Има вик на покаяние в страната | World Challenge

Има вик на покаяние в страната

David WilkersonJuly 16, 1985

Искам да ви съобщя какво се случва в резултат от служението с книгата ни „Тури тръбата на устата си”.

Очаквахме много критики и враждебни реакции, но не очаквахме толкова много хиляди възлюбени светии да ни пишат: „Ние сме виждали същите неща! Бог е говорил на сърцата ни, че съда наближава! Предупрежденията ви изразяват точно това, което ни е казал Святия Дух!”

Има голяма вълна на покаяние, съкрушение, връщане към първата любов и повторно посвещаване на Господ. Пастори и евангелизатори ни пишат и ни се обаждат, разказвайки как сърцата им са били запалени отново, и отново горят. Съживление от покаяние се случва на много места в страната. Книгата е използвана от Бог, за да ускори покаянието, което вече е започнало да се случва. В някои случаи призива на тромпета просто потвърждава делото на Святия Дух, което вече е започнало.

Получихме обаждане от северозапада, в което ни казаха за пробуждане между дървосекачите в планините на южна Канада, след като са прочели „Тури тръбата на устата си”. Чуваме за много хора, които са оставили идолите си, върнали са се към молитва и интензивно четене на Библията, както и към чистота на сърцето.

Главата за „Музиката на дяволите” е шокирала съвременното християнско музикално съсловие. Така наречен лидер на християнска пънк група ме посети наскоро – беше ядосан и предизвикателен. Същият ден, лидер на друга християнска хард рок банда дойде да се видим. Това, което чух да излиза от устите и сърцата им, ме ужаси. Все още съм в духовен шок. Те смело заявяват, че заимстват идеите си от светски хард рок и пънк рок групи. Хвалят се, че са нови „рок пророци”, използвайки рока за да станат герои, а след това ще използват този герой да проповядва Исус на децата. Те са толкова духовно слепи, толкова отдадени на идолите си, толкова неподлежащи на укор... това е плашещо.

Те не искат да говорят с мен за предупрежденията за Съда; всичко, което те искат, е да дадат воля на чувствата си за това, че сме докоснали свещения им идол. След всичко, което видях и чух, вече съм още по-убеден, че рок музиката е най-мощния от всички идоли на Сатана. В книгата си казах, че те са толкова пристрастени, че не биха приели предупреждение и от ангели. Сега знам, че те отиват още по-далеч. Те отхвърлят ангели, пророци и Святия Дух. Всъщност те ми казаха: „Не ни пука колко се молиш или какво ти казва Бог, не искаме да знаем!” Те ще продължават да се противят на предупрежденията от Божието Слово, изопачавайки Словото и оправдавайки идолите си.

Помолих Духа да ми покаже основната причина за пристрастяването им към идола на рока, особено след като някои християнски рок звезди смятат себе си за пророци на християнската младеж. Това, което те правят, е много опасно. Всъщност, те са най-опасни за Божието царство заради заблудите си и заради влиянието им върху младите. Вече знам корена на проблема. Библията говори за причината за всички злини и това са ПАРИТЕ! Ако християнският рок не продаваше толкова много албуми, ако не пълнеше концертите, ако не превръщаше изпълнителите в такива идоли, би умрял почти веднага. Книжарниците продават така наречените християнски рок и пънк, защото децата купуват албумите и желаят това идолопоклонство. СТАВА ДУМА ЗА МНОГО КИНТИ! ИЗВЕСТНОСТ! ИЗКАЧВАНЕ В КЛАСАЦИИТЕ! ГОЛЕМИ ТЪЛПИ! Наистина не става дума за това дали рок музиката е зло само по себе си – това е димна завеса от дявола. Корена на злото е любовта към парите, желанието за популярност, да бъдеш на върха, задоволяване на злите капризи и желания на плътското християнство.

Това, което ме натъжава най-много, е духовната слепота на пастирите към този вид идолопоклонство. Тези пънкари и хард рокери имат църкви, служения и молитвени групи зад тях, които ги окуражават. Една пънк рок група посещава петдесятна църква и пастора им им урежда концерти. Всички те ми казват: „Всичко е ОК. Имаме гръб. Пасторът ни е зад нас. Църквата ни одобрява!” Колко жалко! Ние прощаваме греховете си един на друг! Одобряваме мерзост! Губим страха от Бог! Намигваме на греха! Всичко е позволено, стига да дава резултати. Еремия гърми към нас: „Ето, вие уповавате на лъжливи думи... следвате други богове... Дохождате ли после да стоите пред мене в тоя дом, който се нарича с Моето име, и да казвате - Отървахме се, - за да вършите всички тия мерзости?” (Еремия 7:8-10)

Аз няма да спра! Призовавам пастори, родители на младежи, които са роби на Исус Христос: Изправете се в Неговото име и изложете и осъдете тези ужасни мерзости!

Благодаря на Бог за онези, които изследват сърцата си и търсят Словото, защото аз съм се срещал и с някои възлюбени музиканти, чиито сърца горят от желание да угодят на Господ. Те не биха направили нищо, което да наскърби Духа. Молете се за тях, така че Бог да им помогне да видят корена на тези зли идоли, за да могат да кажат на нашия Спасител: „По-скоро ще бъда просяк, никога няма да бъда в класациите, ще започна светска работа, отколкото да служа или да правя компромис в името на парите и славата!”

Нека ви кажа какво още наистина ме огорчава. Това е когато християни ми кажат: „Дейвид, знам че си прав – телевизията е идол, мръсна е, зла, извратена и става все по-лошо с всеки изминал ден! Ти със сигурност каза истината, вярвам всяка дума, която каза.” Но след това те не правят нищо по въпроса. Те продължават да си седят пред този глупав идол, пилеейки скъпоценното време на Бог, мозъците им биват промивани от демонични влияния и нищо не се променя. Те позволяват на предупредителните стихове относно идолите да се излеят от главите им като вода. Те казват, но не правят! Всичко е просто на думи! Бих предпочел някой християнин да ме укорява и обижда, отколкото да се съгласи с посланието и да не се промени след това.

Божии светии, Духът е много ясен – Бог няма още дълго да търпи идолопоклонството ни. Той ще го осъди. Някои хора ми се ядосват, някои не желаят да получават повече поща от мен, но аз няма да спра да викам срещу този идол. Хиляди християни са го изхвърлили от живота си и сега разказват за Божията свобода и благословения, които се изливат в сърцата и домовете им.

Този идол все още ли е в дома ти? Дивана разположен ли е срещу него, така че да можеш да седнеш пред него и да нахраниш душата и ума си?

Имате ли страх от Божието Слово? Кара ли ви да треперите? Би трябвало! Имам силно слово от Божията тронна зала за онези, които отказват да оставят този и други идоли – БОГ ЩЕ ПРЕМАХНЕ РАДОСТТА И ГЛАСА НА ВЕСЕЛИЕТО. МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕТЕ В ОПАСНОСТ ДА ЗАГУБИТЕ ГЛАСА НА НЕВЯСТАТА!

„Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Ето, Аз ще направя да престане в това място, пред очите ви, и във вашите дни, гласът на радостта и гласът на веселието, гласът на младоженеца и гласът на невестата. И когато известиш на тия люде всички тия думи, и те ти рекат: Защо е изрекъл Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа нашия Бог? Тогава да им речеш: Понеже ме оставиха бащите ви, казва Господ, та последваха други богове, служиха им, и им се поклониха, а Мене оставиха, и закона Ми не опазиха; А и вие сторихте още по-лошо от бащите си, защото, ето, ходите всеки по упоритостта на нечестивото си сърце. И не слушате Мене” (Еремия 16:9-12)

Моля ви, не ми се ядосвайте! Копнея за овцете - всички идоли да паднат, всички раздвоени сърца да се покаят, така че да запазят Божия плет за тях и за домовете си! Аз съм само един от Господните пазачи; умолявам ви да ходите в страх от Господ и да се покорите на призива на Духа да се отделите от света! Страшно предупреждение е да чуеш, че можеш да загубиш ГЛАСА НА НЕВЯСТАТА , че Христос може да каже: „Ходи си при твоя идол, гласът Ми няма да се слее с гласовете на тъмнината.”

 
Виждам, че нещо се задава и това радва сърцето ми. Виждам Святия Дух да пробива сред Божия народ с толкова убедителна сила, такъв дух и нужда за сърдечно покаяние, такова душевно търсене, с такова слово от Бог – покаяние и плач, шумен плач, свята скръб по греха ще падне и ще смаже всеки в дома Му. Виждам стотици служители, които ще бъдат обвинени от словото, което идва – толкова свято, толкова мощно, че Божиите хора ще се проснат по очи и ще се покаят. Служители ще плачат изповядвайки прелюбодейства, сексуални грехове, скрити грехове от всеки род. Виждам стотици служители и съпругите им, с вдигнати ръце, викащи към Бог за очистване и изцерение. Те ще лежат на пода в коридорите, ще плачат в тоалетните, ще се облегнат на столовете в църквите, ще залитат и ще падат под осъждението на Святия Дух. Вече имаме вълна от покаяние. Тя ще се разпростре. Святият Дух е обещал да изчисти синовете на Леви (служителите) и тези напълно покаяли се, очистени пастири ще ИЗЛЯЗАТ И ЩЕ СЪБЕРАТ НЕВЯСТАТА!

Други ще закоравят сърцата си и ще избягат от дома – ядосани и непокорни. Те ще се надсмиват и подиграват на вълната покаяние, защото сърцата им са раздвоени и вързани за идол.

Призивът е толкова висок, толкова ясен: ПОКАЙТЕ СЕ! ОСТАВЕТЕ ВСИЧКИТЕ СИ ИДОЛИ! ОЧИСТЕТЕ СЪРЦАТА И РЪЦЕТЕ СИ!

Обещано е проклятие, което ще дойде върху онези, които не взимат присърце Божиите неща. Пророк Малахия предупреждава:

„И сега, ето, заповедта, която се дава на вас, свещеници. Ако не послушате, и ако не вземете присърце да отдадете слава на името Ми, казва Господ на Силите, тогава ще пратя върху вас проклетията, и ще прокълна благословията ви; Дори ги проклех вече, понеже не вземате това присърце. Ето, Аз ще разваля семето ви, и ще намажа лицата ви с нечистотии, нечистотиите от жертвите ви; И ще бъдете отнесени заедно с тях, и ще познаете, че Аз ви пратих тая заповед, за да бъде потвърден заветът ми с Левия, казва Господ на Силите.” (Малахия 2:1-4)

В случай, че някой иска да изхвърли това предупреждение като неуместно старозаветно проклятие, чуйте това:

„Затова внимавайте да не би да ви постигне казаното от пророците” (Деяния 13:40)

Download PDF