Всичко ще се промени за един час | World Challenge

Всичко ще се промени за един час

David WilkersonSeptember 3, 2007

Пророк Исая ни предупреждава, че в последните дни Бог ще „обърне земята“. Той заявява: „Ето, Господ изпразва земята и я запустява, обръща я“ (Исая 24:1).

Според това пророчество върху земята ще се стовари внезапно наказание и ще промени всичко само за един час. За такава малка продължителност от време целия свят ще бъде свидетел на бързо падащо унищожение върху един град и държава, така че света никога повече няма да бъде същия.

Ако си привързан към материалните неща, ако обичаш този свят и нещата в него, няма да искаш да чуеш пророчеството на Исая. Всъщност, неговите думи могат да се сторят немислими дори и на най-благочестивите Божии хора. Мнозина със сигурност ще попитат: „Как може за един час целият свят да бъде ударен?“

Ако не вярвахме, че Библията е чистото Божие Слово, малцина от нас биха взели на сериозно пророчеството на Исая. Но Библията е ясна: светът ще се промени за един час. Църквата ще се промени. Всеки човек на земята ще се промени.

Апостол Йоан отправя към нас подобно предупреждение в Откровение. Той говори за унищожително наказание, което ще се стовари върху един град и държава: „ В един ден: смърт, печал и глад, и тя ще бъде изгорена с огън; защото могъщ е Господ Бог, който я съди... Защото за един час беше опустошено такова голямо богатство!“ (Откровение 18:8, 17)

В пророчеството на Исая, града под наказание е хвърлен в смут. Всяка къща е затворена, никой не влиза и излиза. „Суетният град се събори; всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой“ (Исая 24:10). Целият град е обезлюден: „В града остана пустош и портата е разбита, в развалини“ (24:12). Всички входове и изходи на града ги няма. Пасажът говори за това, че е имало пожар – вятър, който е разтърсил самите основи на земята (виж 24:6).

Ние, които живеем в Ню Йорк имаме малка представа за такъв род сцени. Когато Световния търговски център бе атакуван, от километри разстояние можеше да се види как злокобния огън и дим се издигат към небето. Наскоро жителите на Ню Йорк се уплашиха, когато изпод улиците на града изригна пара. Хората бягаха във всички посоки, крещейки: „Това ли е? Това ли е окончателната атака?“

Днес множества светски пророци казват, че ядрената война е неизбежна. Целта, която най-често споменават е Ню Йорк, но това може да се случи във всеки голям град: Лондон, Париж, Тел Авив, Вашингтон. Нито Исая, нито Йоан споменават името на града, върху който ще падне унищожението.

Нека кажа ясно в този момент: нямам намерение това послание да плаши никого. Павел ни казва, че като ученици на Исус Христос, ние вече сме преминали от смърт в живот. Ние, които наричаме Исус Господ, трябва да бъдем убедени, че без значение какво се случва в този свят, кръвта Му ни спасява и изкупва.

Затова не трябва да се страхуваме от никакви новини, а по-скоро да бъдем внимателни на това, което Господ прави в света. Както много хора, така и аз чувам ужасните новини, които ме карат да заглуша всичко. Но истината е, че Бог се движи в такива времена и чрез тях Той предупреждава всички, които биха чули гласа Му.

Аз вярвам, заедно с много изтъкнати библейски учени, че пророчеството на Исая се отнася за последните дни. С това имам предвид настоящето. Накратко, предстои внезапно наказание и Библията ясно говори, че то вече е пред прага.

В този момент може би се чудиш: „Как може да сме сигурни, че ние сме поколението, за което говори това пророчество?“ Има две причини, поради които разбираме, че тези наказания предстоят:

1. Все по-голям брой пророци предупреждават за предстоящото апокалиптично бедствие. Когато казвам „пророци“, не говоря само за тези в църквата, но и за „светските пророци“.

В Библията има няколко случая на такива. Бог използва Асирия като жезъл за корекцията на Израел. Той назначи цар Кир като слуга, който да помогне на Израел: „(Господ) за Кир: Моят пастир е, който ще изпълни цялата Ми воля“ (Исая 44:28).

По същия начин и днес Бог използва светски пророци, за да предупреждава. Те стават „Негови пророци“ за определено време, и пророчествата им може да са по-тежки от онези, изречени от вярващите. Посланието, което пиша е нежно в сравнение с пророчествата, дадени от всевъзможни светски гласове. Само провери вестника и радиото.

„Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците“ (Амос 3:7).

2. Внезапното унищожение ще дойде, когато чашата на насилието прелее. Чувственост, перверзии и алчност са широко разпространени в обществото ни. Въпреки това, когато Бог изпрати потопа на земята, това стана поради изблик на насилие по целия свят: „И земята се поквари пред Бога, земята се напълни с насилие“ (Битие 6:11).

В този момент по цялата земя има множество войни и кървави бунтове, но на първо място в съзнанието ми изниква насилието срещу децата:

• Мисля си за сексуалното насилие на педофилите. Деца по целия свят биват изнасилвани, отвличани и поробвани от световната секс търговия. Наскоро един педофил в САЩ беше хванат, че притежава уеб сайт, който съветва други педофили кои са най-добрите места, където могат да се хванат деца. Няма закон, който да спре този човек. Най-голямата деноминация в света е похарчила стотици милиони долари, за да заглуши обвиненията на онези, които като деца са били задявани от духовници. Кажете ми, докога Бог ще издържа на болезнения вик на децата поради посегателствата на онези, които би трябвало да представляват Христос?

• Хиляди деца в Африка са убивани в междуплеменни войни, съсечени с мачете.

Млади момчета, дори под 10 години, са записвани в племенните армии и са карани да извършват ритуални убийства на хора.

• Тук в САЩ, кръвта на милиони абортирани бебета вика от земята.

• Новините за убийствата в училищата вече не шокират повечето от нас, но продължават да тероризират децата ни. Може да сме се закоравили за подобни новини, но Божието сърце скърби поради тях.

Казвам ви, няма по-жестоко насилие от насилието над децата. Небето вика: „Горко, горко! Няма лек за наказанието ти.“

Ще ни сполети неочакван катаклизъм – първото от последните Божии наказания. Това голямо събитие ще накара света да се завърти. А Исая казва, че когато това се случи, няма да има къде да избягаме: „Снижи високостоящия град (гордите), снижи го чак до земята, хвърли го дори в пръстта“ (Исая 26:5). „И земята е осквернена под жителите си“ (24:6).

След като се случи това, ще избухне хаос. Ще спрат всички административни дейности и обществото ще изпадне в огромна безредица. Правителствените агенции ще бъдат безпомощни да възстановят какъвто и да е ред. Нито армията, нито полицията ще бъдат в състояние да го направят.

Спомняте си, че когато Световния търговски център беше унищожен, в Ню Йорк пристигна помощ от целия свят. Цяла армия хора дойде да помогне с каквото може. Но сцената в пророчеството на Исая е различна – бедствието ще е по-голямо, отколкото може да понесе човечеството.

Когато удари това наказание, то ще унищожи икономиката. Богати търговци ще стоят и гледат ужасени, ще плачат и викат поради банкрута си. В един момент цялото богатство, което са натрупали, ще изчезне. Йоан описва тази сцена: „Търговците на тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх от мъките и́ и ще плачат и ще жалеят, като казват: Горко, горко, граде велики... Защото за един час беше опустошено такова голямо богатство!“ (Откровение 18:15-17)

За една нощ ще спре всяко купуване и продаване. Всеки ресторант и бар ще бъдат затворени и всичкото пиене и музика ще престанат. Всъщност, всяка следа от радост и наслада ще се изпарят: „Въздишат всички, които имаха весело сърце. Спира веселието на тъпаните, престава шуменето на веселящите се, спира веселието на арфата. Няма да пият вино с песни.. оттегли се веселието на земята“ (Исая 24:7-9, 11).

Да, това е картина на мрак и наказание, но пророчеството не е мое. Това слово беше дадено от Святия Дух на Всемогъщия Бог да бъде казано от праведния Му пророк Исая. Дори и света се подготвя за тези събития. За сигурността се харчат милиарди долари в САЩ, Англия, Европа и Израел. Защо? Военните експерти предупреждават, че със сигурност ще има засягаща целия свят терористична атака.

Може да попиташ: „Защо ще се променя целия свят, ако ще има ядрена атака само над един град?“ Поради страха от отмъщение. Ако зла нация направи такова нападение, може да сте сигурни, че след няколко часа тя ще бъде пометена. Помислете за плана „Самсон“ на Израел. В момента, в който срещу тях бъде изпратена ядрена бойна глава, след няколко секунди те ще изпратят ядрени ракети, за да унищожи столиците на всичките си вражески държави.

Светът се е превърнал в бомба със закъснител, на която времето бързо изтича.

Часът на опустошението внезапно ще промени църквите, без значение живи или мъртви. Исая пише: „Защото така ще бъде сред земята, между народите, както при бруленето на маслина“ (Исая 24:13). Тази картина изобразява Бог, брулещ маслина, след като плодът и́ е бил обран. С две думи – Той ще разтърси всичко, което може да се разтърси, без да пощади нищо. Това ще бъде време на катаклизми и съкрушителна тъмнина.

Ще попиташ: „Какво ще стане с Божиите хора в цялото това нещо? Какво ще се случи с църквата?“ Исая ни дава невероятно слово по този въпрос.

По време на целия този ужасен трус ще се чуе песен и звукът и́ ще се усилва. Изведнъж, в най-тежкия момент, един хор по целия свят ще пее хваления за могъществото на Бог: „Тези ще издигнат глас, ще пеят за величието на Господа, ще извикат от морето“ (24:14).

Изяснява ли ви се картината? Навсякъде ще има паника. Сърцата на хората ще прималяват от страх, гледайки пожари и дим на стотици мили разстояние. Безредиците и хаоса ще бъдат навсякъде. Въпреки това, всред опустошителните пожари и бедствия света ще чуе славна песен: „Затова прославете Господа в източните страни, Името на Господа, Израилевия Бог... От край-земята чухме песни: Слава на Праведния!“ (Исая 24:15-16)

Ще се събуди един свят остатък и от пожара ще се роди песен. Вместо да се паникьосват, Божиите хора ще хвалят великолепното Му могъщество. Представете си – в най-ужасния за всички времена момент ще се надигне общ глас на милиони хора от всяка нация – не от страх или агония, а в радостно хваление към Господ.

Ще попитате – как ще се случи това? В един час Бог ще възстанови църквата Си. Сухите кости ще се отърсят и изтропат и праведните ще бъдат пробудени, когато Святия Дух призове множества от хладки вярващи обратно към първата им любов. В милостта Си Той ще надигне онези, които са пренебрегвали Него и Словото Му, избягвали са да се молят, дори вероятно са мислели да се разведат с Него. Много хора ще паднат на колене и ще плачат в покаяние.

Ще има съживление от прослава на Божието могъщество. Песента на това съживление ще се чуе по целия свят. Изток, запад, север и юг – от арабските страни до Китай, Индонезия, Африка и по всички краища на земята – от пожарите ще се надигне славна песен. За един ден тези, които оцелеят, ще пеят нова песен по целия свят.

Божиите хора по целия свят ще „пируват“ със Словото Му: „И на този хълм Господ на Войнствата ще направи на всичките племена угощение от тлъсти ястия, угощение от стари вина, от тлъсти ястия, пълни с мозък, от отбрани стари вина“ (Исая 25:6).

„И на тоя хълм Той ще развали вънкашното покривало, което е мятано върху всичките племена, и покривката, която е простряна върху всичките народи“ (25:7). В този момент, в това време на просперитет, хората в света изглеждат като покрити с покривало, като че не са в състояние да видят истината на Исус Христос. Но когато Бог се надигне, за да разтърси света чрез съд, булото, което покрива умовете на милиони хора по целия свят ще бъде премахнато. Покривката от тъмнина ще се премахне и много хора ще видят Господ в славата Му. Святият Дух няма насила да наложи Христос на онези отворени очи и сърца, но по-скоро от тях ще се надигне един остатък.

Аз вярвам, че днес най-черното покривало е върху очите и сърцата на младежта по целия свят. Това особено се отнася за учениците в колежите, чиято вяра е бомбардирана в последните четири години. През това време умовете им биват промивани от безбожни професори в класните стаи, където вярата се атакува и осмива. Така вярата на тези млади мъже и жени претърпява корабокрушение. Те си тръгват от колежите убедени, че Бог е мъртъв.

Но в един час на опустошение – ядрено, икономическо и социално – всички тези лицемерни покривала ще се разкъсат. Същите тези професори, които им се присмиваха ще разберат, когато се изправят пред вероятността да умрат, че трябва да избират: „Ами вечността? Има ли живот след смъртта?“ Те ще потърсят някой, който да им обясни всичко, което се случва.

Докато пеят песента, тя ще бъде чута от младежите от всяка социална прослойка на обществото, от всеки народ под слънцето. Мнозина ще закоравят сърцата си и ще прокълнат Бог при звука на тази песен, но цели множества ще запеят за могъществото Му.

В един час ще се промени фокуса на живота ни. Вече няма да се притесняваме за собствените си грижи и проблеми. Изведнъж толкова много неща, които са ни били скъпи вече няма да имат никаква стойност за нас. Защо? В този час всички ще бъдем пътници в един и същи кораб:

„И ще стане, както на людете, така и на свещеника; както на слугата така и на господаря му; както на слугинята, така и на господарката й; както на купувача, така и на продавача; както на заемодавеца, така и на заемача; както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва“ (Исая 24:2).

Внезапното наказание, което ще се стовари върху нас няма да подмине никого. Напротив - ще засегне всички, които са в обсега на неговата ярост. Президенти, царе, най-богатите и известните – всички ще треперят точно както и най-бедните на земята. И това апокалиптично събитие ще събори всеки идол, ще изчисти всяко беззаконие и ще разруши всички фалшиви олтари:

„За туй, с това ще се очисти беззаконието на Якова, И това ще бъде целият плод от изличването на греха му, Че той ще направи всичките камъни на жертвениците като варовит камък що се стрива на прах, така щото ашерите и кумирите на слънцето не ще стоят вече прави“ (Исая 27:9).

Най-големия идол в света са парите, а в този момент Америка е изправена пред чудовищна финансова криза. Инвеститорите се борят да изтеглят парите си от високорисковите фондове, а компаниите за имоти банкрутират. Едно скорошно заглавие във финансов вестник казва: „Напускайте кораба!“ Всички продават, а никой не купува. Много домакинства изпадат в паника, защото живота им се променя буквално за нощ. Мисля си за президента на една мулти милиардна компания, който наскоро продаде 70 метровата си яхта и имението си с 16 стаи в Аспен, Колорадо. Парите му се стопиха буквално за една нощ.

Идва ден, когато спорта ще бъде последното, което ще вълнува хората. Нямам нищо против него, но скоро няма да има сделки със спортисти за по 25 милиона долара, когато голяма част от света умира от глад. Всички идоли ще бъдат съборени, стрити на прах, а спортните игрища ще бъдат изравнени със земята. Най-богатите и най-бедните ще живеят при едни и същи условия.

Всичко това ще се случи за един ден. „Когато казват: Мир и безопасност; тогава ще дойде върху тях внезапна погибел както болките върху бременна жена; и няма да избегнат“ (1 Солунци 5:3).

Може би се чудиш: какво добро може да излезе от това пророческо послание? Защо някой трябва да живее под такъв стрес?

Напомням ви, че Исус предупреди Ерусалим, че върху града ще се стовари внезапно опустошение и ще бъде изпепелен до основи, а над един милион души ще бъдат убити. Христос обясни предупреждението Си: „И сега ви го казах, преди да е станало, че когато стане, да повярвате“ (Йоан 14:29). Той всъщност казваше: „Когато това се случи ще разберете, че има Бог, Който ви обича и ви е предупредил.“

Павел нарича това предупреждение „светлина“ - прозрения, които пропъждат тъмнината. Той казва: „Вие сте деца на светлината, защото знаете какво предстои в бъдещето. Така че, когато дойде унищожението и навсякъде има паника, вие ще имате спокойствието на Святия Дух. Нещо ще се задвижи у вас и ще си припомните: „Бог ме предупреди.“ Това пророчество не е за Божия гняв към народа Му, а е зов за събуждане, за да бъдем готови.“

„Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него“ (1 Солунци 5:9-10). Тук Павел говори за време на вероятно унищожение. И така той казва: „Затова се насърчавайте помежду си и се изграждайте един друг, както и правите“ (5:11).

В това време на просперитет никой не иска да слуша послание като това на Исая. Аз определено не искам да го чуя. Но не можем да го пренебрегнем, защото то тропа на вратата. В такива времена – казва Павел – когато знаем, че предстои внезапно унищожение, ние трябва да се утешаваме един друг във вяра, знаейки, че Бог управлява всеки аспект от живота ни.

„…нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да турим за шлем надеждата за спасение“ (5:8). Павел съветва: „Въоръжете се с вяра. Изградете вярата си сега, преди да е настанал часа. Научете песента си и ще сте в състояние да я пеете по време на пожара.“ „Затова прославете Господа в източните страни, Името на Господа, Израилевия Бог“ (Исая 24:15).

Това е надеждата на пресвятата ви вяра: нашия Господ прави така, че от най-трудните времена да произлезе песен. Започни да изграждаш святата си вяра в Него сега и се научи да хвалиш могъществото Му тихо в сърцето си. Когато пееш песента си, тя ще усили и окуражи братята и сестрите ти и ще свидетелства на света: „Нашият Господ царува над потопа!“

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE