Бащина любов | World Challenge

Бащина любов

David WilkersonAugust 30, 2010

Повечето християни знаят какво казва Библията за голямата любов на Бог към Неговите деца. Въпреки това, дори и след години на вярно ходене с Исус, мнозина все още не са се научили да се отпуснат в нея. За съжаление, има посветени служители на Бог, които никога не са се наслаждавали на прекрасното преживяване и ползите от познаването любовта на Отца. Нищо не натъжава Божието сърце повече.

През годините на моето служение, съм различил три основни спънки, които пречат на християните да влязат изцяло в специалната любов, която Отец има за тях.

1. Много християни наистина не вярват на това, което Бог казва за Себе си.

Помислете как самият Бог се описа на Моисей: ". Господ, Господ, Бог, жалостив и милосърден, дълготърпелив , Който изобилства с милост и вярност, Който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях .. " (Изход 34:6-7).

Това са основните черти, които Бог искаше Моисей да знае за Него: Той е жалостив и милостив, дълготърпелив и прощава. Ние сме били поучавани много за тези неща. Всъщност, от корица до корица, Библията говори за това колко любящо и нежно е Бащиното сърце към нас.

И все пак, когато сме затънали по средата на трудности и изпитания, често забравяме това, което Бог е казал за Себе Си. Само ако си припомним тези истини за Него в такива моменти, душите ни със сигурност ще бъдат благословени. Писанието казва за Господ отново и отново:

  • Той е готов да прости всеки път. " Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, които Те призовават." (Псалм 86:5).
  • Той е търпелив с нас, изпълнен с нежност и милост. " Много са Твоите милосърдия, ГОСПОДИ; съживи ме според присъдите Си!" (Псалм 119:156). " Благ е ГОСПОД към всички и щедростите Му са върху всички Негови творения." (145:9). " … че Господ е много жалостив и милостив. " (Яков 5:11).
  • Той бавно се ядосва и гневи. "Състрадателен и милостив е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив."(Псалм 103:8). "Милостив и състрадателен е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив."(145:8)."... и се обърнете към ГОСПОДА, вашия Бог, защото е милостив и състрадателен, дълготърпелив и многомилостив и се разкайва за злото." (Йоил 2:13).

Когато се молим, трябва да имаме ясна представа за това какъв е Богът, в Чието присъствие влизаме.

Господ иска от нас, когато пристъпваме към Него, да сме напълно убедени, че Той ни обича. Също така иска да знаем, че Той е всичко, което казва че е.

По тази причина, Сатана ще се опита да направи с нас това, което направи с Йов. А именно, постави в съзнанието на Йов извратен образ на Отца. В период на голяма болка, Йов повярва на тази лъжа. Той обвини Отец: "А сега броиш стъпките ми; не наблюдаваш ли греховете ми? Престъплението ми е запечатано във вързоп и зашиваш беззаконието ми." (Йов 14:16-17).

С други думи: "Господи, ти събираш всичките ми грехове в една торба и ги запазваш като обвинения срещу мен. Те са трупат ден след ден и някога ще ме изправиш срещу тях." Това е образа на Небесния ни Отец, който някои си представят. Дълбоко в себе си се страхуват, че Той ги чака да се провалят, за да може да ги съди.

Лесно е да се види колко е извратено такова разбиране за Бог. В действителност, Бог въобще не шпионира Йов. Напротив, любовта на Господ към слугата Му беше толкова силна, че Той се похвали с Йов пред цялото Небе и ад. Той казва на Сатана :"Виждал ли си някога човек като този, който да ме обича толкова много? Слугата Ми Йов е праведен човек, без измама."

Възлюбени, призовавам ви да си спомняте това, когато влизате в Божието присъствие с наведена глава. Може да мислите, че сте се провалили. Но, в действителност, Той се гордее с вас и казва на всички ангели: "Ето Моя служител. Всеки път, когато се провали, той се връща при Мен. Това радва сърцето Ми!"

Небесния ни Баща има два вида любов: основна любов към всички грешници и специална любов към тези от Неговото семейство.

Бог има основна любов към човечеството, която се стреми да привлече всеки човек към себе си. Но, в Божието сърце съществува и друг вид любов - специална любов към Неговите деца. Господ винаги е имала избрани, специални хора за Себе Си, на които посвещава своята голяма любов. В Стария завет, Израел е бил единствения обект на тази специална любов:  "Понеже ти си свят народ на ГОСПОДА, своя Бог. ГОСПОД, твоят Бог, те избра, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всичките народи, които са по лицето на земята. ГОСПОД положи любовта Си на вас и ви избра не защото сте по-многобройни от всеки друг народ — защото вие сте най-малобройни от всички народи — а заради любовта на ГОСПОДА към вас и понеже Той спази клетвата, с която се закле на бащите ви..... "(Второзаконие 7:06 -8).

Бог отправи тези специални думи към Израел. Днес, ако си бил осиновен в Божието семейство чрез Христос, трябва да знаеш колко си специален за Него. Ти получаваш Божията специална любов към Неговите деца. Това са Неговите думи за теб: "Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина, които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили."(І Петрово 2:9-10).

Възлюбени, важно е никога да не поставяте Божието наказание пред любовта Му. В периоди на слабост и провал, Сатана ще ви кове с всеки пасаж от Библията за Божия гняв срещу греха. Разбира се, Бог съди непокаяния грях, но Сатана изкривява стиховете така, че да инжектира страх в умовете ни:

  • "Очите Ти са твърде чисти, за да гледаш злото и не можеш да погледнеш нещастие..." (Авакум 1:13).
  • ".. Кой може да устои пред ГОСПОДА, този свят Бог? ... " (І Царе 6:20).

Всеки един от тези стихове има контекст, който обяснява истинското им значение. Във всеки от тях, Бог се обръща към непокорен и лицемерен народ. Той казва на Израел: "В сегашното ви състояние не мога да ви благословя, защото отказвате да Ме помолите за прошка и милост."

Тези тежки стихове никога не са били предназначени за деца, които са покаяни и покрити с кръвта на Христос. Нашият Отец е доволен от всяко дете, което се обръща към Него в покаяние.

2. Често не си даваме сметка за факта, че Бог знае какво е най-добре за нас.

Има моменти, когато Бог взима неща от нас. Има и моменти, в които се молим за неща, от които си мислим, че се нуждаем, но Бог не ни ги дава. И в двата случая, "Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, .... " (Псалм 1:06). И един ден всичко това ще се докаже, че е било за наша полза и за целите на царството Му.

Най-голямото удовлетворение в живота е, да ходиш в съвършената воля на Бог: бъдейки в Неговата съвършена воля, вършейки Неговата работа, живеейки според Неговата насока. Но, нашата плът е в постоянна война с нас, казвайки ни, че само ние знаем какво ни трябва, за да сме доволни и щастливи. Истината е, че Бог никога не е отнел нищо от някое Свое дете, освен за целите на вечния живот. Божието най-добро не е нещо, от което да се страхуваме, то е винаги това, което ни доставя най-голямо удовлетворение накрая. Господ знае не само какво е най-добро за нас, но и желае да имаме Неговите духовни благословения.

Ако ние наистина вярваме в това, то каква почивка, мир и радост бихме имали. Нямаше да скърбим за неща, които трябва да оставим. Бихме осъзнали: "Господи, ако вземеш това от мен, означава, че имаш нещо, което ще ми даде живот. Така че, моля Те, дай ми сила да кажа: " Моят Отец знае най-добре.""

Питам ви: Как Йов най-накрая влезе в мястото на почивка? Той се убеждаваше, че Бог знае какво прави, и че всичко е под Неговия божествен контрол. Йов много добре каза: "Той обаче знае пътя ми; изпитал ме е, ще изляза като злато." (Йов 23:10).

Точно сега може би се чудите: "Дали Бог ще ми изостави, ако се проваля докато чакам Неговото най-добро? Знам, че не съм перфектен.

Означава ли това, че ще изпусна най-доброто за себе си? Какво ще стане, ако сгреша? Ще пропаднат ли Божиите обещания за мен? Трябва ли да се приготвя за нещо по-малко от Неговото най-добро? "

Не, никога! Искам да ви дам една чудесна илюстрация на това как вечните Божиите цели няма да бъдат осуетени от нашите слабости или неуспехи. Ако сърцето ви е право пред Бога - ако продължавате да се обръщате към Него и да Го търсите - нищо не може да промени плановете Му за вас.

Помислете за милостта на Бог към Ефрем, който посрами Господ.

".. защото съм Отец на Израил и Ефрем е първородният Ми." (Еремия 31:9). Ефрем беше най-голямото племе на Израел и хора, най-близки до сърцето на Бог. Господ имаше вечен план за това благословено племе, но Ефрем постоянно отстъпваше и Го наскърбяваше. Тези хора съгрешаваха срещу светлина и благодат, много по-голяма, отколкото бяха получили всички други в Израел.

Дали Господ изостави грешения Ефрем? Точно обратното: Бог каза, че Ефрем ще бъдат свободни и изкупени хора, ще живеят сред тлъстина, изявявайки великите Божии благословения. Какво било това, което Бог видял в Ефрем? Те имали покаяно сърце - което означава, срам от греха и желание да се върнат към Господ. Въпреки всичките си неуспехи, тази черта ги прави скъпи на Божието сърце. Каквото и пророческо слово да дойдеше до тях, те отговаряха. И когато бяха смъмряни, плачеха над греховете си.

Дори, в най-голямото им отстъпление, Бог казва: "Ефрем скъп син ли Ми е? Мило дете ли е? Защото колкото пъти говоря против него, все още го помня. Затова сърцето Ми се вълнува за него и със сигурност ще му окажа милост, заявява ГОСПОД" (Еремия 31:20).

Бог каза: "Независимо от слабостите и неуспехите на Ефрем, виждам един разкайващ се дух, и Аз няма да отнема нежната Си любов. Моят вечна цел за Ефрем ще продължи, както Съм я планирал."

По съшия начин, възлюбени, Бог ще изпълни всичките си цели за вас, без значение колко е трудна вашата битка. Той е планирал най-доброто възможно за вас бъдеще.

Не може да съдим за вечна цел на Бог за нас от това, което може би чувстваме или мислим.

Понякога, всеки един от нас може да започне да се фокусира толкова много върху своите слабости и провали, че да изгуби правилната преценка. Бог ни казва: "Уповавай н словото Ми за това, което казва за характера Ми - че съм нежен и любящ Баща, който е инвестирал много в теб и няма да те оставя. Ти си мое прелестно дете и ще те избавя на Моето време. "

Не е чудно, че Давид пише: "И колко скпоценни за мене са тези Твои помисли, Боже! Колко голям е броят им!" (Псалм 139:17). По същия начин, Еремия казва "Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва ГОСПОД, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда." (Еремия 29:11).

Бог има конкретно послание за нас тук. Той казва: "Аз не съм склонен да мисля злото, да ви съдя или наказвам телесно. Природата Ми е да мисля добри мисли, защото от това се ръководя, когато планирам живота ви. Спрете за момент и вижте истината за моето освобождение. Потопете се в любовта Ми към вас. "

Казано просто, ние имаме две възможности. Първо, можем да вярваме в това, което Бог казва за Себе си - че ни обича и не ни изпуска от поглед през нашите изпитания; че работи, отваряйки и затваряйки врати за нас, и когато се провалим, не ние е ядосан, но ще ни поправи в Своята нежна любов. Или, второ, можем да вярваме в ужасната алтернатива: че Бог е позволил да бъдем измамени от дявола и ни е оставил сами да се грижим за себе си.

Може би мислите: "Аз не виждам особени доказателства, че Бог прави нещо, за да промени ужасното ми положение. Болката ми изглежда, че няма край. Чаках и чаках. Колко време ще отнеме?"

Отнема толкова време, колкото е необходимо за един свят, всемогъщ Бог да нареди всички парчета от Неговия план за вашия живот. Той има толкова много мисли за вас и вашето бъдеще, че не можете да ги преброите. Неговото Слово казва, че Неговите мислите за вас са по-многобройни от пясъка в морето.

Помислете за примера на Давид, доверявайки се, независимо от обстоятелствата. Бог даде на Давид обещание, че ще му съгради дом и царство, които ще бъдат установени завинаги. И през всичките изпитания на Давид, грехове и позор, Божията цел не е се промени. Дори, когато Давид бе затрупан със срам от собственото си семейство и синове, той се хвана за нежното обещание на Господ и не го изпускаше.

Накрая, когато Давид остаря и побеля и вече не изглеждаше така, сякаш обещанието ще бъде изпълнено, той направи следното изявление: "Дори домът ми да не е такъв пред Бога, пак Той е сключил с мен вечен завет, нареден във всичко, твърд и неизменим. От Него произлиза цялото ми спасение и цялото ми желание. И няма ли да го направи да процъфти?" (ІІ Царе 23:5). Той казваше: "Аз не виждам да е изпълнено още, но заставам зад Божието слово за мен. Той със сигурност ще го изпълни."

Давид беше спокоен, знаейки, че Бог знае най-добре и ще спази обещанието Си: "Защото Давид казва за Него: „Винаги гледах Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда; "(Деяния 2:25-26).

3. Понякога ни се струва твърде хубаво, за да е истина, че може да служим на Господ през всичките си дни с радост и без страх.

Бог желае да бъдем толкова убедени в Неговата нежна любов, толкова сигурни, че Той работи, водейки ни в Неговото най-добро, че да имаме непрестанна радост и наслада в пътя си с Него. Освен това, Той иска доверието ни в любовта Му да стане свидетелство за радост и надежда.

"Служете на ГОСПОДА с радост, елате пред Него с ликуване." (Псалм 100:2). "и изведе народа Си с веселие, избраните Си — с радост." (105:43). "Радвайте се в ГОСПОДА и се веселете, вие праведни, и ликувайте, всички вие с право сърце!" (32:11). "А праведните ще се веселят, ще ликуват пред Божието присъствие и ще ликуват в радост." (68:3).

Може би ще попитате: "Може ли да очаквам непрекъсната радост и наслада, служейки на Господ?" Много християни вярват, че радостта трае само, докато сме в период на освежителни времена или докато нещата вървят добре в живота ни. Но, според пророк Исая не е така:"а се веселете и се радвайте вечно в онова, което създавам! Защото, ето, създавам Ерусалим за радост и народа му — за веселие." (Исая 65:18).

Възлюбени, ние сме от "Небесния Ерусалим", „живеейки за Него с дух на радост и веселие. И нашият любящ Отец ни е дал една скала - солидна основа за нашата радост и веселие: "но дерзайте: Аз победих света." (Йоан 16:33).

Обещавам ви: Ако имате доверие на Отца, вярвате на Словото Му за Него, ще видите Неговата радост да се излива в живота ви. Довери се на словото Му за теб днес.

Амин!

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE