Той замаза очите им, за да не виждат | World Challenge

Той замаза очите им, за да не виждат

David WilkersonSeptember 18, 1985

„Всички, които правят изваяни идоли са нищожни и любимите им неща са безполезни. И те са им свидетели — не виждат, не разбират, за да се засрамят. Кой е направил бог или излял изваян идол, напълно безполезен? Ето, всичките му привърженици ще се засрамят. А художниците, и те са от човек. Нека се съберат всички, нека застанат, нека се уплашат, нека заедно се засрамят.

Ковачът кове брадва от желязо, работи в горящите въглища, оформя го с чукове, изработва го със силната си ръка. Също огладнява и отмалява, не пие вода и се изморява. Дърводелецът опъва връв, начертава идола с креда, изработва го с длета и го начертава с пергел. И го прави по човешки образ, според човешка красота, за да стои вкъщи. Отсича си кедри и взема кипарис и дъб, и си избира от горските дървета; насажда бор и дъждът го прави да расте. И става на човека за горене и той взема от него и се топли, да, гори го и пече хляб. Същото изработва на бог и му се кланя, прави го изваян идол и пада по лице пред него! Половината му изгаря в огън, на половината готви месо да яде, изпича печиво и се насища. Грее се и казва: Оха, стоплих се, видях огън! А останалото от него прави на бог, на изваяния си идол. Пада по лице пред него и му се кланя, и му се моли, и казва: ‘Избави ме, защото ти си мой бог!’

Те не знаят и не разбират, защото очите им са замазани, за да не виждат, и сърцата им — за да не разбират. И никой не взема присърце и няма знание и няма разум да каже: Половината му изгорих в огън, да, и хляб изпекох на въглените му, опекох и месо и ядох. А останалото от него да направя ли на гнусота? Да се поклоня ли на пън от дърво?
Той ходи след пепел; измамено сърце го заблуди и не може да избави душата си и да каже: ‘Това в десницата ми не е ли лъжа?’” (Исая 44:9-20).

Току що прочетохте историята за най-невероятния вид слепота в цялото Божие слово. Един отстъпил син на Израил, който отсича дърво, поставя част от него в огъня, за да си приготви ядене, а от остатъка изработва идол и го нарича свой бог! Как е възможно едно интелигентно човешко същество да е толкова сляпо, толкова невежо, толкова неразбиращо?

Това е, защото Бог направи нещо на този човек. Бог замаза очите му, така че той повече да не разбира или разпознава духовните неща. Този човек се хранеше с пепел, очите му бяха слепи, а сърцето - измамено. Той живееше една лъжа и не виждаше нужда от помощ или избавление, защото не осъзнаваше жалкото си състояние.

Гледайки този безумен човек, виждаме непонятна слепота, но Бог казва, че никой не е толкова сляп, както някои от Неговите служители: „Чуйте, глухи, и гледайте, слепи, за да видите! Кой е сляп, ако не служителят Ми, и глух като посланика, когото изпращам? Кой е сляп както предания и сляп както служителя Господен? Виждаш много, но не забелязваш, ушите му са отворени, но той не чува.

Господ благоволи заради правдата Си да възвеличи закона и да го направи почитан. Но той е обран и ограбен народ, всички са уловени в дупки и скрити в тъмнични домове.

Плячка са и няма спасител; обир са и никой не казва: Върни го! Кой от вас ще даде ухо на това, ще внимава и ще слуша за бъдещето? Кой предаде Яков на обир и Израил — на грабители? Не Господ ли, срещу Когото съгрешихме? И не пожелаха да ходят в пътищата Му и не послушаха закона Му. И Той изля върху него яростта на гнева Си и силата на битката и тя го опали отвсякъде, но той не разбра; изгори го, но той не го взе присърце.” (Исая 42:18-25).

Исая описва състоянието на Божия дом днес! Не е останало почти никакво духовно разпознаване! Чуйте пророка отново: „Моят посланик – Моят посланик, когото изпратих – е СЛЯП!” Той каза: „Ти виждаш много неща. (Тичаш от един семинар на друг. Четеш безброй книги. Чуваш толкова много за истина и откровение, но това не променя живота ти.) Но не ги забелязваш!”

Божият народ е ограбен и превзет от бурните ветрове и вълни на разни демонски доктрини, които държат много хора в пещери и затвори на отчаяние. Вярващите стават плячка на Сатана и жертва на нови учения.

Толкова малко са служителите, които имат достатъчно свято разпознаване, за да кажат: „Стига толкова! Това е погрешно!” Толкова малко да викнат: „Върни ги обратно!” Толкова малко с достатъчно духовна мъдрост и разбиране, за да избавят измамените и впримчени християни.

Откъде идва тази слепота в Божиите служители? Грехът в сърцата на пастирите и в живота на вярващите е причината за липсата на духовно разпознаване в Божия дом.

Исая каза: „И не пожелаха да ходят в пътищата Му и не послушаха закона Му.”

Йоан пророкува за Лаодикийската църква от последните дни, която е напълно сляпа, без да го осъзнава: „Понеже казваш: ‘Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо,’ а не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол.” (Откровение 3:17).

Светът докосва и покварява почти всичко в Божия дом и много малко хора са разтревожени от това. Защо? Исая каза: „И Той изля върху него яростта на гнева Си и силата на битката и тя го опали отвсякъде, но той не разбра; изгори го, но той не го взе присърце.” (Исая 42:25).

Ние се учим да оправдаваме и приспособяваме греховете си. Хореографското танцуване в много харизматични църкви днес, изглежда толкова оригинално, така невинно, но на места завършва със спонсорирано от църквата бално танцуване в събота вечер. Това е още една стъпка на сляпо препъване към света. Апетитът за удоволствия в Божия народ се ражда в самия храм. Спонтанните танци в Духа могат да бъдат прекрасна жертва на хвала, но хореографски танци в Божия дом намирисва на плътска манипулация.

Буквално хиляди християнски служители и миряни са си купили телевизионни карти, за да гледат порнография от плейбой сателитните канали. Все повече Божии мъже застават на амвоните си и проповядват за праведноста на един свят Бог, а след това сядат пред злия идол на Сатана и пият от погубващото душата порно.

Кой е способен да разпознае, че Сатана използва тези оръжия, за да ограби вярата на вярващите, да разруши мира, да развали святостта, да раздели домове и съсипе служения? Къде са пастирите, които викат: „Върнете ни неосквернените домове! Върнете ни домовете без идоли, насилие и разврат!”

В момента много християнски семейства пият, посещават нощни клубове и обичат да ходят на купони. Вие ги виждате в Божия дом да издигат ръце и да хвалят Господа. Какво ръкопляскане! Какви гръмки възгласи! Какво прекрасно възклицание към Господа. Въпреки това, те не могат да различат правилното от неправилното, плътското от духовното. Исая предупреди: „Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло; които слагат тъмнина за светлина и светлина за тъмнина; които слагат горчиво за сладко и сладко за горчиво!” (Исая 5:20)

За съжаление, има толкова малко разпознаващи това пастири, които да ги призоват да се отвърнат от плътските си страсти. Трагично е, но много искрени християни ще се провалят; ще загинат, защото без духовно разпознаване ще стане почти невъзможно да се преживее непрекъснато усилващото се демонично нашествие. Словото казва: „Праведният загива и никой не взема това присърце; и благочестиви мъже се отнемат от земята и никой не размисля, че праведният се отнема преди злото” (Исая 57:1).

Защо толкова много искрени християни днес са измамени от егоистични учения, които служат на плътта? Защото не е останало никакво духовно разбиране и различаване!

Съществува форма на благочестие без сила, в което има много малко истинска святост.
„Удивително и ужасяващо нещо стана в земята: Пророците пророкуват лъжливо и свещениците властват чрез тях; и народът Ми така обича. А какво ще правите накрая на всичко това?” (Еремия 5:30-31).

„Боговете на Новата епоха” е един изопачен филм, описващ сърце -съкрушителната заблуда на хиляди наши младежи, които дават умовете и душите си на индийските гуру-та. Ужасен съм от пълната липса на духовно разпознаване сред младежите от нашата нация. Възможно ли е това да е резултат от слепотата и липсата на духовно разпознаване в църквата?

Исая каза: „Стражите му са слепи, всички нямат знание. Всички са неми кучета, които не могат да лаят. Сънуват, лежат, обичат дрямката. А кучетата са лакоми, не знаят насищане. И те са овчари, които са неспособни да разсъждават, всички са се отбили в своя собствен път, всеки за изгодата си, всички до един.” (Исая 56:10-11).

Тази липса на духовно разпознаване сред Божия народ предизвика възмущение и в душата на Еремия. Той извика, смазан от слепотата на Израил: „Сърцето ми! Сърцето ми! Боли ме в дълбините на сърцето ми; сърцето ми се вълнува в мен. Не мога да мълча, защото си чула, душо моя, глас на тръба, боен вик. Гибел върху гибел се прогласява, защото се опустошава цялата земя. Внезапно шатрите ми бяха разрушени, в миг — завесите ми. Докога ще гледам знаме, ще слушам глас на тръба? Защото Моят народ е безумен, не Ме познава; глупави синове са и нямат разум. Мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят.” (Еремия 4:19-22).

„Блудство и вино, и младо вино отнемат разума. Народът Ми се допитва до дървото си и пръчката му му отговаря, защото дух на блудство ги е отклонил и те блудстват и оставиха своя Бог” (Осия 4:11-12).

Прочете го отново: „Дух на блудство ги е отклонил и те блудстват и оставиха своя Бог.” Такова замазано духовно разпознаване притежава човек на Бога, който има таен грях в живота си, отдава се на удоволствия и е плътски! Той е сляп и лишен от всякаква духовна мъдрост и знание.

„И така, това казвам и заявявам в Господа: да не живеете вече така, както живеят езичниците – по своя суетен ум, помрачени в разума и отчуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на тяхното сърце, които, изгубили всякакво чувство, са се предали на разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота.” (Ефесяни 4:17-19).

Закоравели, безчувствени, предали се на плътски дела – ненаситно вършещи всякакъв вид нечистота!

Тимотей предупреждава за „лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла” (1 Тимотей 4:2). Това са Божии мъже, които са измамени от лъжливи духове и доктрини на демони. Двуличните Божии служители нямат духовно разпознаване, но въпреки това имат фалшив мир.

„Това са думите на завета, който Господ заповяда на Мойсей да направи с израилевите синове в моавската земя, освен завета, който направи с тях на Хорив... така че да няма мъж или жена, или род, или племе между вас, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашия Бог, за да отиде да служи на боговете на онези народи; и да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин, и когато чуе думите на тази клетва, да се ласкае в сърцето си и да каже: ‘Ще имам мир, ако и да ходя в закоравяването на сърцето си!’ — за да погине напоеното заедно с жадното.” (Второзаконие 29:1, 18-19).

Църквата в момента е пълна с тези подтикващи към бунт хора.

„Да не слушаш думите на този пророк или на този съновидец; защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да познае дали любите Господа, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. Господа, своя Бог, да следвате и от Него да се боите, да пазите заповедите Му и да слушате гласа Му, на Него да служите и към Него да се привързвате. А онзи пророк или онзи съновидец да се умъртви, защото е говорил отстъпление от Господа, вашия Бог — който ви изведе от египетската земя и ви изкупи от дома на робството — за да те отклони от пътя, в който Господ, твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си.” (Второзаконие 13:3-5).

Еремия показа на всички Божият гняв срещу хора, подтикващи към бунт. Анания проповядваше мир и благополучие, когато Бог говореше за гняв и съд. Еремия му каза: „Слушай сега, Анания, ГОСПОД не те е изпратил, а ти правиш този народ да се надява на лъжа... ‘Ето, Аз те отхвърлям от лицето на земята! Тази година ти ще умреш, защото си говорил бунт против Господа.’” (Еремия 28:15-16).

Истинските Божии пророци обвиниха пастирите за слепотата в Израел. Еремия гръмко прогласи: „Понеже пастирите оглупяха и не потърсиха Господа, затова не постъпваха разумно и цялото им стадо се разпръсна.” (Еремия 10:21)

„Много пастири развалиха лозето Ми, потъпкаха дела Ми, обърнаха скъпоценния Ми дял в пустинна степ.” (Еремия 12:10).

„Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете на паството Ми, заявява Господ.” (Еремия 23:1).

„Народът Ми беше като изгубени овце; пастирите им ги заблудиха да се скитат по планините; те ходеха от планина на хълм, забравиха кошарата си.” (Еремия 50:6).

Сатана е по следите на пастирите!

Ако той успее да измами дори и един пастир, да го заслепи с какъвто и да е вид неморалност, той ще отнеме способността му за духовно разпознаване и в крайна сметка този Божий човек ще даде съвет за бунт от амвона!

Да, зная! Преди и аз бях един от подтикващите към бунт. Утешавах разведените, защото по това време моят брак имаше проблеми. Не можех да покажа на Божиите хора беззаконията им, защото имаше бунт в собствената ми душа.

Цялото това свободомислещо, плътско, повърхностно проповядване днес, излиза от сърцата на пастири, самите те вързани за греха. От преливането на сърцето си те говорят компромиси. Не са способни открито да покажат беззаконията на Божия народ, поради дълбоко скрития в техните сърца грях.

Чуйте Божието слово: „Защото и пророк, и свещеник се оскверниха; дори в дома Си намерих нечестието им, заявява Господ.” (Еремия 23:11).
„... от пророците на Ерусалим излезе осквернение по цялата земя.” (Еремия 23:15).

„Пророците ти виждаха за теб суетни и глупави видения и не откриха беззаконието ти, за да те върнат от плен, а виждаха за теб суетни пророчества, които те докараха до изгнание.” (Плачът на Еремия 2:14).

Дори сега, Святият Дух издига един свят и осветен остатък от пастири и служители, които са надарени с голямо духовно разпознаване! Те ще ръководят Божия остатък с обновено разбиране!

Ето как ще изглежда това служение:
„А свещениците, левитите, синовете на Садок, които се грижеха за заповяданото за светилището Ми, когато израилевите синове се отклониха от Мен, те нека се приближат при Мен, за да Ми служат, и нека стоят пред Мен, за да Ми принасят тлъстината и кръвта, заявява Господ БОГ. Те нека влизат в светилището Ми и те нека се приближават при трапезата Ми, за да Ми служат, и те нека се грижат за заповяданото Ми. И да учат народа Ми да различава между свято и несвято и да разпознава нечисто от чисто.” (Езекийл 44:15-16,23).

„Извикай с цяло гърло, не се щади; издигни гласа си като тръба и заяви на народа Ми отстъплението им и на Якововия дом — греховете им.” (Исая 58:1)

Божиите истински пастири са чули призива към покаяние и откликват. Радвам се да чета многобройните писма, заливащи офиса ни - писма от служители и християнски работници, които признават, че са били отпаднали и охладнели, без огън и помазание.

Сега са отчаяно гладни за истинска праведност и очистване. Искат да видят съживяването на праведноста в църквите и общностите си.

Истинското духовно разпознаване кара човека да види в сърцето собствения си грях и да го изкорени оттам. Показва ни колко сме се отдалечили от чистотата, и че трябва да се върнем в тясната пътека.

„Така казва Господ на Войнствата: Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват! Те ви правят нищожни, говорят видения от собственото си сърце, а не от устата на Господа.

Постоянно казват на онези, които Ме презират: ‘Господ говори: Ще имате мир!’ Казват на всеки, който ходи според упорството на сърцето си: ‘Няма да ви сполети зло! Защото, кой е стоял в съвета на Господа, да е видял и чул Неговото слово? Кой е обърнал внимание на словото Му и е чул?’ Ето, ураган от Господа, ярост излезе, ураганна вихрушка; ще се стовари върху главата на безбожните. Гневът на Господа няма да се върне, докато не извърши и не изпълни намеренията на сърцето Му. В последните дни ще разберете това напълно.

Аз не съм изпратил пророците, а те се затичаха, не съм им говорил, а те пророкуваха. Но ако бяха стояли в съвета Ми, щяха да прогласяват думите Ми на народа Ми и да го връщат от злия му път и от злите му дела” (Еремия 23:16-22).

Download PDF