A Melhor Hora da Igreja Ainda Está Por VirНай-славния час за църквата тепърва предстои | World Challenge

A Melhor Hora da Igreja Ainda Está Por VirНай-славния час за църквата тепърва предстои

David WilkersonDecember 26, 2011

Когато Израел пристигна при Червено море, те пяха хваления заради мощното избавление на Бог. Помислете за невероятното чудо, което току що бяха преживели. Огромните вълни се разделиха пред тях, но погълнаха силния им враг. Докато те гледаха какво се случваше, можеха само да се чудят. Трябва да са си казали едни на други: “Не е възможно да има друго талкова велико чудо като това. Никое следващо поколение няма да види толкова мощна демонстрация на Божията сила. И никога повече народа Му няма да изпадне в толкова жестока криза като нашата. Поколение след поколение ще си спомня този ден. Те ще сочат към нас като най-голямото доказателство за мощните дела на Бог в човешката история.“

Това беше точно така в продължение на много години. Всъщност, на Израел им беше заповядано да разказват на следващите поколения за великата чудотворна сила на Бог, каквато я бяха видели край Червено море: „Няма да го скрием от чадата им в идното поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши“ (Псалм 78:4).

Няколко века след това Давид погледна към чудотворното освобождение на Израел от Египет за да възбуди вярата на народа. Той призова Израел: „Дойдете та вижте делата на Бога, Който страшно действува към човешките чада. Превърна морето в суша; Пеши преминаха през реката; Там се развеселиха в Него.“ (66:5-6)

Като дете Давид трябва да се е очаровал, когато е слушал тази история, разказвана непрестанно от баща му – как Бог е освободил предците му от Египет, как морето се затвори и им даде изходен път, как след това Той смаза египетската армия. Давид разказваше същата история на децата си – същата история, казвайки: „Знаем, че Бог е жив, защото Той преведе предците ни през Червено море по сухо. А сега го разкажете на децата и внуците си.”

Когато Давид стана цар, Той припомни на цялата нация Божията заповед да разказват невероятното свидетелство на всяко поколение: „Ще отворя устата си в притча, Ще произнеса гатанки от древността...Няма да го скрием от чадата им... За да ги знае идното поколение, Децата, които щяха да се родят, Които да настанат и да ги разказват на своите чада“ (78:2-4, 6)

“Пред бащите им извърши чудеса... Раздвои морето и ги преведе, И направи водите да стоят като грамада.” (78:12-13)

Дойде време, когато Давид не можеше вече просто да рецитира тази история – той трябваше да помоли Бог да го направи отново!

Изведнъж за Давид не беше достатъчно само да говори за онова, което Бог беше направил в далечното минало. Този благочестив човек искаше да види как Бог освобождава народа Си в настоящата им криза: „Боже, с ушите си сме чули, бащите ни са ни разказвали за делото, което си извършил в техните дни, в древните дни. Ти си изгонил с ръката Си езичниците... защото Ти благоволи във тях” (Псалм 44:1-3).

Давид казваше: „Господи, цял живот съм слушал какво си направил в миналото. Разказвал съм и съм преразказвал невероятните истории за това как славата Ти беше видяна от бащите ми.” След това Давид избухва с тази молба: „Ти си Цар мой, Боже; Заповядай да стават победи за Якова.“ (44:4). С други думи: „Господи, Ти си и мой Цар. Направи тези неща отново за народа Си днес! Не мога да продължавам да слушам за чудесата, които направи за Яков и Израел. Трябва да търся тези освобождения за народа Ти сега.”

Докато Давид казваше тези думи, той, както и Израел бяха в голямо изпитание. Те се нуждаеха от чудо. Така че Давид отиде при Бог със сериозни аргументи: “Господи, при Червено море децата Ти може да са си мислели, че никога повече няма да има криза като тяхната. Но днес народа Ти е изправен пред друга тежка криза. Като че стоим край Червено море и гледаме как ни атакува фараона. Нуждаем се от освобождение сега, Господи. Имаме нужда от мощно проявление на силната Ти, протегната ръка. Господи, направи го отново днес!”

Преди съм чувал същият този сърдечен вик от синовете ми, които са служители. Те ми казват: „Татко, ние сме чували всички чудеса, които Бог е направил за теб Когато си дошъл чрез вяра в Ню Йорк преди години, за да работиш с младежки банди и наркомани, Бог те е водил свръхестествено. Отварял е врати, давал ти е пари и е променял закоравени хора като Ники Круз.

Ние хвалим Бог за всичко това. Но искаме да видим чудотворното Божие освобождение и в нашите служения. Това е различно поколение, а Америка и църквата са в дълбока криза. Просто трябва да видим делото на Бог днес.”

През миналото десетилетие съм чувал за много млади служители, които изучават историята на съживленията. Тези млади верни хора отчаяно искат да видят със собствените си очи как работи мощната Божия ръка. Те искат да видят как Той прави чудеса на избавление и спасение. Кажи ми – това ли е вика на сърцето ти?

Чудотворната сила на Бог не трябва да отмре с това поколение

Нека те попитам: ако можеше да говориш с израилтяните, които бяха при Червено море и да им кажеш за глобалните кризи днес, как мислиш, че биха ти отговорили те? Какво биха казали за многото християни, които треперят поради притеснителните неща, които се случват – тероризъм, геноцид, цунамита, опустошителни разливи на нефт, земетресения?

Сигурен съм, че онези израилтяни си мислеха в техните дни: „Никога няма да има криза като нашата.“ Но днес светът е толкова объркан, че хората във всяка нация чакат Бог да се намеси. Невероятно, но много християни не усещат това. Те са твърде разтревожени за икономиката, политиката, страшните събития, които виждат по новините. Накратко, те са се обезкуражили и са унили с времето. Мнозина са изгубили надежда за духовно съживление.
Възлюбени, на нас ни е обещано избавление в последните дни, много по-голямо от отварянето на Червено море. Това, което Бог иска да направи за нас е много по-мощно, отколкото каквото и да е преди. Той иска да направи нещо толкова голямо, че ние вече да не искаме само да гледаме към чудесата от миналото. Това не е някакво пророчество, което се е родило в ума ми. То идва направо от Божието Слово: “Ето, идват дни, заявява Господ..., когато не ще рекат вече: Заклеваме се в живота на Господа, Който възведе израилтяните из Египетската земя!” (Еремия 23:5,7). Чуйте какво казва Еремия: „Всички тези чудеса в миналото бяха невероятни. Но скоро те няма да ни служат за доказателство, че Бог работи мощно. Нашият Бог е обещал да направи нещо ново!“

Според Еремия идва ден когато църквата ще каже с удивление: „Виждаме велико освобождение от робството. Виждаме велико пречистване на сърцата. Бог работи мощно. Светът трябва да каже: „Господ със сигурност е жив. Той върши чудеса, преобразява животи и извършва промени пред собствените ни очи!”

Еремия ни дава „новото“ свидетелство: „Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл... не ще рекат вече: Заклеваме се в живота на Господа, Който възведе израилтяните из Египетската земя! Но: Заклеваме се в живота на Господа, Който възведе и който доведе потомството на Израилевия дом От северната земя, и от всичките страни, гдето ги бях изгонил!” (Еремия 23:5-8).

С други думи Божието име ще бъде познато из целия свят заради новото дело. Еремия говори за време на голямо освобождение, чудеса, които ще надминат чудото край Червено море. Христос е семето на Давид, Праведния отрасъл, който царува в живота на Божия народ. А „идните дни“ се отнасят за времето, когато служението на Исус по света превишава всички чудеса от миналото.

Бог е обещал да благослови и увеличи църквата Си „повече, отколкото в началото”

“И ще заселя върху вас много човеци... които ще нараснат и се наплодят... и ще ви сторя по-голямо добро отколкото в началото” (Езекил 36:10-11). Обърнете внимание, че този стих не описва църква, която спи, която се притеснява за световната икономика. Напротив, той съдържа обещание за великото Божие дело, по-велико от това на Петдесятница, което ще се случи в последните дни.

Помисли за духовното си начало, след като откри Исус. Ти беше толкова щастлив и развълнуван, че си спасен. Това беше най-невероятното време в живота ти. Сега Бог ти казва: „Ще направя нещо по-голямо за теб.”

"По добро от Червено море” – ще попитате вие? “По-добро от оня път, когато Илия свали огън от небето и забрани на дъжда да вали?” Да, Бог има нещо по-добро в духовната сфера.

“Какво може да е по-добро за Бог от това?“ - ще попиташ ти. „Самата ни вяра е основана на тези велики примери.“ Според Библията ние трябва да видим най-пълното откровение на Исус Христос в историята на човечеството. А ето я и една от най-невероятните части на това чудо: Бог ще вземе най-закоравеното от греха, невярващо поколение на всички времена и ще спаси множествата, като им даде любящи сърца и ще обърне сърцата им към Христос.

„Ще ги умножа с хора като стадо... като осветено стадо” (Езекил 36:37-38). Бог ще спаси “стадото“ – голямо множество от мъже и жени. Първо Бог ще събере голям брой вярващи, които са били „пръснати“ от собствената си дрямка. И второ, ще видим грешници от всяка сфера на живота да бъдат притеглени от Исус и да започнат да се отнасят сериозни към Божите неща, включително и евреи и мюсюлмани, бедни и богати, престъпници и лидери на обществото, хора с всякакво минало.

Може би ще кажеш: „Това не е нещо ново. Бог винаги е очиствал злите грешници. Бог прави това от времето на Кръста насам.” Истина е, но греха се увеличава. А където изобилства греха, Божията благодат изобилства още повече.

Има и друга разлика днес. При Червено море дявола атакуваше, заплашвайки да унищожи Божия народ. Но днес той вече е победил голяма част от църква и повече вярващи от всякога са изпаднали в голяма нужда. „Защото ви... погълнаха отвред, за да станете владение на остатъка от народите, и станахте за приказка на злите езици и за клевети на хората” (Езекил 36:3).

Бог ще се намеси поради следната причина: „Защото врагът каза против вас: Ха-ха, и вечните височини станаха наше владение” (36:2). Сатана и последователите му се подиграват и смеят, като твърдят: „Скоро напълно ще заличим Божието име от земята.” Но Бог казва: „Заради името Си ще извърша мощно освобождение.”

Това е чудото ще се случи в най-критичния момент от историята на църквата. Кое е това чудо? Бог ще се срещне с народа Си по време на огнените им изпитания. Той ще разкрие голямата Си любов към ударените Си хора.

“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце... Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите за гдето гладувате. Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията си и поради мерзостите си.” (36:26-31)

Тези велики обещания са ни дадени, за да се молим за тяхното изпълнение

Бог ни казва днес: „Искам да ви умножа вярата.“ Той също ни казва да се молим за това умножение. „При това Израилевият дом ще Ме потърси, за да им го сторя. Ще ги умножа с човеци като стадо“ (Езекил 36:37).

Трябва да си призная, че молитвата ми в момента е: „Господи, трябва да го направиш. Не мога да го видя в момента, но Ти нямаш друг избор, защото обеща да го направиш.“

Вярвам, че Бог иска да се молим по този начин. Виждате ли, дори и когато не можем да го видим, молитвата е Божието обещание, превърнато в молба. Просто казано, ние трябва да се молим с това, което Бог ни е обещал. Трябва да изискваме обещанията Му във всяка област на живота ни. Трябва и да се държим за тези обещания, докато Бог се хване за нас.

Според Езекил, спасението на мнозинството вярващи ще накара света да проумее Божията сила. Всяка плът ще види и ще познае страхотните Му дела от любяща милост.

Колкото и чудесни да са тези обещания, нито едно от тях няма да се изпълни без Божите хора да ги измолят. Защо Бог постави условия към обещанията си в молитвата? Защото тя доказва, че ние искаме онова, което желае Бог. Показва, че оценяваме желанията Му до толкова, че да съобразим живота си с тях – нашите желания, време и енергия. А Святият Дух използва процеса на молитва, за да ни преобрази.

Възлюбени, това поколение ще види огромни тълпи да отиват при Господ. И това няма да се случи чрез реклама или чрез известни говорители. Съживлението не може да бъде постигнато с човешки усилия. Съживлението се случва, защото „целият дом го иска“.

Време е целият Божи дом да спре да гледа назад към освобожденията Му и вместо това да погледне напред. Време е да се молим и да започнем да очакваме чудотворната работа на Святия Дух.

Аз благодаря на Господ за всичко, което е направил Той за народа Си през историята – Той е наистина достоен за цялата хвала и благодарност. Но Самият Той казва, че желае да извърши нещо ново!

Пригответе се да видите раждането на най-посветеното и динамично поколение в църковната история

Бог е верен – синовете и дъщерите ни ще видят отговора на молитвите си. Върху тяхното поколение ще вали праведност, а Господ ще им позволи да видят най-великите дела, които някога е извършвал. Ако се молим прилежно и безспирно, ето какво казва, че ще направи Бог:

„Ще се обърна към вас... И ще умножа върху вас хора... и ще се умножат и се наплодят... И няма вече да допусна да чуеш хула от народите...”

“Езичниците ще знаят, че Аз съм Господ... от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя... ще ви дам ново сърце...“

“И ще повикам житото и ще го умножа, и няма вече да ви докарам глад... И ще си спомните злите си пътища и недобрите си дела и ще се отвратите от себе си...”

“Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ, съградих разрушеното... така запустелите градове ще се напълнят с човешки стада; и ще познаят, че Аз съм Господ” (Езекил 36:9-38).

Какъв невероятен списък с обещания, който се намира в една единствена глава от Езекил. Но как може да ги видим да се случват? Само като се молим да се случат.

Може би си мечтаеш да си бил роден на Петдесятница. Но Бог казва, че е запазил най-доброто вино за последните дни. Това означава, че по-голяма част от Христовата слава ще свети по-ярко от всякога. Забравете “доброто старо време”. Най-доброто време за църквата на Исус Христос все още предстои!

Download PDF