Внезапна погибел като болките на бременна жена | World Challenge

Внезапна погибел като болките на бременна жена

David WilkersonMay 2, 1988

„А за годините и времената, братя, няма нужда да ви пиша, защото вие добре знаете, че Господният Ден ще дойде както крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност; тогава ще дойде върху тях внезапна погибел както болките върху бременна жена; и няма да избегнат.” (1 Солунци 5:1-3)

Божиите наказания идват ненадейно, но не без предупреждение. Бог обеща, че няма да направи нищо, включително и това да изпрати наказание, без да каже на пророците Си какво предстои. „Наистина Господ БОГ няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите Си, пророците. Лъвът изрева — кой няма да се уплаши? Господ БОГ говори — кой няма да пророкува?” (Амос 3:7-8). Бог обещава, че ще се чуе тръба, че Той ще реве като лъв, за да събуди хората Си преди съд. „И ГОСПОД ще се яви над тях и стрелата Му ще излезе като светкавица; и Господ БОГ ще надуе рога и ще се понесе с вихрушките на юга.” (Захария 9:14)

„Близо е великият Ден на ГОСПОДА; близо е и много бърза. Гласът на Деня на ГОСПОДА! Горко, вика там воинът. Ден на ярост е онзи ден, ден на скръб и утеснение, ден на опустошение и запустение, ден на тъмнина и мрак, ден на облак и гъста мъгла, ден на тръба и на боен вик против укрепените градове и против високите кули. И Аз ще притесня хората, така че ще ходят като слепи, понеже съгрешиха против ГОСПОДА; и кръвта им ще се излее като прах и месата им — като тор. Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на яростта ГОСПОДНА и от огъня на ревността Му ще бъде погълната цялата земя, защото ще сложи край, и то внезапен, на всичките жители на земята.” (Софония 1:14-18)

Това е пророчество за внезапно унищожение чрез огън, ден на скръб и големи неприятности – мрак и тъмнина! Но това е и ден на „тръба и боен вик”! Осия 8:1 казва: „Вдигни тръбата на устата си.” Това беше стихът, който Бог ми даде, когато написах едноименната книга. Тръба означава глас на предупреждение. Господ казва в Езекийл 33:2-4: „..Когато докарам меч върху някоя земя и народът на онази земя вземе някой човек от себе си и си го постави за страж, и той, като види, че мечът идва върху земята, затръби тръбата и предупреди народа, тогава, ако някой чуе добре гласа на тръбата и не се пази, и мечът дойде и го постигне, кръвта му ще бъде на главата му.”

Бог надува тръбата чрез гласа на стражите и пророците Си. Тръбата ехти с предупредителен сигнал, за което ни каза Павел: „Ето, казвам ви една тайна: не всички ще починем, но всички ще се изменим в един миг, в мигване на око, при последната тръба; защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим” (1 Коринтяни 15:51-52). „При последната тръба” означава, че е имало и други тръбни сигнали. Аз вярвам, че ще има ангелски тръби, предизвестяващи идването Му. Но също вярвам, че преди тази промяна, която ще стане „в миг на око”, Святият Дух ще постави на пост всичките Си стражи, единодушно тръбещи последния призив – последното предупреждение! След няколко часа или секунди ще се случи внезапната промяна.

Ной наду последната тръба за неговото обречено поколение във втория месец, на седемнадесетия ден. Бог ни казва и самия ден! Тръбата беше на устните му в продължение на 120 години – предупреждаваща, умоляваща. Тогава, в нощта на 16-я ден от втория месец, Бог затвори него и семейството му в ковчега, като му каза: „Довечера е последната тръба! Утре Майката Земя ще роди наказание!” То дойде на 17-я ден от месеца! „В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните прозорци се отвориха.” (Битие 7:11)

Нищо чудно, че Павел написа тези думи до солунската църква: „А за годините и времената, братя, няма нужда да ви пиша, защото вие добре знаете, че Господният Ден ще дойде както крадец нощем” (1 Солунци 5:1-2). Защо им беше напълно ясно, че Божия ден ще дойде внезапно? Църквата в Солун беше на около 6 месеца, когато получи писмото. Павел, вероятно със Сила и Тимотей, проповядва за Ной и Лот и внезапното унищожение на Израил. Те имаха същите примери от Стария Завет, които имаме и ние. Имаха пророците. Това послание беше написано или в 52, или в 53 година след Христос. Бяха на по-малко от 20 години от унищожението на Ерусалим, както беше пророкувано от Исус! Павел казва: абсолютно ясно е, че Божиите наказания идват внезапно, като крадец посред нощ! Въпреки това, никой вярващ не трябва да е изненадан – този ден не трябва да свари Божия народ неподготвен. Трябва да знаем как работи Бог, защото е записано в архивите Му. След това Павел ги предупреждава какво ще бъде преди да дойде наказанието и как трябва да действат в този момент.

„Когато казват: Мир и безопасност; тогава ще дойде върху тях внезапна погибел...” (1 Солунци 5:3). Гръцката дума, която Павел използва за „мир” е „ейрене”, което означава „просперитет”. Когато човешките умове са фокусирани върху богатствата, ще дойде внезапно разрушение. Лудост за пари! Алчност! Натрупвания! Складиране! Исус ни предупреди, че ще бъде във време, когато сърцата на хората ще се изпълнят със страх, гледайки ужасните неща, които се случват по земята. Хората ще копнеят за нещо сигурно, за някаква сигурност. Не се казва, че ще бъде време на мир и безопасност, а само, че ще казват: „мир и безопасност”. Това ще бъде всичко, за което ще си говорят - за пари, неща, инвестиции, как да намерят сигурно убежище за придобивките си!

Никога в световната история хората не са били така водени от търсенето на пари. Американската мечта е просперитета! Стоковата борса се е превърнала в едно огромно комарджийско казино. Милиони американци играят с цифри, на лотария, надявайки се да забогатеят за една нощ. Защо е тази мания да успеем? Защото всеки знае, че се задава буря! Целият свят с тревога очаква деня, в който финансите ще се стопят, опитвайки се да се подсигури за това ужасно време, надявайки се да остане незасегнат от бурята.

Манията за просперитет е покварила дори и църквата. Как щеше да скърби Павел, ако знаеше, че ще дойде ден, когато служителите на Евангелието ще обърнат завета на Христос в завет на парите! Преди църквата стоеше пред света като свидетелство срещу алчността и материализма, срещу любовта към вещите, самовлюбеността, срещу трупането и лакомията. Но днес света вижда в църквата най-големия си съперник по пътя към добрия живот! Светът се надсмива и подиграва на християни, които отхвърлят страданията на Христос и Павел, за да се отдадат на богатствата на този век.

Внезапното унищожение може да значи нещо повече от водородна бомба. Чрез едно единствено събитие, една единствена катастрофа, американската мечта може да се превърне в ужасен кошмар. Съдът, който така внезапно е връхлетял Божия дом, ще падне и върху нацията. Един ден църквата се събуди от ужасен скандал. Изчервихме се, когато чухме, че проповедник на Евангелието е похарчил милиони долари за скъпи коли, бижута, луксозни къщи, скъпи вина! Невярващите се смяха и подиграваха, а името на Исус стана за посмешище. Той се превърна в песента на пияниците! След това, отново в един час, в една информационна емисия, целия свят разбра, че проповедник срещу греха номер едно в страната е хванат в грях! В Таймс Скуеър Чърч аз чух Божии хора да викат, стенат и плачат: „Моля те, кажи ми, че не е вярно!” Продължаваме да виждаме грандиозни разкрития за някои служители. И сред всичко това, тези страшни думи звучат толкова истински: „Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом...” (1 Петрово 4:17)

Защо сме шокирани? Предупреждавали сме невярващите, че съда е пред вратата, и че трябва да започне от Божия дом. Бог е готов да се присмиват на името Му, само, за да събуди църквата и да надуе последната тръба за света. „... И ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? И ако праведният едва се спасява, то къде ще се яви безбожният и грешният?” (1 Петрово 4:17-18). Божиите наказания в дома Му също са внезапни и страшни, ушите на хората писват, когато чуят за тях! Когато Бог съди дома на Илий, Той каза: „... Аз ще извърша в Израил нещо, от което на всекиго, който го чуе, ще му писнат и двете уши... ще съдя дома му до века за беззаконието, което той знаеше...” (1 Царе 3:11-13). Когато Бог съди Израил и дома на Манасия заради поквара, Той каза: „...Аз нанасям такова зло на Ерусалим и на Юда, че на всеки, който чуе за него, ще му писнат и двете уши” (4 Царе 21:12). Бог каза на Еремия, че такива ужасни наказания скоро щяха да сполетят израилевия дом, „от които на всекиго, който чуе за тях, ще му писнат ушите” (Еремия 19:3). Да ти „писнат ушите” на иврит означава: „да им изгърми в ушите и да ги зачерви от срам”. Дори невярващите ще имат зачервени уши!

Ако Бог ще проглуши ушите на тази нация чрез това, което виждат и чуват за наказанията Му върху църквата, какъв ли вид внезапни, страшни наказания ще сполетят обществото? Медиите в тази нация изпитват удоволствие да се присмиват на религията. Накарали са народа да изпитва недоверие към всяка проповед за святост, изкарват всички служители шарлатани и мошеници! Баровете гъмжат от хора, които вдигат тост и се смеят: „Наздраве за всички проповедници, които проповядват за адските огньове!” Но, по-добре да се опитат да спечелят някакви пари от това, защото ще свърши внезапно! Бог ще накара ушите на света да писнат сега, понеже следва наказание за обществото, за Америка, за нашето правителство, за финансовите ни институции! Уол Стрийт ще се превърне в „Улицата на плача”. Думата „разрушение”, както е използвана тук, означава „разруха, смърт”. Внезапна смърт! Съдът над Божия дом е просто предупредителен изстрел от Бог за държавата. Той ще ги удари директно! Хората няма да искат да чуят, ще се опитат да си запушат ушите. Новините ще бъдат толкова невероятни! Толкова шокиращи!

Това е вдъхновено от Бог Слово и всяка дума е била избрана внимателно. Погибелта ще дойде внезапно, като болките на жена, която скоро ще роди. Тази жена е изгубеното, зло, безбожно общество, което е на път да роди чудовище. Съдът излиза направо от утробата й! Точно както бременната жена не може да скрие бременността си, така и предстоящите наказания ще бъдат очевидни за всички. Бременността на жената трае 9 месеца! Наказанията ще дойдат като родилните болки! Когато наближи раждането, болките започват да се увеличават, както на брой, така и по сила. Те може да са на един час, след това на половин, след това на всеки 10 минути. Водят я в болницата и болките продължават да се увеличават. Изведнъж болката става постоянна! Родилни мъки! Духовното значение на всичко това е, че последното разрушение ще започне с болезнени предупреждения, които ще се увеличават и ускоряват.

Аз вярвам, че Америка вече е в амбулатория, запътила се към родилното отделение! Не писнаха ли ушите на целия свят, когато американския космически кораб избухна в небето? Светът гледаше ужасен как петимата астронавти паднаха безпомощно на земята! Предупредителна родилна болка! Малко след тази болка, стотици американски моряци внезапно бяха убити без предупреждение край Ливан! Стояхме безпомощни! Самолет падна край Исландия, убивайки всички американски войници, които бяха на него и се връщаха у дома. Гледахме как се стичат сълзите на нашия президент! Разтревожени лекари обявиха СПИН-а за епидемия в Америка. Преценката на възможностите за неговото разпространение са плашещи! Наркотиците експлодираха сред населението ни – още една епидемия. Надрусан инженер причини трагична влакова катастрофа. Злоупотребата с наркотици се разпространява като черната чума от миналите векове. Банди обикалят в Ню Йорк, Лос Анжелис, Чикаго – убиват, ограбват, извършват нападения – роби на наркотиците, а са само 15 годишни! Писнаха ли ушите на човечеството, когато стоковата ни борса почти се срина! Бях там в този октомврийски ден. Ню Йорк Дейли Нюз изкрещя: „Паника: Акциите се сринаха с 508 пункта!” Павел ни предупреждава, че всичко ще се напрегне, ще се ускори. В момента Бог усилва темпото на грижите и скръбта.

Святият Дух също надува по-високо тръбата. Тя звучи по-ясно, по-злокобно. Никога досега не сме чели толкова много предупреждения. Никога не е имало повече стражи, викащи от стената. Всъщност, имало е толкова много предупреждения, че много от Божиите хора не желаят да слушат повече! Обществото е в родилни болки, съдът е надвиснал, а те се обръщат към идоли и играчки! Исус каза, че ние трябва да се радваме, когато виждаме всички тези неща да се случват, защото изкуплението ни е близо. Но кои са тези, които могат да се радват на прага на разрушението?

Бог призовава народа Си да бди и да бъде трезвен с наближаването на деня на унищожението. „И така, да не спим както другите, а да бъдем будни и трезви.” (1 Солунци 5:6). Павел увещава братята: „... Вие... не сте в тъмнина... всички вие сте синове на светлината, синове на деня; ние не сме от нощта, нито от тъмнината” (1 Солунци 5:4-5), т.е : „Това, което за този свят е трагична нощ на тъмнина и разрушение, е зазоряването на новия ден за вас, които сте бдителни и трезви. Този ден на огнено наказание не ни засяга!” Понеже не сме от този свят, не сме предопределени за тъмнина и унищожение: „Защото Бог ни е определил не за гняв, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Исус Христос” (1 Солунци 5:9).

Увеличаването на родилните болки означава нещо славно за Христовата невяста! Това е една криза по-близо до дома! За тях изтича времето за унищожение, а за нас – за слава! Това е тяхната среща с гнева, а нашата среща с възкресението! Те ще плачат и скърцат със зъби, ние ще викаме от радост! Децата на тази груба тъмнина и нощ на унищожение, са пияни и спят: „Защото, които спят, нощем спят и които се опиват, нощем се опиват” (1 Солунци 5:7). „Но ние, които сме от деня, нека бъдем трезви...” (стих 8). Това се отнася за всеки вид земно опиянение. „Опиянение” означава „да възбудиш човешкия дух до краен предел”. Това е мощно предупреждение от апостол Павел за нас. Той ни предупреди да не се вълнуваме от земни работи в навечерието на унищожението, да не се опиваме с нищо, освен с Христос!

Трябва да издържим докато Той дойде. Трябва да сме старателни, да се грижим добре за семействата си и във всичко да даваме най-доброто от себе си, като че е за Него. Но преди всичко останало, трябва да сме трезви и бдителни. Думата „трезвен” тук означава „предпазлив, проницателен, внимателен”. С други думи – не оставяй нищо да завладее сърцето ти. Внимавай да не се въвлечеш, развълнуваш, или улисаш твърде много с нещата от този живот. „Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата...” (1 Петрово 5:8-9)

Внимавайте! Може точно сега да пиете дяволското вино на разрушението – виното на заетостта. Библията предупреждава, че Сатана ще се опита да измами, ако е възможно дори и избраните. Често съм се чудел как може да се случи това. Не чрез прелюбодейство, блудство, гордост, лоши навици – но позволявайки нещо важно да завладее сърцето, като използва нещо законно да го превземе и отнеме цялото време.

Според Библията, Божият народ трябва искрено да желае огнения ден на внезапното унищожение. „Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небесата ще отминат с бучене и стихиите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие, като очаквате и ускорявате идването на Божия Ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените стихии ще се стопят? Но ние според обещанието Му очакваме нови небеса и нова земя, в които обитава правда. Затова, възлюбени, КАТО ОЧАКВАТЕ ТЕЗИ НЕЩА, старайте се да бъдете намерени от Него в мир, чисти и непорочни. И така, вие, възлюбени, като знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от твърдостта си.” (2 Петрово 3:9-14,17). Трябва искрено да очакваме този горящ ден, понеже тази стара, проклета поради греха земя, трябва да бъде очистена, за да дойде новото ни небе и земя, където живее праведноста Му.

Това не е време да заживеем спокоен живот. Не е време до ни е спокойно в Сион. Трябва да живеем в състояние на раздвижване. „И в онова време ще претърся Ерусалим със светилници и ще накажа мъжете, които почиват на дрождите си, които казват в сърцето си: ГОСПОД няма да направи нито добро, нито зло!” (Софония 1:12). „Почиват на дрождите си” означава равнодушен. „Дрожди” са утайки вино, паднали на дъното на бъчвата. Много християни не желаят да бъдат раздвижени от Святия Дух, те лежат, почиват си и оставят цялата мръсотия да се настани в сърцата им. Някои оставиха Таймс Скуеър Чърч понеже е твърде ревностна, има твърде много раздвижване на сърцето. Дрождите (утайките) продължават да плуват по повърхността. Търсят си място, където няма движение. Те казват: „Не мога да приема напрежението, силното проповядване. Твърде много претърсване на сърцето, твърде много бодежи в съвестта.”

Казвам ви, че истинската църква на Святия Дух ще бъде Божията свещ, претърсваща града, правещ го много неудобно място за онези, които са се настанили удобно. Божието Слово нарича това „изпразван от съд в съд” в Еремия 48:11. „Моав е бил безгрижен от младостта си, почивал е като вино на дрождите си; не е бил изпразван от съд в съд, не е ходил в плен. Затова вкусът му е останал в него и уханието му не се е променило.” Тези хора отказаха да бъдат замесени. Те предпочитаха тих, мирен и необезпокоен просперитет, отказаха да бъдат изпробвани, осъдени или раздвижени.

Ако знаехме само колко близо сме до връщането на Господ и до огнените наказания, бихме благодарили на Бог, че ни раздвижва. Бихме се изливали на всяко събрание, като се отърваваме от утайките. Бихме благодарили на Бог за служители на Евангелието, които продължават да ни провокират да ходим в праведност, и които потапят душите ни в осъдително, пронизващо Слово на истина. В деня на съда ще бъдем изцяло благодарни на Бог, че сме били събудени от тръбното послание, което ни е докарало до покаяние и истински страх от Бог.

Ако ходиш в Духа, нека Исус Христос опре брадвата до всеки корен, който те свързва с тази земя. „А и брадвата лежи вече при корена” (Лука 3:9). Това беше мощно пророчество на Йоан Кръстител. Той видя предстоящото разрушение на Ерусалим. Дните на Израел бяха преброени, Бог щеше да ги отсече! Но това е и картина на изкореняването на християните от последните дни.

Багажът ми е готов! Аз съм готов, копнея да видя Исус очи в очи. Отбит съм от този свят. Ежедневна битка е да устоиш на мамона в това материалистично общество, но всичко от този свят трябва да се превърне в отпадък за нас. Павел беше много прав.

Колко е прекрасно да знаем, че не трябва да се страхуваме от страшните дни на гняв и негодувание, които предстоят. Живеем или умираме – Господни сме. Със сигурност над грешниците идва внезапно унищожение, но внезапна слава очаква победителите.

Няма време за флирт с някой скрит грях. Не е време да се излежаваме с часове пред телевизора, пилеейки ценно време, което трябва да бъде прекарано в молитва и посвещение.

Божията тръба звучи – високо и ясно. Без извинение сме и скоро ще се сепнем от бързия, злокобен изблик на ужас, бедствия и беди из цял свят. Онези, които познават Господ и ходят в праведноста Му, няма да се страхуват. Те ще бъдат в първите редове на духовното полесражение, побеждавайки всички началства и власти на тъмнината чрез ходатайствена молитва.

По-добре да вярваме в това и да приготвим сърцата си – ИДВАТ ПРОМЕНИ – НЕВЕРОЯТНИ ПРОМЕНИ. Внезапни и разрушителни! Но също така, в миг на око, Божия народ ще бъде преобразен – от смъртното, към безсмъртното.

Download PDF