Вавилон пада | World Challenge

Вавилон пада

David WilkersonMarch 1, 1982

"Той извика със силен глас, казвайки: 'Падна, падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица'" (Откровение 18:2).

Мартин Лутер и други проповедници на Реформацията поучаваха, че Вавилон е католическата църква, и че папата е звяра. Много вярващи по това време бяха мъченически убити за това, че са напуснали църквата, големи множества бяха убити по заповед на папата. Всеки, който познава църковната история, може да потвърди, че католическата църква в миналото е опетнена с кръвта на много богоугодни души. Но протестантите също са убивали католици, както е в Ирландия днес. Те се избиват един друг като луди.

Но Вавилон, за който говори Йоан, е нещо повече от католическата църква. Звярът е по–силен от папата. Вавилон е все още велика световна сила, видима пред очите ни днес. Нейните сила и влияние значително са нараснали през последното десетилетие, до днес, когато тя може да се похвали с невероятно голяма власт. Вавилон не е физически град, а духовно състояние — както и Сион не е само град в Израел, но и представител на истинската църква на Исус Христос. Вавилон е църквата блудница! Тя е църква в църквата — едно видимо тяло, което съществува заедно с невидимото тяло на Христос!

Професор Милигон написа през 1885 година:

"Вавилон не е църквата в Рим, в частност. Несъмнено тази църква е много сериозно съгрешила…но тя не е духовната блудница. Вавилон е съставен от всички считащи себе си християни, които обичат благоволението на света, вместо неговия укор. Това са тези, които харесват повече уважението на света от срама му. Това са тези, които обичат охолството вместо жертвата, които претендират да са християни, но обичат благоволението на света, повече от упрека за него. Това са тези, които имат високо мнение за честта на света, вместо за срама му. Това са тези, които обичат охолството, вместо жертвата; хора, алчни и ненаситни — без състрадание за бедните".

Вавилон са всички хора по целия цвят, които твърдят, че са от Христовото "Малко стадо", но които не са, защото Го отричат чрез действията си."

Вавилон, според мен, е всяка църква, всяко служение, всеки служител, всеки християнин, който е на страната на света! Той е съставен от определени пастори, евангелизатори и множество християни, всеки от които е прелъстен от алчността и светското мислене. Религията е омърсена от небогоугодни си методи, и храмът — омърсен от небогоугодните съюзи.

Вавилон пада!

Йоановото пророчество се изпълнява пред очите ни — дори сега. Бог ще разтури всяка недуховна църква, всяко недуховно служение, всеки отстъпил служител, всеки хладък, светски християнин!

Йоан, във видението си, видя блудница, подкрепена от звяр:

"И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: 'Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване'. И тъй, той ме заведе духом на една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотии от нейното блудствуване. И на челото й имаше написано това име: 'Тайна; великия Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.'" (Откровение 17:1–5).

Това наистина не е сложно за разбиране. Забравете за седемте глави и десетте рога — те са само символи, които означават световно влияние на блудницата. Това, което имаме, е жива картина на отстъпилата, плътска, богата съвременна църква! Една известна, влиятелна блудница, която притежава голямо богатство и престиж — но е замърсена с голота, блудство и мръсотия! Тя пасва на самото описание на Лаодикийската църква, спомената в Откровение 3–та глава — "Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол."

Вавилон не е отстъпилата църква, само защото аз твърдя това! Пророците от Стария завет знаеха коя беше тази блудница! Те я разпознаха като отстъпилия Божий народ, който беше замърсен от езическите народи, с които граничеше. Еремия каза: "Видя ли ти що стори отстъпницата Израел? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво, та блудствува там…Но все пак ти имаше чело на блудница, Та си отказала да се срамуваш" (Еремия 3:3, 6). Езекийл извика: "Колко е слабо сърцето ти, казва Господ Иеова, като вършиш всички тия работи, дело на безочлива блудница!" (Езекийл 16:30). А Исая се измъчваше: "Как стана блудница верният град, който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега — убийци" (Исая 1:21). Същото послание е прокламирано от пророците Йоил, Амос, Михей и Наум. Всички те извикаха: "Народът ми Израел е станал изродено растение, безочлива блудница!"

Някога верен на Бога, избраният народ започнал да блудства като езичниците! Превърнали се в хора, които обичат развлеченията и компромиса с греха. Те осквернили Божиите свети места, като довели в тях чужденци — нечисти грешници! Езекийл гръмогласно обявил следното послание:

"И кажи на бунтовниците, сиреч, на Израилевия дом:…въведохте инородци, с необрязано сърце и необрязана плът, да бъдат в светилището Ми та да го мърсят, дори в Моя дом,…Така казва Господ Иеова: 'От всичките инородци, които са между израилтяните, никой инородец с необрязано сърце, и необрязана плът да не влиза в светилището Ми.'" (Езекийл 44:6–9)

В храма в пустинята и в Соломоновия храм, на грешниците се позволяваше само да влязат само във външния двор, но никога в святото място. Само на осветените се позволяваше да служат на Господа, само на тези, които бяха отделени и помазани. Днес църквата е външния двор, където всички грешници са добре дошли и могат да останат! Но когато се стигне до работа със святите Божии неща, единствено на чистите по сърце, единствено на посветените на Бога е позволено да я вършат!

Когато Йоан видя блудницата, подкрепяна от звяра, той гледаше съвремието ни — една плътска църква, пропита от света! Звярът е духът на този свят! Властта му е дадена от стария змей — Сатана! Ти и аз знаем, че това е истина. Светът е проникнал в църквата! Той прилъгва Божиите деца, опитвайки се да обърне Божия народ към духовно блудство: Божието дело да се върши със светски методи! Да се използват небогоугодни певци! Непосветени шоумени! Станало е модерно да се копира света — неговата музика, неговите стилове — дори и хореография! С изключение на малцина звукозаписни компании, всички останали са собственост на големи еврейски компании. Някои религиозни телевизионни програми се режисират от хора, които нямат нищо общо с Христос! Това е факт!

Можете ли да си представите някой необрязан филистимец да бъде извикан в святото място от Израелски пророк, за да координира служението пред ковчега на завета? Този свещеник щеше да бъде убит от Бог, на място!

Еремия беше шокиран от това, че хората от неговото време, доброволно се оставяха да бъдат подведени от такава заблуда. Той ридаеше: "…и людете Ми така обичат…" (Еремия 5:31). Днес множество християни обичат да бъдат забавлявани от едно полуистинско евангелие. Те обичат да чуват половинчати реклами за Исус от известни личности. Твърде много християни обичат евангелието на шоу бизнеса!

Бог е заповядал всичко това да се разруши! Вавилон пада!

"О, ти, който живееш край много води, който изобилстваш със съкровища, краят ти дойде, границата на сребролюбието ти" (Еремия 51:13).

Бог е заповядал: "Достатъчно! Внезапно ще сложа край на всичката духовна глупост!" Какво означава това за нас — днес, в съвремието ни?

Толкова много всъщност, че Бог казва, че ще пропищят ушите ни и целият свят ще е удивен! Ще бъдем свидетели на падението на някои високо ценени служения! Проекти за няколко милиона ще се провалят! И това ще стане водеща новина! Някои църкви, които са се обвързали с огромни дългове, ще банкрутират! Либералните деноминации ще отчетат дори още по–големи финансови загуби! Бог ще прекрати всяка телевизионна програма, която използва небогоугодни хора и методи. Предстои голямо очистване! Само духовните служения ще останат! Тези, които чуят призива на Духа и очистят служенията си, тях Бог ще благослови и умножи. А тези, които са заедно със света, ще стават само по недуховни и светски. Духовният Божий човек ще запълни пролома!

Бог е готов да извърши ново нещо! Той ще събори горделивите, известните и амбициозните — ище издигне смирените, непознати пророци, за да върне църквата към покаяние и святост!

Приятели, дните на евангелизаторите суперзвезди свършиха! До тук с шоуто от един човек! До тук с кражбата на Божията чест! До тук с блясъка! До тук с актьорството! До тук със светски режисираното ръководене на Божието свято място! До тук с "върховната" религия! Святият дух ще сложи край на организираната религия! Бог обяви, че Той няма да финансира егото на който и да е проповедник на евангелието!

Святият дух вече се опитва да изведе Божиите деца от грандоманството, яркостта и търсене на сензационното. Дори и на грешниците им е омръзнало всички тези жалостиви молби за дарения! Съживеният, осветен народ ще разпознае чистото и нечистото! Тези, които строят свои малки империи, ще плачат и ще се отчаят, защото Бог ще ги унищожи! Той ще напише "Ихавод" на вратите им! Неговата слава ще ги напусне!

Бог ще накара шума и суетата — забързаната скорост — да прегори и изтощи всички, които са пропилели толкова много време в строене, вместо да търсят Божието лице!

Еремия предвиди Божия съд: "Ето, Аз съм против тебе, планина разорителна — казва Господ…ще простра ръката Си върху тебе и ще те изрина от скалите, и ще те направя изгорена гора…но ще бъдеш вечно пуста, казва Господ" (Еремия 51:25, 26).

Бог предупреждава всяко искрено Божие дете да излезе от Вавилон!

Писанието ни заповядва: "Бягайте отсред Вавилон Та отървете всеки живота си; Да не загинете в беззаконието му: Защото е време за въздаяние от Господа, Който ще му отдаде отплата." (Еремия 51:6).

Бог призовава пастирите да изоставят пътищата на Вавилон!

Той казва на служителите да оставят настрани дъските за чертане и да се върнат към пост, молитва и изучаване на Божието Слово. Започнете и стройте, разширете и планирайте, но след като плановете са гласувани, нека стареите да изградят църквата — освободете пастира от това задължение, за да може той да се моли и пости! Защото Бог ще изплюе всяко евангелие, което е несериозно и лекомислено!

Еремия смъмри свещениците от своето време, като каза: "Повърхностно са лекували те раната на людете Ми, като са казвали: 'Мир, мир!' а пък няма мир" (Еремия 6:14). Повърхностно означава "несериозно, глупаво, липса на същественост". Божието очистване ще се справи с всичкото глупаво и повърхностно евангелие, което няма същност в себе си! Бог отново ще използва двуострия меч! Той ще възстанови хората, които са чули заповедта Му и са извикали: "Така казва Господ…" Дните на компромиса с греха свършиха! Сега Бог изисква святост.

Бог ще възвърне "зачервяването" отново в евангелието

"Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя, нито са знаели да почервенеят…" (Еремия 6:15).

Зачервяването е "зачервяване на бузите в резултат на чувство на срам и вина за извършено зло." Бог ще даде на църквата Си истински пастири, които ще покажат на хората Му греховете им. Той ще възстанови богоугодната тъга и срам заради греха и компромиса. Повече няма да се поставят кръпки върху греха! Нечестивите няма да бъде утешавани в беззаконието им!

Бог ще смири всеки служител, който има лъжливи ценности, който "гони вятъра". Еремия каза: "…управниците станаха престъпници против Мене…и ходиха след безполезните идоли" (Еремия 2:8). Той плака за служението, което беше станало плътско, скотско и земно: "Понеже овчарите станаха като скотове, и не потърсиха Господа, затова не са успявали, и всичките им стада са разпръснати" (Еремия 10:21).

Не ме разбирайте погрешно — не съм против служението. Аз също изпитвам и моето сърце! Но има толкова много хора на амвона днес, които вече не търсят лицето на Бога. Те са станали плътски, скотски — отдадени на професионализма! Станали са мъртви и светски.

Бог се готви да промени всичко това! Той каза: "И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат; и те няма да се плашат вече, нито ще треперят, нито ще загине някоя…" (Еремия 23:4). Тези истински пастири повече няма да изцеляват раните на хората с красиви кратки молитви на освобождение! Повече няма да има "само се довери на Бог и всичко ще се оправи." Никакви безполезни клишета повече! НЕ! Те ще изцелят раните, като стигнат до корена им — ГРЕХА в сърцето! Ще поставят брадвата при корена и ще донесат изцеление чрез пълното покаяние и изоставяне на греха и света.

Бог призовава Своето събрание да излезе от Вавилон.

"Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: 'Вавилонската дъщеря е като гумно, когато е време да се вършее; още малко, и ще дойде времето на жетвата й'" (Еремия 51:33).

"Бягайте изсред Вавилон, излезте из земята на халдейците…" (Еремия 50:8).

Вавилон беше световната сила, която държеше Божият народ в робство. Това е прототип на съвременното робство на духа на епохата ни. Отново и отново, Писанието казва: "И Вавилон дойде и отведе Божия народ в окови…" Павел ни напомня: "които неща служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща…" (Евреи 8:5). Вавилон е все още духът на този свят. Тя е тайната на беззаконието, майката на цялото духовно прелюбодейство.

Докато израилтяните бяха в робство във Вавилон, Исая им изпрати следното предупреждение: "…Та не си взела това присърце…сластолюбко, която седиш безгрижна…" (Исая 47:4–8).

С други думи, ти не внимаваш на Божиите неща! Отдаден си на забавление и удоволствие! Не внимаваш на времената и пренебрегваш молитвата и Божието Слово.

Погледни наоколо! Христос ще дойде — акъде са Божиите светии? Уловени във вихъра на социални дейности, развлечения, филми, телевизия! Тези неща са грешни, само защото ограбват времето ни! Молитвените стаички са празни! Сълзите ги няма — ревността за Божия дом на изчезване! Това е дело на Вавилон — да примами Божия народ и да го отдели от олтарите, за да си играят с играчките си. Да погълне вниманието на Божия народ с охолство, просперитет и удоволствие. Бог призовава всички ни да напуснем този светски, чувствен и безгрижен начин на живот, и да се върнем към търсене на Господа с цялото ни сърце.

Еремия видя как Вавилон беше ограбил вярата и увереността на Божия народ в Господа. Той написа: "Людете Ми станаха изгубени овце…Забравиха кошарата си" (Еремия 50:6). Спряха да пеят и да се радват от сърце, защото си помислиха, че Бог ги беше изоставил:

"При реките на Вавилон, там седнахме, Да! плакахме…Окачихме арфите си. Защото там ония, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем думи…Как да пеем песента Господна в чужда земя?" (Псалм 137:1–4).

Вавилон завзе сърцата им! Израилтяните загубиха радостта и веселието! Те си казаха: "Никога повече няма да пеем!". Всичко изглеждаше толкова безнадеждно. Дните се влачеха един след друг. "Сион" — тъгуваха те, "е изоставен от Бога". Гледаха на безнадеждната си ситуация и се оплакваха: "Нашият Бог не ни чува, изоставени сме като сирачета".

О, Божии светии! Забравете за мрачната атмосфера на Вавилон! Бог не ви е изоставил! Той е огорчен от онези, които Го обвиняват, че ги е изоставил! Не спирайте да пеете! Най–голямото откровение за Бог може да получите именно когато сте в робство! Именно при река Ховар, когато всичките арфи висяха на върбите и Божият народ беше в състояние на обърканост и страх, Бог отвори небесните прозорци с ново видение. Езекийл го записа по следния начин: "…на петия ден от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата, и аз видях Божии видения" (Езекийл 1:1).

Това е, което Бог ще извърши за многото си деца — ище обърне робството им в радост — ще отвори небесните прозорци с едно славно ново видение за Божията слава!

Бог събаря Вавилон, за да издигне Сион!

"Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; защото е време да му покажеш милост. Да! определеното време дойде" (Псалм 102:13)

Сион е истинската църква — свята, неопетнена, безупречна, безукорна в Неговите очи! Бог суверенно постанови времето, когато ще възстанови Сион. Това време дойде!

"Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си" (Псалм 102:16)

Бог събаря, само за да изгради! Върху пепелта на изгореното его, върху пепелта на фалшивите видения и банкрутиралите служения, Той ще издигне едно славно ново дело на Духа! Ще събори старото, за да изгради новото. Бог ще разкрие славата Си, и Божият народ ще получи ново видение за Неговата святост и чистота!

Съживление на праведността идва! "След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя"

Пророк Йоил видя идването на този ден на възстановяване! Той каза: "Затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание" (Йоил 2:15).

Мога да ви кажа, че днес мъже и жени на Бога по целия свят са чули звука на тръбата. Те освещават себе си пред Бога — иплачат, между предхрамието и олтара. Те знаят, че Бог ще очисти Своята църква — ще събори всичко, което е фалшиво и плътско — ище извърши велико дело. И те не искат да бъдат подминати!

Бог отново ще доведе Сион до олтара!

Давид направи заключението, че около Божия олтар имаше толкова малко дейност, че птиците си направиха гнезда там — необезпокоени: "…и лястовицата гнездо за себе си гдето туря пилетата си" (Псалм 84:3).

Йоил извика: "…Лелекайте, служители на олтара…(Йоил 1:13). Между външния двор, където е събранието, и олтара, трябва да стои един плачещ Божий мъж! Той трябва да "плаче между предхрамието и олтара…" Трябва да плаче за безплодието на олтара, защото Бог е задържал благословението Си (Йоил 1:13).

Какво невероятно и славно пророчество за олтара видя Йоан! Той предрече, че огън ще падне върху него и ще разклати земята!

"…И друг ангел дойде, та застана пред олтара, държейки златна кадилница; и нему се даде много тамян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и настанаха гръмове и гласове, светкавици и тръс" (Откровение 8:1–5).

В момента Бог взема мярка за Своя свят олтар! Той знае кой плаче там! Той знае кой копнее за Божието присъствие там!

"И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та измери Божия храм и олтара и ония които се кланят в него" (Откровение 11:1).

Не говоря за дървения парапет пред църквата! Това не е олтара — вникакъв случай! Олтарът е всяка тайна стаичка — всяко място, където падаш пред Господа и Му се покланяш и се молиш! Много християни не си тръгват от църквата, докато не коленичат при дървените скамейки с парапет, специално пригодени за това! След това се прибират у тях и казват: "Бях при олтара!" За много от тях, това е само един мъртъв ритуал!

Бог дава свежо откровение за това какво е олтара и къде се намира той. Той е в сърцето ти! То е олтар, направен не от ръце! То е духовно място — място, познато само на Бог и на теб, където сърцето истински се покланя и прославя Господа! Святият Дух издига могъщ олтар в сърцата на гладните светии, по целия свят. Отново изградете олтара си! Върнете се при това ежедневно, тайно общение! Духът ухажва всички Божии чада така, че те да се върнат при олтара Му!

И най–накрая Бог ще премахне всичко "изящно," и ще го замени с истинските богатства на святата праведност. "Овощията, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе, и всичко изящно и разкошно загина от тебе, и няма вече да се намерят" (Откровение 18:14).

Какво "изящно" евангелие чуваме напоследък! Евангелие на екстрите! 'Изящно' означава "елегантни неща". Йоан обяви падението на Вавилон — ина всички нейни изящни неща! "Защото в един час запустя толкова богатство…" (Откровение 18:17).

Бог каза на святите апостоли и служители, че краят на копнежът за нещата от този свят е наближил — "Веселете се за него, небеса и вие светии, вие апостоли и пророци…Седя като царица…в един час дойде съдбата ти" (Откровение 18:7,10, 20).

Бог не води църквата Си към бедност! Той ще разкрие истинските богатства на Своето евангелие — ище повърне материализма като езическо понятие!

Възрастният брат, "молещият се Пейсън," го е казал най–добре: "Моята молитва е ако Бог има някакви световни блага за мен, ако Му е угодно, вместо тях да ми даде Своята благодат, или да ги превърне в духовни благословения".

Вавилон пада!

"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й"(Откровение 18:4).

Download PDF