Ловецът | World Challenge

Ловецът

David WilkersonMarch 1, 1983

Чували сте за небесната хрътка. Това е Божия Дух, който надушва човека и никога не го изпуска. Той никога не се отказва, докато не го намери. Това, за което искам да говоря сега е ловеца от ада, който преследва най-скъпите Божии деца, за да ги намери и унищожи. Това е самия Дявол.

Преди време името му беше Луцифер и той беше избран, могъщ владетел с Бог. Тази Утринна Звезда, както го нарече Исая, беше ярка звезда в Божието небе, могъщ ангел, стоеше високо в йерархията и беше избран. Но той се изпълни с гордост.

Библията казва: „Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.” (Притчи 16:18 – бел.пр.). Преди Луцифер да бъде изхвърлен от високата си позиция, той отиде из цялото Божие царство и улови една трета от Божиите ангели. Тези, които той улови чрез гордост или измама, бяха изхвърлени от небето заедно с него. Дори и за секунда не си помисляйте, че той улови и измами най-малките между тях. Аз мисля, че повечето от тях бяха точно като него – избрани, като Утринните Звезди. Той преследва, за да измами най-талантливите, най-полезните от тези пламтящи, огнени Господни слуги.

„Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите...” (Исая 14:12)

Луцифер стана познат като Велиал или Сатана. В Старият Завет Сатана стана нещо като прелюбодейка. Тогава той беше, а и сега е, прелъстителка, изкушаваща хората да грешат и да робуват.

Наскоро Господният Дух ме заведе в Притчи 6:26:

Прелюбодейката – Сатана – ще търси скъпоценния живот! С други думи, той преследва онези, които са най-обичани, най-ценни за Бог. Той улавя добрите деца, невинните, най-важните за Божието царство.

Точно затова сексуално извратените, които са се предали на греховете си, преследват невинни деца. Сатана работи в тях да уловят и унищожат скъпоценен живот.

Защо толкова много невинни християнски момичета са изкушавани от най-злите, долни гангстери? Това е защото самия дявол преследва скъпоценните. Сатана води армия от демонични ловци, които ходят насам натам, търсещи най-скъпоценните животи, за да ги изкушат, уловят и поробят.

Думата „скъпоценен” означава „скъп, възлюбен, високо ценен. Най-скъпото на сърцето. Онези най-високо оценените, поради духовно или морално качество.”

Сатана идва като ревящ лъв, търсещ кого да погълне. И най-вече търси да погълне скъпоценните. Седях в стая в Испанския Харлем и плачех докато гледах как 5 тийнейджъри, глухонеми, вкараха мръсни игли във вените си. Те бяха наркомани „на вена”. Изчаквах за шанс да им свидетелствам и те забравиха, че съм в стаята. Докато ги гледах си мислех: „Те нямат ли достатъчно проблеми? Не чуват, не могат да говорят. Имат една и съща вътрешна болка, а виж ги само!” Бяха като животни! Въпреки това Бог има специална любов за този тип хора. Тези глухонеми бяха специални за Бог и Сатана беше отишъл след тях за да ги измами! Те бяха уловени и поробени от прелюбодейката.

Спомням си 2 малки дечица – момче и момиче – вероятно на 4 и 5 години, седящи в порутен апартамент на третия етаж в Бруклин. Бях отишъл там да взема един наркоман, който беше спасен, и да го заведа в програмата. Майката беше проститутка, излязла да търси клиенти на улицата. Бащата беше наркоман в затвора. Хосе и аз тъкмо си тръгвахме когато се обърнах и видях тези 2 изплашени деца седящи сами на дивана. Казах: „Хосе, майка ти е на улицата, баща ти е в затвора, ако си тръгнем – кой ще гледа брат ти и сестра ти?” Той кимна към кутия с мляко и няколко бисквити „Орео” на масата и каза: „Ааа, има ядене. Те могат и сами да се гледат.” Не можех да си тръгна! Точно тогава се върна майката. Тя не ни позволи да вземем децата, защото имаше нужда от тях, за да получава чековете със социална помощ, така че да има за наркотици! Докато си тръгвахме аз погледнах отново тези два скъпоценни живота и си мислех: „О, Боже, това са скъпоценните, които преследва Сатана!” Не мога да ви опиша колко много се натъжи сърцето ми!

Служител от Божията Асамблея в Бруклин доведе двете си момчета, тийнейджъри в офиса ми – на 15 и 16 години. Те седнаха срещу на бюрото срещу мен. Служителят сложи глава на бюрото и заплака. „Брат Дейв – каза той – четох книгата ти „Кръстът и героите на ножа”; проповядвах от нея. Ходил съм в затвора да се застъпвам за децата на родители от моята църква. И ако ми беше казал, че ще открия онова, което намерих вчера, никога нямаше да повярвам! Полицаят ме извика в районното. Беше задържал синовете ми. Нави им ръкавите и ми показа ръцете им. „Не знаете ли, че синовете ви са на „вена”? – попитаме той. Бяхме забелязали, че успеха им се понижава, и че погледа им често е безжизнен, но никога не съм си представял, че е заради дрога. Не можех да повярвам, че ще можеше да се случи в собствения ми дом!”

Гледах как този баща коленичи и сложи ръце върху синовете си. „Момчета – умоляваше той – ако все още изпитвате някаква любов към мен или майка ви, моля ви, нека брат Дейв ви подслони. Моля ви, елате в Teen Challenge и променете живота си! Моля ви! Не мога да издържам повече!” Те го погледнаха безчувствено, безмилостно. Бащата се просна на пода, споходен от угризенията си. Видях как синовете му станаха, прескочиха баща си, изсмяха му се и излязоха.

Не успях да утеша този пастор. Той стана, разтърси глава и излезе през вратата. През всичките тези години аз си мислех за онези двама скъпоценни синове на пастора – как Сатана ги беше преследвал. Два скъпоценни живота, които прелюбодейката беше дошла да улови. Какво беше видял Сатана в тези две деца, че беше толкова уплашен, принуждавайки се да хвърли всичката сила на ада срещу тях?

Един репортер ме попита веднъж: „Г-н Уилкерсън, кое е най-лошото нещо, което някога ви се е случвало? Най-лошото преживяване, което някога сте имал?” Винаги си мисля за следната среща. Току що бях разпуснал събранието в голям физкултурен салон и слизах от сецаната когато една тийнейджърка дойде напред, водеща млад мъж, който беше очевидно сляп. Беше висок около 190 см., кожа и кости. Косата му падаше, очите и бузите му бяха хлътнали. Помислих си, че е болен от рак. Приличаше на някой на химиотерапия. Те се изправиха пред мен хванати за ръце и тя каза: „Това е приятеля ми Джими. На 17 години е.” След което тя ми разказа тъжна история, как той е бил здрав, як футболист (американски футбол – бел.пр.) в гимназията. Не е бил хулиган. Бил е едно от добрите момчета в училище и в църквата. Просто отишъл на парти, където повечето хора взимали ЛСД и амфетамини и си подмятали трева. Накарали го да пробва и от любопитство и под натиск, той взел хапче ЛСД. Някой бил добавил стрихнин. Той изпадна в ужасно състояние и трябвало да бъде откаран до болницата. Младата дама ми каза, че всъщност той е бил изписан от там преди 2 дни. Умът ми все още беше разрушен, а зрението му си беше отишло.

Тя каза: „Той прочете книгата Ви „Кръстът и героите на ножа” в час по английски преди няколко месеца. Доведох го при Вас защото все още го обичам. Искам си го обратно!” Погледнах това бомбардирано създание и се ядосах на дявола. Отидох зад завесата и поплаках, след това се върнах и се молих с момчето. „О, Господи, освободи го!” Молих се сериозно, но когато отворих очи, разбрах че той не беше чул и дума от казаното. Беше си отишъл, абсолютно отишъл!

Не знам какво се е случило с този младеж, но с цялото си сърце вярвам в изцерителната сила на Бог. Най-доброто, което можах да направя беше да го запозная с мой приятел пастор и на група млади хора, които го подслониха. Знаех, че щеше да бъде окъпан в молитви. Имам чувството, че някой ден ще го срещна и той ще бъде в пълно съзнание. Никога няма да забравя Джими – този добър, избран млад мъж, когото Сатана преследва, за да измами и унищожи.

Истина е – прелюбодейката лови скъпоценен живот. Множество невинни, чисти млади хора са хващани от сатанинските сили, изкушавани с наркотици и алкохол с една единствена цел – да бъдат закарани в срам и разрушение – най-възлюбените, скъпоценни Божии деца.

Напоследък Святия Дух ме води в изцерителна истина. Той ме води в служение на помирение и възстановяване, показвайки на хората, че не трябва да се страхуват от Бог като от някакъв безмилостен съдия. Напротив, Той копнее за любовта и приятелството на всичките си отклонили се от пътя деца.

Преди са били невинни деца, пълни с дара на живота. Исус казва за децата: „... на такива принадлежи Божието царство.” Сатана почва да лови и да търси най-скъпоценните от всички деца за да ги измами, рани и да ги отвърне от Бог, да ги заведе в робство и грях. Той преследва скъпоценния живот!

При една от последните ни кампании, млад мъж на около 25 години призна, че е бил магьосник и е искал да приеме Христос в живота си. „Защо – попитах го аз – един магьосник би искал да приеме Христос?” Тогава той разказа на аудиторията за преживян кошмар предишната вечер. Към него идвали демони, облечени в сивкави отвратителни дрехи. Той изплашен призовал името „Исус!” Те се отдръпнали. После отново събрали сили, за да обладаят тялото му. Той извикал още по-силно името на Исус! До един се разбягали. Каква славна гледка е да свидетелстваш за обръщането на този млад магьосник. Исус изгонил дявола и всичките му малки дяволчета.

Дали Сатана е отишъл да обладае това момче защото то е било лошо по наследство, защото е имал лошо семе в него? Дали е било поради греха на родителите му? Бил ли е предопределен за дете на Сатана? Какво е било онова, което е привлякло дявола точно към този младеж, което го е накарало да излезе срещу него с всичките си демонични сили и да се опита да унищожи ума му? Този младеж в по-ранна възраст е бил толкова скъпоценна душа с толкова много потенциал да направи нещо за Божието царство, че Сатана го преследва! Прелюбодейката, Сатана, го уловила и измамила, защото като дете той взел Библията си и излизал на улицата, призовавайки Бог да му позволи да проповядва Евангелието.

Ники Круц, бивш шеф на бандата Мау Мау, е роден в дом на магьосници. Майка му се занимаваше с окултизъм. Ники беше едно от 17-те деца в семейството и когато бил още дете, той чувал майка си многократно да казва, че бил нежелано дете. Ники връхлетя улиците на Ню Йорк, изпълнен с омраза и измамен от Сатана. Веднъж вестниците описаха Ники като загубено дете със „сърце на убиец”. Вече беше намушкал няколко души преди да го срещна.

Нека ви задам един въпрос. Защото Ники беше лошо семе – затова ли вдигна на крак улиците със сърцето си на убиец? Когато за пръв път го срещнах, той плю в лицето ми и каза: „Отивай в ада!” Беше толкова огорчен, пълен с омраза и яд. Помислих си, че той беше последния човек в Ню Йорк, който би се спасил.

Какво имаше в Ники, че дявола го преследваше? Трябва да е имало нещо в ранна възраст! Дали е било защото след като Ники чул майка си, че бил нежелан, изтичал в стаята си и извикал към Бог и Той чул вика му? Бог видял потенциала на горящ евангелизатор, който можел да разтърси царството на дявола. Дявола също го видял! Така че започнал да преследва този скъпоценен живот!

Майки и бащи с непокорни или безбожни деца живеещи в грях; през какви ужасни травми иска да ви прекара Сатана само! Опитват се да ви кажат, че някъде в родословното ви дърво имали лоша семка, която най-накрая е излязла в едно или две от децата ви. Питали ли сте се някога: „Защо това трябваше да бъде с моите деца?”

Една двойка дойде в офиса ми, плачеха толкова много, че дори не можеха да говорят. Когато се успокоиха ми разказаха сърцераздирателна история. Две седмици по-рано открили че сина им, който учел за гимназиален учител, е хомосексуалист. В отчаянието и съкрушението си решили да споделят проблема с дъщеря си. След като ги изслушала, тя отговорила: „Е, след като той ви е казал истината, значи и аз мога. Аз съм лесбийка.” Те седяха пред мен – разбити и плачещи.

Затова изпитвам толкова голяма любов към хомосексуалистите и лесбийките и всички, които са вързани от Сатана. Защото някъде зад всичко това има плачещи майки и бащи, обвиняващи себе си. Питащи: „Къде сгрешихме?”

Искам да споделя какво ми каза Святия Дух в отговор на тази дилема. Вина на родителите ли е? Имало ли е зло семе в инкубационен период, което изведнъж излязло от тях? Не винаги. Нека ви кажа прекрасните новини от Исус Христос – това дете е било скъпоценно! Скъпоценно дете, възлюбено в Божиите очи. И няма значение дали го знаете или не, скъпи родители, това дете все още е възлюбено от Бог защото Той не се отказва щом веднъж е казал „Виждам потенциала!” Той няма да се откаже от това дете докато то не Го отхвърли напълно. Той ще продължава да идва и идва, и идва. Затова е толкова важно да издържим, да продължаваме да се молим. Те все още са скъпоценни в Божиите очи, без значение къде са или какво са направили. Прелюбодейката, Сатана, дойде за да измами детето ти, което е толкова скъпоценно в Божиите очи. Ако не бяха толкова скъпоценни, защо Сатана би ги преследвал с такъв демоничен бяс?

Тези от вас, които сте в грях, чудили ли сте се някога защо от всички хора точно вие сте в това положение? Ако взимате наркотици, чудили ли сте се: „Защо аз? Какво направих, че трябваше да стана наркоман?” Не можете ли да се откажете от пиенето? Хомосексуалист или лесбийка ли сте? Дяволът ще дойде при вас с лъжите си. Ще ви каже: „Трябва да си бил лош като малък!” Той казва на хомосексуалистите: „Ти си роден такъв! Няма как. Това е твоята съдба. Ти си странен! За нищо не ставаш! Безполезен си!”

Но всичко това са лъжи! Истината е, че ти си бил уловен от Сатана защото живота ти е скъпоценен. Ти беше избран съд, възлюбен на Господ. Той видя потенциала ти и дори и сега го вижда.

Ето едно силно слово от Господ:

Ако това е така, тогава ти и аз трябва да погледнем изгубените през очите на Исус. Когато видиш някой да се олюлява на улицата, знай, че основната причина, поради която Сатана го преследва, е потенциала му. Това е бил скъпоценен живот и дявола е направил постановка да го измами и да го унищожи. Сатана знае, че ако те някога отидат до Божието царство, имат голям потенциал за Бог! Бог не вижда онова, в което си се превърнал, а онова, което можеш да бъдеш чрез благодатта Му. Бог ми е дал ясно да разбера, че има някои грешници, които трябва да чуят това послание. Те трябва да знаят, че могат да се изправят и твърдо да заявят: „Единствената причина, поради която дявола е върху мен с такава тежест, е защото той е видял в мен нещо, което го плаши. Той ме пожела само, защото аз бях скъпоценна перла в Божията корона. И аз няма да бъда мамен повече!”

Библията казва: „Защото Господ наказва този, когото люби..” (Евреи 12:6 – бел.пр.). към това можете да прибавите: „Когото Бог обича, Сатана преследва!” Когато сме изкушавани не трябва да си мислим, че ни се случва нещо странно. Въобще не е странно. Има си причина за това.

Помислете за Йосиф. Какъв добър, морален човек. Библията казва за него: „И Господ беше с Йосифа, и той благоуспяваше. Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше... И Йосиф намери благоволение в Господните очи... Господнето благоволение беше върху всичко, което вършеше...” (Битие 39:2-5)

Но още не сте свършили да четете това, когато погледа ви попада на следващия стих:

„И след време, жената на господаря му хвърли очи на Иосифа и му рече: Легни с мене...” (стих 7)

Защо Йосиф? Имаше много мъже в този дом. Тя можеше да има всеки мъж, когото си пожелаеше. Когато Йосиф се измъкна от хватката й, тя извика „домашните си мъже” (стих 14). Но имаше само един когото тя преследваше – най-скъпоценния от всички – Йосиф. Прелюбодейката искаше само скъпоценния живот!
Християни, Сатана ще хвърли най-силните си изкушения върху вас точно когато сте най-полезни на Бог. В един момент ще призовавате Бог в праведност, святост и след това, изведнъж, вие сте изправени пред ужасно изкушение. Защото сърцето ви е изстинало? Или пък са се появили проблясъци на зло? Отстъпник ли си? Не винаги, макар понякога това да е причината. Често е защото Сатана, прелюбодейката, преследва скъпоценните! И най-лошото, което можете да си помислите когато това се случи, е че сте по-малко свят, по-малко помазан, по-малко обичан или по-малко ценен за Божието царство. Не виждате ли, че Сатана просто преследва най-избраните от слугите на Бог?

Истина е, че ние се завличаме от собствената си похот и се съблазняваме, но Сатана вее тези пламъци с омаен вид. Най-добрите, най-скъпоценните Божии деца ще потвърдят смазващите изкушения и изпитания, хвърлени върху тях по време на най-напрегнатото духовно време. О, как само преследва прелюбодейката вярващия, скъпоценен живот!

Помислете за Йов. Защо този човек беше изкушаван както никой друг от неговото поколение? Защо неговата святост привлече врага! Не защото имаше грях в живота си или защото предпочиташе света. Йов беше хвърлен в огнената пещ на изпитанията, защото той беше добър пример за скъпоценен, добър живот, а Сатана не би бил доволен докато не му се отдадеше шанс да го преследва.

Помислете за Единородния Възлюбен Божии Син, най-скъпоценния от всички. Той излезе от реката след кръщението, Святия Дух се спусна като гълъб и Бог каза: „Това е Моя възлюбен син. Той е най-скъпоценния от основаването на земята.” И какво стана веднага след това? Той е заведен в пустинята за да бъде изкушаван от дявола! Сатана започна да преследва най-скъпоценния живот!

Чрез Еремия, Бог каза на Израел: „Отдръпнали сте се от Мен! Обърнахте сърцата си срещу Мен. Но Аз съм ви врязал в дланите на ръката Си! Все още сте ми скъпи!” Бог беше наскърбен поради греховете им, но като Негови деца, те все още бяха дълбоко обичани.

Това е съвета, който съм дал на децата си:

„Защото той ще избави сиромаха, когато вика...” (Псалм 72:12)

Казал съм на децата си: „Когато изпаднете в нужда, когато ви боли, просто ми се обадете. Аз ще дойда! Не ме интересува къде съм – ще дойда!” Аз съм просто земен баща. Колко повече се грижи небесния Ни баща!

Божието Слово казва: „...той ще избави.... сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните. От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.” (Псалм 72:12-14)

Бог казва: „Всички вие, които сте бедни, вие, които имате нужда, които изглеждате безпомощни – врагът ви атакува. Паднали сте в капана му! Не знаете ли, че самата ви кръв е скъпоценна за Мен! Всичко, което трябва да направите е да извикате и Аз ще ви измъкна от капана на Сатана!”

Давид каза: „Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.” (Псалм 34:6)

Не е нужно да знаете много религиозни термини или теология, или много неща за Библията. Това може да стане по-късно. Единственото, което трябва да знаете, е че каквото и да сте направили, колкото и лоши да сте били, колкото и грозни неща да сте извършили, винаги сте били и винаги ще бъдете скъпоценни в очите Му. Христос каза: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза...” (Откровение 3:20)

Защо стои Той? Защо хлопа? Защото това е скъпоценен живот и Той няма да го остави. Той не идва за да блъска някого, но отново и отново ще идва за да говори на сърцето ти. „Призови Ме сега, в нуждата ти” – шепне Той. Има толкова много скъпоценни хора в очите Му. Ако си грешник, може да си бил в църкви където хората са те обвинявали и са те карали да се чувстваш мръсен и нечист. Но всичко, което те са направили е да те осъдят на база на външния ти вид. Бог не прави така. Той вижда потенциала ти. Какво би могъл Той да направи в живота ти, какъв благоуханен живот би могъл да бъдеш. Той ще ти даде радост и красота вместо кал и мръсотия, и пепел. Той ще те освободи.

Спомням си Израел – един от героите в книгата ми. Той се върна при бандата си и беше хванат с друг младеж, който простреля едно момче в главата. Дадоха на Израел 8 до 10 години като съучастник в убийство. През всичките години в които той беше в затвора, аз плаках и се молих за него. И Израел каза: „Ники, помня деня, в който коленичих с брат Дейв. Не мога да се отърва от Святия Дух. Бог ме призова тогава и аз знам, че Той все още ме обича!” В момента Израел проповядва, точно както и Ники. Той е още една скъпоценна душа, измъкната от примката на дявола. Вярвам, че преди Исус да се завърне, тези капани ще се отворят из целия свят. Бог ще покаже на хората, че Той ги обича, че са скъпоценни в очите Му.

Четох свидетелството на младеж, който е бил травестит. Той си сменил пола, но се спасил. И когато се спасил, той отново станал мъж. Бог му върнал мъжествеността. А ако го бяхте видели само преди няколко години бихте казали: „Това е сина на дявола в този живот и във вечността!” Но някъде в това сърце Бог видял нещо. Имало е скъпоценен живот скрит там. Сега този мъж проповядва Евангелието.

Има толкова много скъпоценни души, които Бог иска да спаси. Всичко, което се изисква е да си признаеш: „Станал съм зъл човек. Бях измамен от дявола. И все пак дълбоко в сърцето си знам, че това, което казваш е истина. Аз не съм мръсен, грозен, омразен. Това не съм истинския аз, защото понякога знам, че мога да бъда нов човек.” Това е Господ, който се опитва да ти покаже колко си скъп в очите Му.

Ти се покайваш в момента, в който помолиш Бог да те накара да мразиш греховете си. Той ще ти отговори в момента, в който предприемеш стъпка на вяра. Самият Божий Дух ще дойде върху теб, освобождавайки волята ти от силата на злото. Само вярата спасява и държи далеч хората от силата на греха и Сатана.

Не вярвай на лъжите на дявола, че си стигнал твърде далеч, че си станал твърде грешен, за да бъдеш Божие дете. Точно сега ти трябва да приемеш факта, че Сатана иска да те държи в робство и трудности, защото си „голяма риба”. С други думи – наистина скъпоценен за Бог.

Можеш да бъдеш свободен точно в този момент! Извикай към Бог в сърцето си! Вярвай на Божието Слово когато обещава, че Той ще вложи вяра в сърцето ти ако Го помолиш. И тогава истинският ти, добрият ти, скъпоценният, възроденият ти, ще бъдеш освободен .

Ти си скъпоценен за Бог, не го забравяй!

Download PDF