Когато заграждението падне | World Challenge

Когато заграждението падне

David WilkersonAugust 7, 1985

Самият Сатана признава, че Бог има предпазни заграждения навсякъде около праведните и че тези заграждения защитават не само тях, но и всичко, което те имат, включително и потомството им.

Когато Сатана искаше да разкъса Йов на парчета, той се оплака на Бог: "Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята." (Йов 1:10)

Ограждение, щит и стена са синоними в Божието Слово. Щит идва от еврейския корен ГАНАН, което означава: да покриеш, обградиш, защитиш. Тези думи са равностойни — говорейки за Христовото покровителство, обграждане и защита на праведниците Си от всяка страна. Бог беше щит за Йов, прикритие или покрив, под който той беше недосегаем за който и да е враг. Божието присъствие го заобикаляше като стена.

"Щит" е заветна дума. Бог каза на Авраам: "Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит" (Битие 15:1). С други думи: "Аз съм заграждение и стена за теб от всички страни, няма защо да се страхуваш от някой враг."

Колко силни бяха последните думи на Моисей, с които той благослови Израел. Той изпя: "Блажен си ти Израилю; Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа, Който ти е щит за помощ, И меч за твоето превишаване? Ще ти се покорят неприятелите ти; И ти ще стъпваш по височините им." (Второзаконие 33:29)

Давид не се страхуваше от врагове — нито от дявола, нито от демони, нито от нищо! Той свидетелства: "И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа." (Псалм 3:5). Защо Давид спеше толкова добре всяка нощ и се събуждаше с такава подновена сила? Защото заграждението беше около него! Той каза: "Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми." (Псалм 3:3)

Зад този щит, това предпазно заграждение, Давид беше в безопасност от всяка атака на врага. Нищо от тази земя или от адските ями не можеше да го докосне. Той можа да каже: "Няма да се боя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене…Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите." (Псалм 3:6–7). Ордите демони, които излязоха срещу него, трябваше да бягат, унищожени от заграждението около Давид. Те не можеха да пробият стената!

Нашият всемогъщ завет с Бог е поставил щит около всеки, който ходи безупречно и с чисто сърце пред Него! Заграждението не беше само около Йов, то беше и около Авраам, Моисей, Самуил, Давид и все още е около всички светии, които ходят в праведност и страх от Бог!

Когато правеше завет с Авраам, Бог му заповяда: "Ходи пред Мене и бъди непорочен. И ще направя завета си между Мене и тебе" (Битие 17:1–2). С други думи: "Аврааме, ходи непорочно пред Мен и никога вече не трябва да се страхуваш, защото Аз правя завет с теб да ти бъда щит и заграждение срещу всички врагове, които някога ще се излязат срещу теб или срещу твоите потомци."

Дави свидетелства: "Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие. Защото всичките Му съдби са били пред мене; И от повеленията Му не съм се отдалечил. Непорочен бях пред Него, И опазих се от беззаконието си." (2 Царе 22:22–24)

Той добави: "Към непорочния, непорочен ще се явиш" (2 Царе 22:26). Това означава, че тези, които пазят тяхната част от завета, ще преживеят съвършена и непорочна защита от всички врагове.

В каква безопасност точно е човек, който ходи в завет с Бог — непорочен и с чисто сърце? Какво влияние има Сатана и силите на тъмнината върху праведния, който оставя беззаконието си? Давид казва много ясно, че победата е сигурна за онези, които са чисти. "Твоята благост ме е направила велик…Гоних неприятелите си и ги изтребих, И не се върнах докато не ги довърших. Довърших ги, стрих ги, та не можаха да се подигнат, А паднаха под нозете ми. Защото си ме препасал със сила за бой; Повалил си под мене въставащите против мене. Сторил си на обърнат гръб към мене неприятелите ми, За да изтребя ония, които ме мразят…Тогава ти стрих като земния прах, Сгазих ги, както калта на пътищата, и стъпках ги" (2 Царе 22:36–43)

Какво свидетелство за защита и победа. Той можеше да се похвали: "Сатана и злите му орди ме заобиколиха, но Божия щит ме направи непобедим. Стих врага си. Стъпках го на земята. Накарах го да бяга, победих всеки враг. Силите на тъмнината ме мразят. Те се опитаха да излязат срещу мен, но не можаха да сложат ръка на мен — смазах ги с Божията помощ! Врагът е разбит, а аз съм в безопасност и здрав зад заграждението."

Бог е преграда за всяко Негово дете, което ходи в честност и чистота. "Щит е за ходещите в незлобие" (Притчи 2:7). "Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие." (Псалм 84:11). "Всяко слово божие е опитано: Той е щит на тия, които уповават на Него." (Притчи 30:5)

Злите и онези с раздвоено сърце, са нарушили завета и те са беззащитни срещу началствата и властите на тъмнината. "Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, И разказваш завета Ми с устата си, Тъй като сам ти мразиш поука, И хвърляш зад себе си Моите думи?…И с прелюбодейците участвуваш. Предаваш устата си на зло. И езикът ти устройва коварство." (Псалм 50:16:21)

Израел наруши завета си с Бог. Те бяха ясно предупредени какво ще им се случи, ако не се покоряха на Бог. Те знаеха, че ще загубят заграждението и ще станат лесна плячка за всеки враг. "Ако не внимаваш да изпълниш всичките думи на тоя закон, който са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име ИЕОВА ТВОЯ БОГ, тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите върху потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни. И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе; още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на тоя закон, Господ ще ги нанесе на тебе догде бъдеш изтребен. Ще останете малцина на брой, докато по множество бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог. И както бе драго на Господа да ви струва добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтребва и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете." (Второзаконие 28:58–67)

На Израел му беше даден избор! Следвай Бог и бъди непорочен — бъди защитен. Или се отвърни от Бог и бъди съкрушен от силите на тъмнината. "Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото, като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш. Но ако се отвърне сърцето ти та не слушаш, но се заблудиш и се кланяш на други богове и им служиш, аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да влезете да я притежавате. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота" (Второзаконие 30:15–20)

Невероятно, Израел избра да ходи в непокорство — обърна се от завета за да следва похотта си. Какво ужасно бедствие последва! Давид плака: "Даваш им да ядат хляб със сълзи. И поиш ги изобилно със сълзи. Направил си ни предмет, на разпра между съседите ни; И неприятелите ни се смеят помежду си." (Псалм 80:5–6)

Защо врага на Израел им се изсмя! Защото заграждението беше паднало! "Защо си съборил плетищата й, Та я берат всички, които минават през пътя? Запустява я глиган от гората, И полските зверове я пояждат." (Псалм 80:12–13)

Сатана е глигана, който пояждаше лозето им. Демонични сили преминават през него когато си пожелаят, изяждат плода му, защото заграждението е паднало! Преградата е съборена! И защо? Защото Божия народ ходеше в упорито и доброволно непокорство срещу Бог. "Но людете Ми не послушаха гласа Ми; Израил не Ме искаше. Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си, За да ходят по своите си намерения. Дано Ме бяха слушали людете Ми, Да беше ходил Израил по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им, И срещу противниците им бих обърнал ръката Си" (Псалм 81:11–14)

Аз треперя при пророческото слово на пророк Исая. Това не е предположение, това е нещо, което Бог каза, че наистина има намерение да направи.

Първо, чуйте свидетелството на Исус относно стената, която Той е построил около хората Си, Неговото лозе: "Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина." (Матей 21:33)

Но Бог каза, че този плет ще бъде разрушен поради греха! "И сега, ерусалимските жители и Юдовите мъже, Съдете, моля, между Мене и лозето Ми. Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми, Което не му направих? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, То роди диво? И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си; Ще махна плета му, и то ще се похаби; Ще разбия оградата му, и то ще се потъпче; И ще го запустя; не ще да се подреже нито прекопае, Но ще произведе глогове и шипки; Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него" (Исая 5:3–6)

Бог ни казва какво най–вероятно ще направи. Аз вярвам, че Той прави точно това сега. В света днес съществува проституираща църква, която е станала средище на дявола. Тя е създадена от измамени християни, които намигват на греха. Те са своеволни, обичат удоволствията, вече не се изчервяват поради беззаконията си. С раздвоени сърца са, придържат се към форма на благочестие без сила. Имат своите идоли, отказват да се разделят с тайните си галени грехове и са заслепени от фалшив мир.

Тази проституираща църква е описана във Второзаконие 29 като заслепена от фалшив мир." Та, когато чуе думите на тая клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да рече: Аз ще имам мир, ако и да ходя с упорито сърце и притурям пиянство на жаждата." (Второзаконие 29:19)

Бог предупреждава, че премахне заграждението им и ще ги отдели за погибел и проклетия. "Бог няма да се умилостиви на него, но изведнъж гневът на Господа и ревността Му ще пламнат против тоя човек; и всяка проклетия, която е написана в тая книга, ще падне на него, и Господ ще изличи името му под небето. Господ ще го отдели от всичките Израилеви племена за погибел, според всичките проклетии на завета написан в тая книга на закона." (Второзаконие 29:20–21)

Давид знаеше какво е да нарушиш завета и да бъдеш отделен за погибел и проблеми от всички страни. Бог беше казал на Давид: "Няма да наруша завета Си." (Псалм 89:34). Но Бог не го наруши — наруши го Давид. Въпреки че Бог никога не премахва загрижеността си, Той все пак наказва прегрешенията с тояга. "Тогава ще накажа с тояга престъпленията им, И с бич беззаконията им; Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си." (Псалм 89:32–33)

Обърнете внимание, че Давид говори за плячкосващ враг, който е разрушил живота му поради греха. "Но Ти си отхвърлил помазаника Си, Отказал си се от него, и си му се разгневил. Погнусил си се от завета със слугата Си; Унизил си короната му до земята. Съсипал си всичките му огради; Превърнал си крепостта му в развалини. Да! Делото на ръцете ни — утвърждавай го. Разграбват го всички, които минават по пътя; Стана за укор на съседите си. Възвисил си десницата на противниците му; Зарадвал си всичките му неприятели. Още си упътил острото на меча му, И не си го укрепил в боя." (Псалм 89:38–43)

Не е ли това причината, поради която толкова много християни са обирани от Сатана? Те не са в състояние да се изправят срещу демоничните сили и власти на тъмнината, защото Бог е премахнал плета им. Те преди са били Негови помазаници, но сега под обсадата на силите на ада, защото нямат свята скръб за греха, който е останал у тях. Те отказват да се покаят и да отхвърлят светските си пътища. Непокорството е струпало върху тях лавина от нещастия и проблеми от всякакво естество. Те крият и оправдават греховете си. Наистина, не всички страдания са в резултат на грях. Съществува и дисциплина определена от любящия ни Баща. Някои, като Йов, са изпитвани, така че да могат да излязат като чисто злато. И все пак греха винаги събаря заграждението.

Колко ужасно беше, когато Бог премахна заграждението на Ерусалим. Еремия почти не вярваше на очите си гледайки бързото и ужасно бедствие и невероятното опустошение от ръцете на врага. Той плака: "Тъжат сионските пътници, защото никой не иде на определените празници; Всичките му порти са пусти; свещениците му въздишат; Девиците му са наскърбени; и сам той е в горест. Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденствуват; Защото Господ го наскърби поради многото му беззакония; Младенците му отидоха в плен пред противника. И изгуби се от Сионовата дъщеря всичкото й великолепие; Първенците й станаха като елени, които не намират пасбище, И отиват безсилни пред гонещия ги." (Плачът на Еремия 1:4–6)

Еремия много прецизно описа какво се случи на Израел когато те нарушиха завета и загубиха заграждението си. Говорейки за тях, той каза: "Нечестията ми бидоха стегнати върху мене като хомот от ръката Му; Те се сплетоха, стигнаха до врата ми; Той направи да намалее силата ми; Господ ме предаде в ръцете на ония, срещу които не мога да стоя." (Плачът на Еремия 1:14)

Точно това виждам да се случва в църквата днес, когато множества са събаряни от сатанински атаки. Толкова малко хора могат да се изправят и да се съпротивляват. Много малко имат каквато и да е останала духовна власт. Сатана идва срещу тях като преливащ потоп, а силите им изневеряват. Това обикновено е свързано директно с останалия в тях грях. Те отказват да бъдат претърсени от светлината на Божието Слово. Те не отиват при светлината, за да бъде изложен греха им. Вместо това флиртуват с прелюбодейството и похотта от всеки възможен вид. Те безучастно седят пред идолите си — телевизора, мръсни филми и порнография. Има много страх, неверие, клюки, клевета и проклятие. Други не си играят, те направо забравят за Господ с дни и вече не са в близки отношения възлюбения Спасител.

След това се чудят защо врага плячкосва живота и домовете им. Колко слепи можем да бъдем? Греховете ни са принудили Господ да премахне заграждението около нас.

Ние напълно сме изгубили страха от Бог, ако не се разтреперим при това предупреждение: "И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си; Ще махна плета му, и то ще се похаби; Ще разбия оградата му, и то ще се потъпче; И ще го запустя; не ще да се подреже нито прекопае, Но ще произведе глогове и шипки; Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него" (Исая 5:5–6)

Бог говори за църквата, за живота ни и най–вече за децата и внуците ни. Глад за Божието Слово — няма откровение! Стъпкан дом, запустял. Бог обеща да направи завет не само с Авраам, но също така и с цялото му потомство: с децата му, внуците му и идните поколения. "И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството след тебе." (Битие 17:7)

Важното значение на това да ходиш в завет, непорочен и с чисто сърце, е че това доставя заграждение и щит за нас и потомството ни. Това е гаранция за нашия просперитет. Бог със сигурност ще накаже прегрешенията на нашите деца и внуци, но през всичките проблеми и нещастия, Той ще си спомни завет с бащата и майката, които са ходили непорочно пред Него и ще въздаде милост вместо гняв. Ние трябва да заповядаме на децата си да ходят също така непорочни, за да могат да живеят сигурно, защитени от Божественото заграждение. "Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек ще има потомство; А престъпниците всички заедно ще се изтребят; Останалите от нечестивите ще се отсекат." (Псалм 37:37–38)

Саул развали завета и Бог премахна заграждението. Колко тъжно е да четеш за трагичния край на този някога мощно помазан мъж, умиращ със синовете си от ръката на врага. Той и потомството му бяха унищожени.

Когато Библията казва, че заграждението е премахнато, това всъщност означава, че Божието присъствие си отива. Своеволието и непокорството на Саул накара Господ да го отхвърли. "А Господният Дух беше се оттеглил от Саула, и зъл дух от Господа го смущаваше. И така, слугите на Саула му рекоха: Ето сега, зъл дух от Бога те смущава" (1 Царе 16:14–15)

Бог позволи на Сатана да се добере до Саул след като Той отне Духа Си от него. Сатана тероризира този угрижен човек. Преди беше казано: "Божият Дух дойде със сила върху него, и той пророкува между тях." (1 Царе 10:10). Сравнете това с 1 Царе 18:10. "И на следния ден зъл дух от Бога нападна Саула, и той лудееше всред къщата си."

Пасторски съпруги ми пишат, че съпрузите им викат и беснеят и ги бият. Други ми казват за бързо раздразнение — диво избухване, блъскат ги в стената, нараняват ги — последвани от покаяние и нежни извинения. Това е духа на самия Сатана. Това се случва, защото Господ се е оттеглил от живота им. Стената е разрушена, всичко е опустошено и цялото семейство страда в резултат на това. На сърцата им е написано "Ихавод".

Грешното сърце на Саул донесе катастрофа за целия му дом. "И филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и Мелхусия…Така умря Саул, тримата му сина, оръженосецът му, и всичките му мъже заедно в същия онзи ден." (1 Царе 31:2, 6). "А на следния ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саула и синовете му паднали на хълма Гелвуе. И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му, та ги разпратиха наоколо из филистимската земя за да разнесат известие на идолите си и на людете. И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище." (1 Летописи 10:8–10)

Викът от греховете на тази нация е достигнал небето. Чашата с беззаконията ни прелива. Аз вярвам, че пророк Езекил видя наказанието, който Бог ще излее върху нас. Той ще премахне плета и ще ни остави "нация без стени". Ние ще бъдем уязвими за всеки враг. "След много дни ще бъдеш наказан; в послешните години ще дойдеш в земята, която е била отървана от ножа, и е била събрана от много племена, върху Израилевите планини, които са били непрекъснато пусти; но Израил биде пренесен изсред племената, и те всички ще живеят в нея в безопасност. И ти като възлезеш, ще дойдеш като вихрушка; ще бъдеш като облак, за да покриеш земята, ти и всичките твои пълчища, и много племена с тебе. Така казва Господ Иеова: В оня ден ще дойдат мисли в ума ти, и ще скроиш лоши намерения, като речеш: Ще вляза в земята на неукрепени села! Ще отида при ония, които са в спокойствие и живеят безгрижно, всички които живеят в неукрепени места, без лостове и порти." (Езекил 38:8–11)

Това е повече от пророчество за Русия, нападаща Израел. Америка също е врящ котел от хора, събрани от всички нации. Аз вярвам, че това е двойно пророчество, насочено и към тази нация — най–голямата от всички християнски нации на земята. Ние имаме милиони, които заявяват, че са "Израел чрез вяра" — до един новородени потомци на Авраам, истинското семе на обещанието.

Тази нация преди имаше страх от Бог, беше духовна, а Христос беше издигнат между нас. Сега Той е опозорен, проклинан и изхвърлен от училища и съдилища. Цели 155 000 лесбийки и хомосексуалисти в този момент парадират по улиците ни, перчещи се с перверзиите си. Съдилищата ни легализираха избиването на милиони неродени бебета — има много кръв по ръцете ни. Да, все още има християнско множество на думи, но колко от тях ходят в святост и чистота? Има много устно служене на Господ, но малко предаване и отделяне от света. Това е нация, разложена от алчност, материализъм, похот и насилие. Църквата отстъпва, слаба е и е ограбвана от Сатана. Лаодикийски унес е дошъл върху проституиращата църква.

Църкво на Бог — събуди се! Стените ни са разрушени! Заграждението е премахнато. Щитът си е отишъл! Ние сме тази нация без лостове и порти. Точно затова най–малките и слаби държави могат да ни безпокоят и да ни държат заложници. Враговете ни се присмиват на невъзможността ни да действаме. Америка днес е нация без стени!

С всяка изминала година се доказва, че Бог е премахнал плета, който някога имаше около тази нация. Жаждата се влошава. Скакалците унищожават посевите ни. Наводненията стават все повече и по–разрушителни. Вулкани, които са спали много години, днес изригват. Пожари помитат цели щати. Бурите стават все по–страшни и застрашителни. Странни болести се разпространяват и убиват хиляди. Вътрешния и външния дълг продължава да расте. Търговският баланс е стряскащ. Накъдето и да се обърнеш хората питат: "Какво става? Защото има толкова много нещастия? Защо толкова много неща отиват на зле?" Заграждението е разрушено! Щитът е премахнат! Стените падат! Това е Божие дело, понеже тази нация е нарушила завета със свят Бог!

Почти всеки ден получавам писма от скъпи вярващи, които ми казват: "Пастирът ни, старейшините ни — не вярват в това, което пророкуваш. Те казват, че ти си просто пророк на страшния съд, опитващ се да изплаши хората. Те казват, че ти не си приел това твърдо послание от Господ."

И така пастирите (въпреки че са малко на брой) и старейшините се изправят пред хората и им дават утешителните си послания и пламенните си утешителни пророчества за мир и благословения. Един старейшина пророкува: "Америка няма да бъде съдена защото ние се молим! Ние няма да видим беди или нещастия. Не се тревожете!" И на тълпата й хареса — аплодира го гръмко.

Не трябва да отговарям на това. Пророк Еремия вече го е направил: "И Господ прати до вас всичките Си слуги пророците, като ставаше рано и ги пращаше, (но не послушахте, нито приклонихте ухо да послушате), и те казваха: Върнете се сега всеки от лошия си път и от злите си дела, и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви от века и до века; и не отивайте след други богове, за да им служите и да им се кланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си; и Аз няма да ви сторя зло." (Еремия 25:4–6)

Това е обещанието ако се покаем — всички ние, и оставим идолите си и се обърнем към Господ с цялото си сърце. Но има следващо слово от Бог, на което тези пророци на мир и благословения е по–добре да обърнат внимание, или те ще бъдат държани под отговорност за подтикване към бунт и заслепяване очите на непокорните. Моята Библия казва, че няма да има мир, няма да има благословения, а само бедствия когато има грях и бунт. Не ме интересува какво пророкуват те, Библията казва това:

"Кому да говоря, и пред кого да заявя, за да чуят? Ето, ухото им е необрязано та не могат да чуят; Ето, словото Господно стана укорно за тях, Те не благоволят в него. Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на сребролюбие, и от пророк до свещеник всеки постъпва лъжливо. Повърхностно са лекували те раната на людете Ми, като са казвали: Мир, мир! а пък няма мир. Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя, нито са знаели да почервенеят; затова, ще паднат между падащите, ще бъдат поваляни, когато ги накажа, казва Господ. Поставих и пазачи над вас та казах: Слушайте гласа на тръбата; Но те рекоха: не щем да слушаме. Слушай земьо! Ето, аз ще докарам зло върху тия люде, дори плода на помислите им; защото не послушаха словата ми, а колкото за закона Ми, те го отхвърлиха. Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще поставя пред тия люде препънки, о които ще се спъват бащите и синовете заедно; и съседът и приятелят му ще загинат заедно." (Еремия 6:10,13,14,15,17,19,21)

"И повърхностно лекуваха раната на дъщерята на людете Ми, като казваха — Мир, мир!, а пък няма мир. Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя, нито са знаели да почервенеят; затова ще падат между падащите, ще бъдат поваляни, когато ги накажа казва Господ" (Еремия 8:11–12)

Езекил е дори по–силен. Чуйте го, всички вие пророци, които викате "Мир, не се притеснявайте, всичко е наред, Бог не е Бог на съда, но на милостта.". "И Господното слово дойде към мене и рече: Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на ония, които пророкуват от своето си сърце: Слушайте словото Господно. Така казва Господ Иеова: Горко на глупавите пророци, които се водят по своя си дух, без да са видели някое видение! Израилю, твоите пророци са като лисици в развалините. Вие не се изкачихте в проломите, нито издигнахте ограда за Израилевия дом, за да устои в боя в деня Господен. Ония видяха суети и лъжливи предсказания, които казват: Господ говори, когато Господ не ги е пратил, и които направиха човеците да се надяват, че думата им щяла да се изпълни. Не видяхте ли суетни видения, и не говорихте ли лъжливи предсказания, когато казвате: Господ рече, при все че не съм говорил? Затова, така казва Господ Иеова; Понеже говорихте суети и видяхте лъжи, затова ето, Аз съм против вас, казва Господ Иеова. И ръката Ми ще бъде против пророците, които гледат суети и предсказват лъжи; Те не ще бъдат в съвета на людете Ми, нито ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом, нито ще влязат в Израилевата земя; И ще познаете, че Аз съм Господ Иеова. Понеже, да! понеже измамиха людете Ми като казваха: Мир! а пък няма мир; И когато някои градяха една слабичка стена, ето те я мажеха с кал, кажи на ония, които я мажат с кал, че ще падне, понеже ще вали пороен дъжд, И ти, голяма, каменна градушка, ще паднеш върху нея, И бурен вятър ще я съсипе. Ето, когато падне стената, няма ли да ви рекат: Где е калта, с която я мазахте? Затова, така казва Господ Иеова: Непременно ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър, В гнева Ми ще вали пороен дъжд, и в яростта Ми ще падне голяма градушка от камъни, за да я разруша. Така ще съборя стената, която измазахте с кал, и така ще я съсипя на земята, щото ще се открият основите й; тя ще падне, и вие ще загинете всред нея; и ще познаете, че Аз съм Господ. Така ще изчерпя яростта Си върху стената и върху ония, които са я измазали с кал, и ще ви река: Няма стената, нито ония, които я измазаха, именно, Израилевите пророци, които пророкуват за Ерусалим, И които виждат видения на мир за него, когато няма мир, казва Господ Иеова. И ти, сине човешки, насочи лицето си и против дъщерите на людете си, които пророкуват от своето си сърце; И пророкувай против тях" (Езекил 13:1–17)

Прочетете го и треперете, Божии светии! "Така ще съборя стената…Няма стената…Така ще изчерпя яростта Си върху стената" (Езекил 13:14,15). Това са лъжци, каза Езекил, които пророкуват лъжливо в името на парите. За да накарат парите да продължат да текат! За да рекламират даване! "Като лъжете людете Ми, които слушат лъжи, ще Ме оскверните ли между людете Ми за шепи ечемик и късчета хляб, та да убивате души, които не трябваше да умрат, и да опазите живи души, които не трябваше да живеят? Защото с лъжите оскърбихте сърцето на праведния, Когото Аз не оскърбих; И укрепихте ръцете на злодееца за да се не върне от нечестивия си път, та да се спаси живота му. Затова, няма вече да виждате суети, нито ще предсказвате вече предсказания; И ще избавя людете Си от ръката ви! И ще познаете, че Аз съм Господ." (Езекил 13:19,22,23)

Господ има святи хора в това последно време — хора, които изоставят този свят и похотта му. Хора отделени, чисти по сърце, които се приготвят като невяста очакваща младоженеца си. Светът не е техния дом вече — те копнеят да бъдат с Исус, техния Господ. Този свят няма чар за тях — загубил е привлекателността си. Те не са отдадени на търсене на успех, пари, просперитет, слава, сила! Христос е всичко за тях. За тези, самия Христос е обещал да бъде огнена стена около тях! "Защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него." (Захария 2:5)

Остатъкът, който ходи в завета — безукорен, чист по сърце, ще вземе под внимание думите на пазача, който Господ е поставил на стените им и те ще бъдат освободени от силите на ада и тъмнината. "А вие ще се казвате свещеници Господни; ще ви наричат служители на нашия Бог; ще ядете имота на народите, и ще наследите тяхната слава. Вместо срама си ще получите двойно, и вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си; затова в земята си ще притежават двойно, радостта им ще бъде вечна. Защото Аз Господ обичам правосъдие, мразя грабителство с неправда; а тях ще възнаградя с вярност, и ще направя с тях вечен завет. Потомството им ще бъде познато между народите, и внуците му между племената; Всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил." (Исая 61:6–9)

Никога повече няма да дам зърното ви за храна на враговете ви! Бог все още е заграждение около праведните.

Download PDF