Богове с брадви | World Challenge

Богове с брадви

David WilkersonOctober 30, 1985

„Боже, защо си ни отхвърлил навеки и гневът Ти дими против овцете на пасбището Ти? Спомни си събранието Си, което си придобил още отначало, което си изкупил за племе на наследството Си, и хълма Сион, където си обитавал. Издигни стъпките Си към постоянните развалини — врагът е развалил всичко в светилището. Противниците Ти реват сред мястото на събранието Ти, поставиха знаците си за знаци на победа. Показват се като един, който вдига брадва сред гъста гора. И сега те трошат всичките й изваяни произведения с брадви и чукове. Запалиха светилището Ти, оскверниха обиталището на Твоето Име и го сравниха със земята. Казаха в сърцето си: ‘Нека ги унищожим напълно!’ Изгориха всичките места на Божии събрания в земята. Не виждаме своите знамения, няма вече пророк, нито има между нас някой, който да знае докога ще е това. Докога, Боже, противникът ще хули? Навеки ли врагът ще презира Името Ти?” (Псалм 74:1-10).

Давид ни даде едно невероятно пророчество за състоянието на Божия дом в последните дни.

Той пророкува, че Божият гняв ще дими против овцете на пасбището Му, против изкупения и освободен народ, сред който Той обитаваше.

Той пророкува, че в хълма Сион (Неговата църква) ще се разпространи ракът на развалата. По неговите думи: „врагът е развалил всичко в светилището”.

Той пророкува: „Противниците Ти реват сред мястото на събранието Ти.” Тук виждам самия дявол, който се стреми да установи свои собствени морални стандарти в събранието на овцете.

Давид също пророкува: „Поставиха знаците си за знаци на победа.” Това са престъпните стандарти на ревящия лъв, които се установяват в Божия дом. Демонични сили поставят своите зли стандарти като нова насока за съвременните християни. Това не са стандартите на лъва от Юда, а са демонични, вдъхновени от дявола, идват от дълбините на ада. Те се налагат и сега. Врагът казва: „Тези стандарти са от Бог! Върви с нас! Ела – наслади се на новата морална свобода!”

Давид също пророкува, че хората, които поставят тези нови стандарти са всъщност врагове и измамници, които носят брадва в ръцете си. Те са като човек с „един, който вдига брадва сред гъста гора... И сега те трошат всичките й изваяни произведения с брадви и чукове” (стихове 5-6).

Давид пророкува, че те имат за своя цел да съборят, изгорят и разрушат всички стари стандарти. „Запалиха светилището Ти, оскверниха обиталището на Твоето име и го сравниха със земята” (стих 7).

„Казаха в сърцето си: ‘Нека ги унищожим напълно!’” (стих 8). „’Не виждаме своите знамения’” (стих 9)

С други думи, изчезват всички стари стандарти на смелост и отделяне. Вече не разпознаваме старите знаци или стандарти, които имаха бащите ни.

Врагът твърдо е решил да оскверни Божия дом и изцяло да покори съвременната християнска младеж с нови и зли стандарти, които самият той е измислил. Ордите на ада идват като богове с брадви, за да съборят всички стари стандарти.
Кои са тези подставени лица на Сатана, които с брадви и чукове отиват на местата, където са Господните събрания, отсичайки моралните ни стандарти? Кои са тези, които отрязват Христовото изискване за святост и отделяне? Давид каза: „Те унищожиха всичко!”

Това са ангелите на светлината и фалшивите пророци, които са били измамени от Сатана и сега са обладани от духа на боговете с брадви. Те са толкова заслепени, че дори не знаят, че събарят стандартите, които самият Христос издигна. Много от тях са подмамени да вярват, че новите им стандарти представляват един нов вид християнски морал, когато в действителност са учения на демони. Както е и пророкувано, ученията на демони ще се изявяват в Божия дом най-ясно в последните дни. „А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения чрез лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла” (1 Тимотей 4:1-2).

Очевидно е, че Божието Слово пророкува, че измамни духове ще въведат учения на демони в последните дни. Ще има лицемери с прегоряла съвест, които ще пророкуват и практикуват измама в Божия дом. „Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих за един Мъж, за да ви представя като чиста девица пред Христос. Но се боя, да не би както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да отпаднат от простотата, която дължите на Христос. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Иисус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно търпите това.” (2 Коринтяни 11:2-4). „Защото такива хора са лъже апостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли. И това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината. Така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.” (2 Коринтяни 11:13-15).

Не е ли видно от тези разкрити истини, че ще има хора, които ще се маскират като слуги на правдата, а ще са всъщност слуги на Сатана? Тези зли ангели на светлината сипят ласкателства за Исус и според апостол Павел, използват зли методи, за да произведат добро. „И защо да не вършим зло, за да дойде добро, както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим? На такива осъждането е справедливо. Тогава какво? Имаме ли ние някакво предимство пред езичниците? Съвсем не, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грях. Както е писано: ‘Няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да върши добро, няма нито един. Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят. Аспидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с проклятие и горчивина. Краката им са бързи да проливат кръв, опустошение и разорение е в пътищата им и те не са познали пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога.’” (Римляни 3:8-18).

Кого описва Павел тук? Определено не чистите по сърце християни. Бог винаги е имал хора според сърцето Си. Той говори тук за онези ангели на светлината, които се опитват да използват зло, за да вършат добро. Пред очите им няма страх от Бога. Някои техни представители са новите християнски пънк рок групи и музиканти със светски ум, които, според Божието слово имат гърло като отворен гроб и вонята на смъртта е върху всичко, което правят. Езикът им произвежда евангелие от измамни устни. Павел предупреди, че отровата на змията е под езика им. А стандартът им води към измама и унищожение на множествата.

Кого имам предвид, когато говоря за богове с брадви? Кои са тези Божии врагове, които по пътя си събарят и отсичат Божиите святи стандарти? Библията ясно отговаря: „Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.” (Яков 4:4).

Вярвам, че тези, които се присмиват на заповедта на нашия Господ да излезем от света, да се отделим и очистим, притежават в себе си духа на боговете с брадвите. Има един свят стандарт, който повече от всички останали взети заедно боговете с брадви искат да отрежат. Сатана ще изврати Писанието по всякакъв възможен начин, за да го отсече.

Това е 2 Коринтяни 6:14-18: „Не се впрягайте несходно с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?И какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия? И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: ‘Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ.’ ,Затова, излезте изсред тях и се отделете ’, казва Господ, и не се допирайте до нечисто ’, и: ‘Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери ’, казва всемогъщият Господ.”

Това е святият стандарт на Лъва от Юда, който виждам, че Сатана и неговите богове с брадви злобно атакуват. Бог призовава за отделяне и няма начин да се заобиколи това изискване, независимо колко хора търсят да оправдаят смесването със света.
Тези, които се стремят да съборят стандартите на Христос, предполагат, че Исус беше приятел на грешниците и не само ядеше и пиеше с тях, но също живееше и се движеше в тяхното обкръжение. Това няма нищо общо с истината! Когато Исус ходеше по земята, всеки езичник беше считан за грешник. Ако фарисейска роба само докоснеше тялото на някой езичник, той считаше себе си за нечист и я изпираше колкото се може по-скоро.

Исус наистина общуваше с грешниците и обяви Себе Си за техен Приятел и Спасител. Той наистина влезе в домовете на езичниците, за да се храни, но нито веднъж не отиде в бърлогите на беззаконието им и не участваше в духа им. Нещо повече, Павел ни показа ясно, че имаше стена между Христос и нечестивите. „Защото такъв първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата.” (Евреи 7:26).

Много християнски родители се подлъгват и мамят от духа на врага. Зъл дух заслепява очите на мнозина от тях. Илий имаше двама сина, които бяха нечестиви, извратени и напълно измамени от Сатана. „В онзи ден Аз ще изпълня против Илий всичко, което говорих за дома му — ще започна и ще завърша. Защото му казах, че ще съдя дома му до века за беззаконието, което той знаеше — защото синовете му си навлякоха проклятие, а той не ги възпря.” (1 Царе 3:12-13)

Очевидно Илий нито веднъж не смъмри синовете си за загниващите им морални стандарти. Днес откривам, че дори най-посветените християнски родители се сдържат да се възпротивят на децата си от страх да не ги загубят.

Давид изгуби сина си Адония. Собственият му син, следвайки стъпките на Авесалом, издигна себе си и опита да открадне трона от баща си. Защо? „А докато беше жив, баща му никога не го беше наскърбил да му каже: Защо правиш така?.” (3 Царе 1:6).

Твърде много родители са глухи и неми. Тийнейджърите облепят стените на спалните си с плакати на обладани от демони, хеви метъл рок звезди. Родителите им рядко им държат сметка: „Какво е това на стената ти?” Малцина бащи изискват от своите тийнейджъри обяснения, касаещи заниманията им.

Много рядко майките и бащите се отбиват в спалните на децата си, проверяват музикалната им колекция и открито ги питат защо събират демонични записи и слушат мръсни текстове. Питам ви, татко, майко, отделили сте време да проверите какво слушат децата ви? Някога държали ли сте им сметка? Някога искали ли сте им обяснение? Или сте обръщали глава и сте отказвали да им се противопоставите? Пренебрегнали сте го като нещо, през което младежите преминават и сте си казали: „Това е от възрастта. Ще го надрастат. Такова е новото поколение, аз не го разбирам, но не искам да се намесвам. В крайна сметка, това е само временно и всеки минава през него, така че не може да е толкова лошо.”

Трагично е, че мнозинството родители днес, включително и пасторите, нямат представа в какво са замесени децата им. Често пъти са изиграни и измамени от тях и голяма част изглеждат скептични към липсата на духовно разпознаване от страна на родителите им. И често има много слаб интерес от страна на родителите към заниманията на децата им.

Време е християнските майки и бащи да застанат твърдо срещу потопа от мръсотия и неморалност, които са пробутвани на децата им. Родителите, които го направят, ще се сблъскат временно с дух на бунт, но в дългосрочен план ще спасят децата си от ада.
Докога християнските родители ще стоят отстрани и ще позволяват на боговете с брадви да удрят по морала на обезпокоените им деца?

Порицавам факта, че толкова много евангелизатори и пастори отказват да посочат греха и да покажат на хората беззаконията им. Днес има толкова малко пророци, толкова малко безстрашни хора зад амвона, толкова малко, които стоят в пролома и викат срещу врага. „Боже, езичниците дойдоха в наследството Ти, оскверниха светия Ти храм, превърнаха Ерусалим в развалини! Труповете на слугите Ти дадоха за храна на небесните птици, плътта на светиите Ти — на земните зверове.” (Псалм 79:1, 2).

Днес младежите ни отпадат, защото духовната смърт е навсякъде и толкова много от тях стават жертва на демонични сили. Звярът на полето (силите на тъмнината) ги поглъща и изглежда, че няма човешка власт, която може да пропъди врага. „Господ ще те предаде разбит пред враговете ти; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътя ще бягаш пред тях; и ще бъдеш преследван по всичките царства на земята. Трупът ти ще бъде храна на всичките небесни птици и на земните зверове и няма да има кой да ги разгонва.” (Второзаконие 28:25-26).

Къде, о, къде са Божиите хора с власт и авторитет, които да се надигнат и премахнат тези сили на тъмнината от Божия народ? „Не виждаме своите знамения, няма вече пророк, нито има между нас някой, който да знае докога ще е това.” (Псалм 74:9).

Имахме предостатъчно ласкаещи проповедници зад амвоните. Нуждаем се от пастори и евангелизатори, които ревнуват с Божията Свята ревност. Бог е любов! Но Той също е и Свят! Имаме цяло поколение от младежи, които са чули само, че Бог е любов, но знаят твърде малко или въобще нищо за плашещата истина, че един ден ще трябва да застанат пред Съда и да отговарят за действията си.

За наша радост, през последните няколко месеца Бог издига много пастири и евангелизатори, които са чули Божия призив за святост и покаяние и безстрашно надигат силен глас срещу греха в Божия дом. Въпреки че са осмивани и подигравани, Бог им е дал смелост и те са стражите на този последен час.

Сатана и неговите демони с брадви имат две цели, две неща, които искат да направят, за да постигнат пълен контрол върху младежите. Първо – да поставят дух на бунт върху тях. Второ - стараят се да ги кръстят с дух на закоравяване.

Има демонично кръщение. Сатана се старае да кръсти колкото се може повече младежи във тъмните води на бунта и да ги изкара от там, пълни с неговия дух на закоравяване.

Той не може да изпълни тази цел, докато първо не прекърши и отсече нежния копнеж на сърцето по Бога и всичките святи стандарти, които са били прогласени. Затова той прави всичко по силите си, за да разруши Божиите святи олтари и да постави там своите идоли.

Чуйте следните плашещи думи: „Защо, Господи, си ни оставил да се отклоняваме от пътищата Ти, закоравяваш сърцата ни да не Ти се боим? Върни се заради слугите Си, племената на Твоето наследство!... Ние сме станали такива, над които Ти никога не си владял, които не са били наричани с Твоето Име.” (Исая 63:17,19)

Опасността от изпълването на душата и ума ти с музиката и морала на дявола е, че ще станеш точно като самите богове с брадва. Моралните ти стандарти ще бъдат прекършени и унищожени. Бавно ще се промениш и в крайна сметка ще придобиеш същия дух като на тези, които унищожават праведните стандарти в Божия дом.

Шокиран съм от коравосърдечието на младите християни, които са така пристрастени към светската музика и морал, въпреки че очевидно са духът на тази епоха. Колко упорито те защитават своите стандарти и презират всеки, който открито се противопоставя на действията им. Това коравосърдечие ме притеснява повече от компромиса, който правят. Какво стана с копнеещото, чисто сърце, което се противопоставяше на бунта и смесването със света. Дали това сърце сега не е станало раздвоено и бунтовно? „И Самуил каза: Господ наслаждава ли се на всеизгарянията и жертвите колкото на послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-добро от жертвата и покорството — от тлъстината на овни. Защото непокорството е като греха на окултизма и упорството — като безбожие и идолопоклонство. Понеже ти отхвърли Господното слово, и Той отхвърли теб като цар.” (1 Царе 15:22, 23).

Няколко века по-рано, Мойсей пророкува за последния ден, в който Божиите синове и дъщери ще се обърнат към новите богове на новата епоха. „Ако не се боях от предизвикателството на врага, да не би противниците им да разберат погрешно, да не би да кажат: Издигнатата ни ръка направи всичко това, а не Господ. Защото са народ, изгубил всякакъв разсъдък и разум няма в тях. О, да бяха мъдри, да разбираха това, да бяха размислили за края си!” (Второзаконие 32:27-29).

„Те се поквариха, не са Негови деца, позор е за тях, поколение извратено и нечестно. Така ли се отплащате на Господа, глупав и неразумен народе? Не е ли Той твоят Отец, който те изкупи? Той те направи и утвърди.” (Второзаконие 32:5-6).

„Той го намери в пустинна земя и в пустошта, във воя на пустинята. Обгради ги, настави го, пази го като зеницата на окото Си. Както орел разбутва гнездото си и кръжи над малките си, разпростира крилата си и ги вдига, носи ги на крилата си; така Господ сам го води и нямаше с него чужд бог.” (Второзаконие 32:10-12)

„Но Йесурун затлъстя и ритна — ти затлъстя, надебеля, угои се — и остави Бога, който го направи, и презря Канарата на спасението си. С чужди богове Го раздразниха до ревност, с мерзости Го разгневиха. Пожертваха на демони, а не на Бога, на богове, които не познаваха, на нови богове, въведени наскоро, от които бащите ви не се бояха. Ти пренебрегна Канарата, която те роди, и забрави Бога, който те създаде. И Господ видя и ги отхвърли, защото го разгневиха синовете Му и дъщерите Му. И каза: ‘Ще скрия лицето Си от тях, ще видя какъв ще бъде краят им, защото са извратено поколение, синове, в които няма вярност.’” (Второзаконие 32:15-20).

Библията казва, че те жертваха на демони, които не бяха Бог, на нови богове, които се появиха по-късно и никога дотогава не бяха познавали.

Бог каза: „Раздразниха Ме до ревност с боговете си!” Той иска да каже просто: „О, да Ме обичахте както обичате идолите си. О, да прекарвахте толкова много време с Мен, колкото слушате музиката си. О, да ме защитавахте и да бяхте така упорити за Мен и святите Ми стандарти, както се надигате да защитавате ново възприетите си стандарти.”

Бог казва: „Те не са верни към Мен. О, да, те са верни към идолите си. Те са фанатично предани към музикантите и групите си. Верни са към своите приятели, но са неверни към Мен.”

Наскоро водих събрания в Торонто и бях истински шокиран от отношението на толкова много млади християни, които словом ме атакуваха, че привличам внимание към увеличаващата се неморалност сред християнските рок групи. Никой не ме слушаше до последния ден на събранията. Така се случи, че точно в този ден в Канада излезе албума на една така наречена християнска пънк рок група от Съединените щати, който беше толкова безочливо зъл, че дори тези младежи бяха шокирани. Заглавната песен включваше четирибуквени сексуални думи на проклятие. Мнозина от тези младежи дойдоха при олтара същата вечер, плачеха и ми казаха: „Брат Дейв, сега разбираме за какво говориш. Това наистина е от дявола. Никога не сме предполагали, че ще стигнат толкова далеч. Това не може да бъде от Бога, защото те проклинат и използват обидни фрази.”

Обичам младежите с цялото си сърце, но няма да седя спокоен, докато тези богове с брадви преминават през Божия дом и се опитват да сринат всеки стандарт, който Бог е издигнал през вековете. Призовавам родителите, пасторите и евангелизаторите да заемат позиция сега, преди да е станало твърде късно! Колко далеч трябва да стигне? Колко зле и безочливо покварено трябва да стане, преди да видим коя ръка стои зад всичко това?

Събуди се, църква на Исус Христос и вземи власт и надмощие чрез силата на Святия Дух, нека се съюзим срещу тези богове с брадви и да ги отблъснем, докато още има време.

Напоследък ме наричат с всевъзможни имена. Обвиняват ме, че имам нервен срив и съм просто един стар, гневен проповедник на Страшния съд. Вече наистина не ме интересува как ме наричат хората. В най-вътрешното си естество чувствам силния, горящ Божий гняв срещу покварените стандарти, които са се вмъкнали в църквата на Исус Христос и съм разтревожен от глупостта и малодушието, проповядвано от толкова много амвони. Тези нови стандарти не са от Бог и няма значение колко пъти казват „Исус” и колко оправдания изтъкват в полза на тези морални стандарти – аз виждам змията в това!

Питам всичките млади хора същия въпрос, който Исус зададе на Петър: „А когато закусиха, Иисус каза на Симон Петър: ,Симоне Йонов, любиш ли Ме повече отколкото тези?’ Каза Му: ‘Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.’ Той му каза: ‘Храни агънцата Ми.’ Пак му каза втори път: ‘Симоне Йонов, любиш ли Ме?’ Каза Му: ‘Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.’ Той му каза: ‘Паси овцете Ми.’ Каза му трети път: ‘Симоне Йонов, обичаш ли Ме?’ Петър се натъжи за това, че трети път му каза: ‘Обичаш ли Ме?’; и Му каза: ‘Господи, Ти всичко знаеш; Ти познаваш, че Те обичам.’ Иисус му каза: ‘Храни овцете Ми.’” (Йоан 21:15-17).

Това е важният въпрос! Той отива отвъд това дали християнската рок музика е зла или не. Отива дори отвъд двойните стандарти и идолопоклонството на тази епоха. Той е просто: „Обичаш ли Исус Христос повече от всичко друго?” Исус каза: „Ако ме обичате, ще Ми се покорявате.”

Виждам, че в основата на целия морален упадък в църквата днес е липсата на любов към Исус Христос.

Но също пророкувам, че Бог ще измете цялата мръсотия от дома Си и дори в момента издига свят остатък, които живеят в състояние на покаяние и викат към Бог, както никога досега за обновление, праведност и истинско видение за сърцето на Исус.

Download PDF