идва този път! Генералът на Божиите армии, лично, сред хората Си. с власт, авторитет и страшна слава!

Ние знаем, че където двама или трима са събрани в Неговото име, Той е там – сред тях. Но точно както слънцето става все по-ярко и по-горещо колкото повече се приближава, така ще бъде и когато Той напусне стаята Си и дойде лично. Колко горещо ще бъде тогава!? Колко ярко?

„... докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата...” (1 Коринтяни 4:5)

Няма да има издигнат пророк, който да върне църквата към истината и покаянието. Никаква нова доктрина. Ново откровение. Самият Изкупител ще се появи със силата на святото Си присъствие, ще погълне цялата чувственост и плът от храма Си. Ще видим съживление от истинското Божие присъствие!

„Земята се потресе, дори и небесата капнаха при божието присъствие, самата оная Синайска планина се разтресе при присъствието на Бог...” (Псалм 68:8)

„И Господ, Когото търсите, Неочаквано ще дойде в храма Си... Но кой може да издържи деня на пришествието Му? И кой ще устои, когато Той се яви?” (Малахия 3:1-2)

Всичкото идолопоклонство, всичкото проповядване за „печалба и благочестие”, цялата гордост от успеха, всичкия таен грях – ще се разтопят като восък преди Божието присъствие!

„Както се топи восък пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.” (Псалм 68:2)

„Защото е като огъня на пречиствач... Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, Та ще очисти левийците, И ще ги претопи като златото и среброто; И те ще принасят Господу приноси с правда.” (Малахия 3:2-3)

Пророк Михей също пророкува славно откровение за святото Божие присъствие, което ще разтопи всичко по пътя си:

 • „Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, и като слезе ще стъпи на земните височини. Планините ще се стопят под Него, и долините ще се разпуснат, като восък пред огъня, и като води, които се изливат низ стръмнина.” (Михей 1:3-4)

Еремия извика: „Не се ли боите от Мене, казва Господ, не ще ли треперите пред Мене?” (Еремия 5:22)

Бог каза на Езекил: „... и всичките човеци, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието Ми; и планините ще се сринат... и всяка стена ще се събори до земята.” (Езекил 38:20)

Щом невярващите ще се разтърсят и ще треперят пред святото Му присъствие, как тогава някой ще може да стои пред това присъствие в Божия дом?

Всички самохвалства ще паднат! Всички идоли на егото! Долу саморекламата! Долу търговията с Евангелието! Долу всички крадци в Божия храм!

Няма да има бърлоги на греха! Няма да преследваме нещата от този свят. Стига сме пилели скъпоценна вяра за временни неща. Стига сме се състезавали в Божия дом. Стига сме бутали хамбари, за да построим по-големи. Стига похот по нещата от този свят. Стига сме се опитвали да си направим име.

Съдът ще започне в Неговия дом! Присъствието Му ще ужаси и разтопи всичко, което издига себе си в очите Му. Господ ще смири всичките Си слуги. На никой служител на Евангелието няма да му бъде позволено да се хвали в присъствието Му. Тези, които откажат да се покаят, ще бъдат изхвърлени, унищожени от гнева Му.

Когато Божието присъствие дойде, ще бъде фатално да си в грях! Всяко прелюбодейство ще бъде изложени, всички пълни с похот очи, всяко мръсно въображение! Пламналите Му огнени очи ще разкрият всяко лицемерие!

Ще видим много слуги, чиито тела ще бъдат унищожени, за да се спасят душите им. Бог или ще ни смири, или ще ни премахне!

„...за да не се похвали нито една твар пред Бога...” (1 Коринтяни 1:29)

Не всички, които умират млади са премахнати, защото са съгрешили. Някои от нас сме имали смъртна присъда от Господ, който знае, че времето им е кратко. Но много хора ще умрат когато присъствието Му е напълно разкрито, защото греха не може да стои пред Него! Те ще бъдат заставени да оставят греха си, или ще бъдат унищожени. Както Йона, те ще „...бягат от Господнето присъствие” (1 Йона 1:10)

Служители, учители и евангелизатори – всички се хвалят с Господното присъствие между тях! Но ние не знаем какво говорим. Нека ви кажа какво се случва, когато Божието присъствие изпълни дома.

 1. Хората са обвинени в грях и падат на лицата си, за да се покаят. Дори Божиите избрани виждат греховете си. Никой не може да устои в присъствието Му. Всички трябва да паднат по лице.

  „В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма... И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите.” (Исая 6:1-5)

 2. Всеки успех, себеуважение, таен грях, човешки способности и сила изчезват. Разлагат се!

  „Като повдигнах очите си видях, и ето един човек облечен в ленени дрехи, чийто кръст бе опасан с чисто уфазско злато. Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха наглед като лъскава мед, и гласът на думите му като глас на много народ.

  Само аз Даниил видях видението; а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението; но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият.

  И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тление, та останах безсилен.

  Чух обаче гласа на думите му; и като слушах гласа на думите му аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята.

  „И като ми говореше тия думи, насочих лицето си към земята и останах ням.” (Данаил 10:5-9,15)

 3. Цялото събрание би паднало на колене, разтопени, съкрушено, изповядващо, възстановяващо се и поставящи всичките си земни блага в нозете на Христос. Хората биха плакали: „Горко ми. Не съм успял. Не съм победител. Свършен съм! Аз съм червей. Горд съм, нищо не знам. Но аз съм проклет поради кръвта Му.” И главите ще бъдат заровени в прахта, а не във небесата! Ще плачат, както направи и апостол Павел: „Но Бог избра глупавите неща на света... за да не се похвали нито една твар пред Бога.” (1 Коринтяни 1:27,29)

„Затръбете в Сион... Съберете людете, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучащите; Нека излезе младоженецът из спалнята си, И невястата из стаята си” (Йоил 2:15-16)

Нашият изкупител идва спалнята Си за Своята невястата! Невястата сега излиза от стаята си. Предстои сватба! Той е излязъл, за да извика булката Си от света, да я отдели, да я усили и очисти – да я приготви!

„Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето...” (Откровение 19:9)

Йоан каза: „Неговата жена се е приготвила....облече се в светъл и чист висон; защото висонът; е праведните дела на светиите.” (Откровение 19:7-8)

Божии светии, това е Евангелието на Исус Христос за тези последни дни: „Облечи се в праведност! Остави настрана всяко бреме и греха, който лесно те вплита. Не се вплитай. Излез да Го посрещнеш. Запалете лампите си. Вземете си масло. Не събирайте повече съкровища тук, на земята!”

Изкупителят трябва да дойде в Сион, защото множествата не са готови да Го посрещнат във вечността.

Наистина ли разбираме, наистина ли вярваме, че ние (Божия народ) трябва до един да се явим пред съдийското място на Христос?

„Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище... всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще словослови Бога" И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.” (Римляни 14:10-12)

Павел нарече този ден „ужасът от Бог”. За него това беше ужасяваща, отрезвяваща мисъл. Това, че Божия народ трябва да се яви пред съда и да „даде обяснение” го смрази до кости.

„Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище... И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците...” (2 Коринтяни 5:10-11)

Бог иска да сме „представени пред трона без укор, с неизмеримо голяма радост...” изкупителят ни идва при църквата Си, за да приготви хората за съд. Да разтопи плътта ни. Да унищожи всичката слама, дърва и бурени. Да изгори всички тайни грехове и скрити намерения.

Най-накрая, и най-важно от всичко – Изкупителят идва, за да възстанови славата Си в Своята църква! Най-голямото желание на Господ за хората Му е да сподели славата Си с тях!

„...за да гледат Моята слава, която си Ми дал...” (Йоан 17:24)

Бог каза: „И Аз ще прославя славния Си дом.” (Исая 60:7). Пророците видяха идващата слава и се зарадваха в нея! Исая пише: „И славата Господна ще се яви, И всяка твар купно ще я види; Защото устата Господни изговориха това.” (Исая 40:5)

„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе... И славата Му ще ти са яви.” (Исая 60:1-2)

Чуйте тези пророчески думи: Разкрита слава; всяка плът ще я види; славата Му ще ти се яви!

Ние отиваме в слава, със слава върху себе си! Славата, която е наша във вечността, ще бъде предвкусена скоро! Исус каза на Марта: „Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава?” (Йоан 11:40)

Какво е Неговата слава? Кои са Неговите богатства? Това е славата, които Мария и Марта видяха! Силата на възкресението! Откровение за вечен живот тук, на земята! Библията казва, че нашия Изкупител „привежда много синове в слава” (Евреи 2:10). Това означава, че Христос ще накара църквата Си да разбере истинското й наследство – вечен, възкресен живот! Бог ще даде на народа Си ново сърце за вечните стойности. Вечните стойности ще прогонят всички наши временни стойности.

Когато казвам възкресителна слава, не говоря за деня, в който всички ще излезем от гробовете. Аз говоря за преобразителната сила за възкресение сега! Възкресени от смъртта на егото към живот сега! Това е Божията сила, която ни кара да спрем да живеем за себе си, а да живеем всеки един миг за Него. Това е обновяването на умовете ни, издигащо ни от светщината към Божественото.

Според Павел „врагове на Христовия кръст... чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща.” (Филипяни 3:18-19). Но Божиите хора имат различна слава! Техните разговори, всичко, за което говорят е „нашето гражданство е на небесата...” (Филипяни 3:20). Те копнеят за славата на възкресението”

„...за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и обещанието в Неговите страдания...” (Филипяни 3:10)

Възлюбени, там аз влагам вярата си – в откровението за Неговата възкресителна сила: „Вярвай и ще видиш Божията слава...” (виж Йоан 11:40)

Нека слепите прахосват заблудената си вяра в нещата от този свят. Нека викат за здраве, богатство и успех. Аз искам да видя възкресителна Му слава!

„Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата. Кой е Тоя Цар на славата? Господ могъщият и силният, Господ силният на бой.

Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата. Кой е тоя Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата” (Псалм 24:7-10)

Download PDF