ПОСЛАНИЕ ЗА ПАСТИРА | World Challenge

ПОСЛАНИЕ ЗА ПАСТИРА

David WilkersonOctober 15, 2015

В църквата Исус вижда неща, които се нуждаят от доста внимание. Той води Йоан да запише Неговите думи и да ги изпрати до седемте “ангели” на църквите. Това се отнася до Неговите служители, наричайки ги звездите в Неговите ръце (виж Откровение 1:16). Той казва на Йоан: “ Аз обичам тези служители. Аз съм ги призвал и помазал и сега ти трябва да освободиш Моите думи към тях”.

Като пастир, самият аз се чудя: какво ли е било да получиш такова писмо от Йоан? “На пастира на църквата в Ню Йорк пиши: Това казва, Господ, относно твоята църква”. Представете си сега какво ли се изпитали тези седем служители.

Вземете за пример пастира на Ефеската църква. (виж Откровение 2:1-11). Докато той чете писмото от Йоан, вижда как Христос се радва за Своята църква. Господ хвали ефесяните затова, че те са трудолюбиви, търпеливи и разпознават. Те мразят злото и се застъпват за делото за Христос. И през годините никога не са спрели да правят добри дела. Този пастир се учудва на това, което чете и си мисли: “ Уау, Бог е удовлетворен от нас. Това е писмо на похвала.”

Но продължавайки да чете, той стига до пронизващите думи: “Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.” (Откровение 2:4). Исус предупреждава пастира: “И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.” (Откровение 2:5).

Ефеският пастир трябва да е бил втрещен от тези думи. “Да се покаем? Или ще махне светилника си? Как е възможно това? Ние сме посветени вярващи. Ние сме оправдани чрез вяра. Ние сме щедри, грижовни. Сега трябва да се върнем там където сме били отначало? Какво означава това? Наистина ли това е Исус, Който говори? Как да прочета това послание на църквата?”

Имайте на предвид, че тези думи са насочени към едно благочестиво паство. Така че това трябва да е бил доста дълбок въпрос в Божиите очи. Защо иначе би говорил така на църква, която е за пример? Бог казва на пастира: “Любовта ти към Мен не е това, което беше преди. ИЗоставил си общението с мен! Покай се!”

Исус ясно казва, че всичко става само в Неговото присъствие. Да, ефесяните се бяха трудили усърдно, обаче вече не бяха интимни с Господа.
 

Download PDF