Когато Бог се оттегли | World Challenge

Когато Бог се оттегли

David WilkersonNovember 18, 1991

Често съм чувал хората да казват: „Бог никога няма да си тръгне от Америка. Има твърде много молещи се християни в тази страна. Победата ни във войната с Ирак е доказателство, че Бог все още е с нас. Ние сме християнска нация – зеницата на Божиите очи! Мисиите по света зависят от нас. Винаги сме били велика нация и Бог ще ни благославя докато съществуваме.”

Но точно това казваше Израел в апогея на своето отстъпничество! Всичките им лъжепророци заявяваха: „Бог никога няма да си тръгне от земята, която избра, Той твърде много обича Ерусалим. Не може да ни остави заради завета Си. Освен това, храмът, където Йехова живее е в Ерусалим. Светът зависи от Светлината, а Светлината е Израел. В безопасност сме, нищо не може да ни се случи!”

След това дойде пророк Осия, викайки от името на Господ: „Горко им, когато се оттегля от тях!” (Осия 9:12). „Заради злите им дела ще ги изгоня от дома Си. Няма повече да ги обичам!” (стих 15)

Това печално пророчество на Осия изглеждаше абсурдно за съгражданите му. Те му казаха: „По-добре се огледай отново. Казваш, че предстои съд, но къде е доказателството, че Бог скоро ще се оттегли от нас? Нацията ни няма да се сгромоляса. Все още просперираме и сме могъщи. Армията ни е все така силна.

Пред портите ни няма врагове. Имаме проблеми, но оцелявахме при всяка криза, ще оцелеем и сега. Няма знак, че Бог ще ни изостави!”

Осия отговори на скептиците: „Наистина досега ви е било добре.” „Ефрем Ми се видя като Тир, насаден на пасбище” (Осия 9:18). (Ефрем са онези десет племена, които не бяха от Юда). Осия казваше: „Вие просперирате като Тир, великия град, построен на скала, заобиколен от вода и почти непревземаем. Работите с най-големите търговци в света и станахте едно от най-богатите, най-проспериращи общества в историята. Да, във всичко приличате на Тир.

Но има нещо, което не виждате! Дори и сега, когато сте на върха на военната си и финансова мощ, навсякъде около вас има признаци, че Бог се оттегля! Отдавате всичките си беди на съдбата, и казвате, че кризите са просто инциденти, които ще преминат. Но не разбирате какво иска да каже Бог: тези белези са около вас, защото Бог си тръгва! Казвате, че няма да се налага да страдате като другите народи, но сте слепи! Нещата излизат извън контрол, защото е дошъл часът на разплатата!”

Осия почти не можеше да повярва на това колко слепи бяха Божиите хора. Те не виждаха нищо друго, освен добри времена пред себе си. Вярваха, че могат да се измъкнат от всяко трудно изпитание. Но накъдето и да погледнеше пророка, той виждаше знаците на Божието недоволство и оттегляне! Той не можеше да разбере защо Божия народ спи, защо никой не се вълнува.

„Дните на въздаянието настанаха, и Израил ще го познае” (стих 7). Осия казваше: „Досега не знаехте, че сте под наказание, но Бог казва: „Ще нанеса толкова голямо и внезапно наказание, че ще разберете, че Аз стоя зад всичко това!”

По същия начин днес Божиите наказания ще се стоварят върху Америка – толкова бързо и мощно, че всички ще видят, че са от Бог. Всеки пророк, който проповядва мир и просперитет, и приспива грешната нация, ще бъде изобличен. Този народ ще разбере, че е дошло времето за разплата! Ще бъде ден на разплата за това, че подигравателно изгонихме Бог от училищата и правителството си... заради убийството на милиони бебета... заради това, че превърнахме Исус Христос в обект на богохулство... за убийства, насилие и порнография!

В този момент малко хора считат, че проблемите на Америка са изпратени от Бог. Но само почакайте – скоро ще бъдем на мястото на Израел – в деня на разплатата! Кое ни кара да мислим, че Бог би осъдил всяко от миналите общества, когато достигаха до тази фаза, а ние, които сме по-зли от всички тях, някак си ще избягаме? Защо си мислим, че защото сме американци, няма да страдаме като другите народи? Наистина ли вярваме, че нацията ни може да продължава да става по-зла, жестока и безбожна, а никога няма да трябва да отговаря?

Кой ще бъде последния шамар в Божието лице? Кое ще Го накара да каже: „Стига!” Не беше ли достатъчно, че прокарахме закони, които Го забраниха в обществото ни, че вече настояваме за атеизъм и хуманизъм, че убихме 25-30 милиона бебета? Коя национална обида, коя подигравка, кое размахване на юмрук пред Божието лице ще прелее чашата?

Аз вярвам, че за Америка този ден вече е дошъл, че сме ударили последния шамар в лицето Му и небето повече не може да търпи!

Но, както казах преди – в страната имаме пророци, които ни казват, че Бог е обещал никога да не се оттегля от нас. По конференции из цялата страна можете да чуете известни хора да казват: „Не слушайте г-н Уилкерсън и останалите пророци на страшния съд. Вместо това отворете на Исая 54 и чуйте доброто слово за Америка!” След това ви цитират този пасаж:

„Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена, и не се смущавай, защото няма да бъдеш опозорена... Защото твоят съпруг е Творецът ти... За малък миг те оставих, но с голяма милост ще те събера. С бликащ гняв скрих лицето Си от теб за миг, но с вечна благост ще се смиля за теб, казва Господ, твоят Изкупител...”

Това е стихът, който използват, за да гарантират, че Америка не може да падне под наказание: „Не бой се, защото не ще бъдеш поругана; и не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена; защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, и няма вече да помниш укора, който си носила във вдовството си. Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите; и изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя. Защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом, да! Жена взета в младост, а после отхвърлена, казва твоят Бог. Оставих те за малко време; но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; но с вечна благост ще се смиля за тебе, казва Господ Изкупителят ти. Защото за Мене това е като Ноевите води; понеже, както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята, така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря. Защото, ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, и заветът Ми на мир няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост ” (Исая 54:4-10).

Това обещание е наистина чудесно! Но това, което не ви казват съвременните пророци е, че според същата глава на Исая, то се отнася за онези, които се учат от Господ, които са установени в праведност! Обещанието не е за Америка, а за победителите: „Това е наследството на слугите Господни” (Исая 54:17).

Господ никога няма да изостави възлюбените Си. Милостта Му никога няма да се оттегли от онези, които се прилепят към Него. Но тези пророчества нямат абсолютно нищо общо с това Бог да пощади водената от грях Америка. По-скоро бедите, казани от Осия, са насочени към държава, която е „блудствала” и се е отдалечила от своя Бог! Питам ви – стана ли Америка проститутка? Да, защото изминахме същия път на отстъпничество като Израел!

Осия ни дава четири знака, чрез които Бог показа на Израел, че ще се оттегли от тях:

„Дълбоко се развратиха... Господ ще помни беззаконието им... предадоха себе си на това срамотно нещо и станаха гнусни като обичните си идоли” (Осия 9:9-10). Сексуални перверзии, срамни мерзости се бяха разпространили в Израел, които бяха покварили дори доскоро праведните. „Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая” (стих 9).

Кой може да забрави какво се случи при Гавая? Това беше малкия град във Вениамин, където полудяла от похот бисексуална банда изнасили наложницата на посетилия града левит, защото не можаха да изнасилят самия свещеник! Те я изнасилваха цяла нощ и я оставиха да умре пред прага на вратата.

Когато останалите племена в Израел разбраха за ужаса, те излязоха срещу Вениамин. Израел им каза: „Само ни предайте хомосексуалистите. Ние ще се разправим с мъжете, които са изнасилвали наложницата цяла нощ. Трябва да има прочистване. Нашата нация не може да подмине това, прекалено е!”

Но Гавая се бяха окопали в греха си и си стояха спокойно, защото знаеха, че обществото им ще ги защити. И бяха прави! Цялото вениаминово племе се изправи и каза: „Не, те имат право да бъдат това, което са.” Така че Израел излезе на война срещу тях и 25 000 силни вениаминци и 100 гавайци умряха. Те не умряха за справедливост, а за правото на Гавая на сексуални извращения!

Можете ли да си представите толкова дълбоко покварено общество, което би изпратило хора на смърт заради правото им да упражняват сексуални извращения и дори публични изнасилвания? Повече от 25 000 мъже умряха, за да защитят правата на хомосексуалистите в Гавая!

Осия ни казва днес: „Горко ви! Бог се оттегля, защото се развратихте толкова дълбоко в сексуалната си похот, колкото и жителите на Гавая.” Това е най-голямата поквара днес в Америка – станали сме като Гавая! И затова Бог казва, че ще ни въздаде за греховете ни!

Ще се осмеля да ви говоря за нещо, което Бог е вложил в сърцето ми – за някои сексуални практики в Америка. Нямам предвид хомосексуалните такива в Сан Франциско или Гринуич Вилидж. Нямам предвид сензационните сексуални убийства на Джефри Дамър, който убил и изял някои от хомосексуалните си партньори. Не, тези грешници не са хората, които най-много наскърбяват Божието сърце – те винаги са били побеждавани от греховете си.

Божието сърце скърби заради нещо много по-зло от това:

Той скърби поради внезапния морален упадък на онези, които наричат себе си християни! В милиони християнски домове, така наречените нормални, благочестиви хора седят пред кабелната телевизия или видеото и се опиват с мръсни, срамни, нецензурни филми!

Вярвам, че казвам това буквално на стотици хиляди християни. А Святият Дух говори в сърцето ми, че аз може да съм единствения, който да ви предупреди за опасността, пред която сте изправени. Бог ми каза, че трябва да изразя това становище, преди за мнозина да е станало твърде късно!

Днес в американските домове телевизията и кабелните компании се състезават кой да излъчи най-противните и перверзни филми. А безброй „вярващи християни” гледат тази мръсотия! Те са се хванали на лъжите на психолозите, които казват, че „зрелите християни” не се влияят от порнография. На християнските семейства им се казва, че: „Порнографията не може да нарани женените възрастни хора. Всъщност, тя ще укрепи брака ви. Ще внесе нови усещания.” Някои дори казват, че тези филми служат като вентил, който освобождава сексуалната енергия, която в противен случай би накарала съпруга или съпругата да се обърнат към някого извън брака. На тази лъжа вярват дори служители на Евангелието!

Всеки ден и нощ в тази нация, християни, които преди не биха си и помислили подобни неща, се отдават на какви ли не извращения – садизъм, причиняващи болка игри, диви експерименти. Те оправдават действията си, цитирайки неправилно стиха: „Брачното легло да е неосквернено.” Извъртат го, така че да означава „Всичко си е между женени хора!”

Скъпи светии, това е лъжа от ада! Порнографията не е невинна – тя е опасна и разрушителна! Тя отваря дома ви за всеки вид демонична атака!

Съпругата на един петдесятен служител гледала с ужас как порнографската похот разрушава помазанието на съпруга и́ и го променя в непознат човек. Той започнал да носи порнографски филми вкъщи и стоял с часове в кабинета си, пиейки мръсотията на тези филми. Скоро се пристрастил към порното. Всичките му взаимоотношения с хората се влошили. Жена му била свидетел как демоничното влияние влиза в сърцето му.

Накрая той настоявал тя да гледа с него и да започнат да практикуват този вид секс в брака си. Казал и́, че ще я остави, ако не се съгласи.

Тя не искала бракът и́ да се провали, така че започнала да гледа филмите заедно с него. Тя ми каза: „Г-н Уилкерсън, отначало ме беше срам. Но след 2-3 седмици в сърцето ми се настани някакво привличане. То ме завладя.

Веднъж, докато гледах, внезапно осъзнах, че сме се отворили за демонично обладаване. Опитвахме се да пресъздадем същите онези сцени в живота си и ада влизаше в сърцата ни! Знам, че хората, които участват в тези филми, са деца на дявола, а ние правехме същите неща! Избягах, паднах на колене и се покаях, и Бог ме промени. Казах на съпруга си, че не мога да правя повече това!”

Съпругът и́ я остави. Напусна служението и се предаде на отчаянието. Срина се физически и духовно и след една година се превърна в коренно различен човек.

Но съпругата му не се отказа от него. Тя се молеше за него и молитвата победи. Бог освободи този човек! Днес и двамата са напълно възстановени. Той мисли да се върне в служението, а помазанието му се върна. Един добър човек беше възстановен и целия дом беше изчистен.

Това семейство може да ви разкаже някои работи за адската крепост, която порнографията може да изгради в един християнски дом. Могат да ви разкажат как тийнейджъри отиват в ада, защото родителите им са покварили собствения си ум! Мама и татко се будят сутрин, а ума им пресъздава сцени на похот... на вечеря седят на масата, мислейки за това, отиват в леглото с тази мисъл... и точно в този момент, докато пиша това, в християнски домове из Америка се създават и пресъздават мръсни сцени, които идват от ада!

Вярвам, че говоря като Божий пророк за много хора. Този срам е окупирал живота и семейството ти, а ти вероятно си сляп за силата му. Ако те е завладял, ще те унищожи, а Бог ще се оттегли от теб! Когато хора, които преди са били „отделени за Бог” се покварят до такава степен, те се „предават на срамна похот” и Бог трябва да се оттегли. Той трябва да им даде тяхната отплата! Бог не търпя този дълбок разврат в Израел, няма да го търпи и днес. Викай към Него за освобождение!

Ако четеш това и си забъркан по някакъв начин в порнография, тичай при Бог точно сега, падни на колене, скъпи братко, сестро или пастор, защото дяволът държи сърцето ти, а Святия Дух се е оттеглил от теб!

Досега Святият Дух беше „спирачката” в нашето общество. Той бавеше наказанията Си, защото бяхме молещи се хора. Но когато Бог оттегли благоразположението Си, с него се оттегля и силата ни да се въздържаме.

Можете ли да си представите до каква степен ще се предаде на грях Америка, когато Бог ни остави? Ако сме толкова обладани от грях сега, когато Той е близо, умолявайки ни да оставим греха, какво ли ще стане, когато си тръгне? Какво ще се случи, когато „спирачките“ откажат да работят? Колко християни ще бъдат победители тогава?

„Орахте безбожие, пожънахте беззаконие... И между народите ти ще се надигне размирие и всичките ти крепости ще бъдат разрушени” (Осия 10:13-14).

На земята се надигат безредици – шумен, буен метеж. Това също така означава „да подтикваш хората към бунт”. Безредиците най-добре описват онова, което се случва в Русия, Югославия, Ирландия, Южна Америка и Албания. Бог изпраща безредици, за да събуди масите! Защо се случват те? „Орахте безбожие, пожънахте беззаконие, ядохте плода от лъжата... затова между народите ти ще се надигне размирие” (Осия 10:13-14).

Бог не се нуждаеше от високо технологичните ни бомбардировачи или великата ни военна мощ, за да събори Съветския съюз. Всичко, от което се нуждаеше, бяха няколко безредици в собствената им държава. Дошъл е реда на Америка! Ще виждаме безредици навсякъде из страната. Успявате ли вече да видите признаците на задаващите се расистки и икономически бунтове?

Когато една нация ходи в страх от Бог и прави онова, което е праведно в очите Му, Бог дава спокойствие в границите и́. Давид каза: „(Бог) препасан с могъщество... укротява бученето на моретата, бученето на вълните им и брожението на народите” (Псалм 65:6-7).

Но когато Бог се оттегли и вдигне ръката Си, целия ад излиза на свобода. Врагът на Америка няма да е Русия, Китай или ядрените оръжия, а насилието в държавата ни! Следващото нещо на американския календар ще са расови размирици. Ще бъдат евреи срещу чернокожи, чернокожи срещу корейски американци, срещу японци, белокожи срещу чернокожи.

Не говоря за някакво видение, което съм имал. Просто проповядвам онова, което Библията ясно ни казва в Осия: „между народите ти ще се надигне размирие!” А това е знак, че Бог е вдигнал ръката Си, че се оттегля от нацията!

Еремия потвърждава, че безредиците са знак за Божия гняв и оттегляне. Той каза на върналия се към греховете си Израел: „Защото Господ на Войнствата, който те е насадил, изрече зло против теб заради злото, което израилевият дом и юдовият дом извършиха... с шум на голям смут запали огън върху нея и клоните и́ се строшиха” (Еремия 11:16-17).

Захария казва абсолютно същото пророчество. Бог ще пази хората Си в безопасност в Себе Си, но онези, които са срещу Бог, ще преживеят следното: „И в онзи ден (има предвид нашето време) ще има голям смут от Господа сред тях и те ще хващат всеки ръката на другия и ръката на всекиго ще се вдигне против ближния му” (Захария 14:13).

Бог казва: „Когато наказанието Ми дойде върху вас, съсед ще вдигне ръка срещу съседа си.” Ако сте слушали новините през последните шест месеца, това звучи ли ви познато? Може да забравите за ужасните бунтове през 60-те. Те са нищо в сравнение с онова, пред което скоро ще се изправим.

Възлюбени, Бог във всеки момент може да вдигне ръката Си! Сцената в Америка е подготвена за бунтове и безредици, по-големи от онова, което тази нация някога е преживявала. Клатим глави и се чудим какво става в Русия с всичките тези вътрешни размирици. Но скоро Русия и целия свят ще клатят глави и няма да вярват на очите си, когато Америка бъде смазвана от расистки и икономически размирици!

„Ефрем Ми се видя като Тир, насаден на пасбище, но Ефрем ще изведе синовете си за убиеца” (Осия 9:13).

Това е шокиращо пророчество. В същият стих, в който Осия признава просперитета на Израел, той казва също, че децата му ще бъдат предадени на убийци!

Днес, не само, че се убиват деца, но това се върши от родители, които измъчват, злоупотребяват и убиват собствените си деца. Чуйте следната история, взета от „Ню Йорк Дейли Нюз”:

„Вчера в Бронкс една двойка беше арестувана в обвинение по опит за убийство и насилие над дете, след като полицията каза, че са намерили уплашена в килера осемгодишната им дъщеря, цялата в синини, белези и изгаряния след години на мъчения. Детето е било връзвано с белезници за ваната и горено като наказание за това, че правело опити да крие остатъци от храна, за да яде. „Тя имаше огромни рани върху деветдесет и пет процента от площа на тялото си, изглеждаше като ходещ мъртвец” – заяви детектив Скот Вагнер...

Полицаят намерил детето в килера, където седемдесет и една годишната и́ баба я скрила преди да се обади на полицията... „Казаха, че това е най-лошия случай на малтретиране, което полицаите някога са виждали при оцеляло дете” – заяви сержант Джон Руиз.

Едит Картър казала, че внучката и́ не ходи на училище вече две години. Тя разкрила, че дъщеря и́ биела детето през последните пет години... Оръжията за побой – казала Руиз – са лопата и белезници, колани и каиши, с които била връзвана в банята и тоалетната...

Картър казала, че понякога наказанията за това, че детето крадяло храна, са били поставяне на ръцете и́ върху нагорещен котлон. Друг път детето било заключвано с белезници за ваната, където заспивало право от умора ”.

Питам ви – онова, което се случи в Гавая, по-лошо ли е от това? Изобличавани са майки и бащи на известни личности, които разкриват: „Като дете бях изнасилен от майка си.” Кой може да го повярва? Преди да преместим служението си в Ню Йорк сърцата ни бяха разбити поради извършващите се кръвосмешения, с които се сблъсквахме в Източен Тексас. Дъщеря ми намери две годишно момиченце, което всеки чичо, дядо и мъж в съседство бяха изнасилвали. Тя имаше толкова много рани, че не можех да го понеса! Стоварихме цялата строгост на закона върху онези родители.

Деца от гетата пред очите ни са унищожавани от наркотици, алкохол, обладани от демони продавачи на дрога и банди. Има жилищни райони, където почти всички тийнейджъри носят пистолети, ножове и други оръжия за самозащита. Почти няма апартамент в онези блокове, който да не е загубил дете или роднина. Тези деца или са убивани, или стават убийци!

Две момчета наскоро обрали магазин за обувки в Далас - тръгнали си с купища маратонки. Те просто искали да имат онези специални маратонки, които тази алчна нация казвала, че трябва да имат (100 долара за чифт!). Случаен минувач се опитал да ги спре, взимайки ключовете от колата на момчетата, но едно от тях извадило пистолет и застреляло мъжа на място. Убиецът бил 14 годишен.

Питам ви – какво ще стане с нацията ни, когато Бог се оттегли напълно? Докато съда чука на вратата ни, ние пеем: „Бог да благослови Америка” и не желаем да го чуем! Можеш да спреш да четеш това послание, да се пльоснеш пред телевизора и да забравиш всяка дума, която казах. Но аз те моля настойчиво, ако не можеш да се отърсиш от това послание, поне контролирай телевизионните си навици, защото телевизията причини всичко това, за което говорих!

Моисей предупреди за тежките последствия на Божието проклятие върху народите, които Го изоставят: „Проклет ще бъде плода на утробата ти” (Второзаконие 28:18). Исая предупреди, че Бог ще „накаже света за злината и безбожните — за беззаконието им... Всеки, който се намери, ще бъде пронизан... И децата им ще бъдат смазани пред очите им” (Исая 13:11,15-16). Казвам ви – децата ни са смазвани пред очите ни по новините, във вестниците – пред собствените ни очи!

Има още един знак, който Бог ни дава, и който включва всеки истински вярващ. Благодаря на Бог, че ни дава надежда:

Ето го знака: по време на хаос, Бог ще има хора, които стават все по-святи, по-чисти и по-праведни. Те ще призовават името Му и Той ще излее праведността Си върху тях.

Мисля, че това е един от най-красивите стихове в Осия: „Посейте за себе си по правда, пожънете с милост, разработете престоялата си земя; защото е време да потърсите Господа, докле дойде и ви научи правда” (Осия 10:12). Да, Бог ни посещава днес с гнева и съда Си, но днес е и ден да търсим Господ за голямо изливане на праведността Му!

Осия отекваше сърдечния вик на Бог. Господ вика към всеки, който все още Го търси: „Да, навсякъде има срам и връщане в греха. Всъщност е зло време. Но ако Ме потърсиш в деня на това Мое посещение, ще излея върху теб красивата Си святост. По време на срам Аз искам хора, които копнеят за чистота и Аз ще я излея върху теб, ако Ме потърсиш.”

По времето на Осия нямаше кой да чуе този вик. Няма доказателство, че дори и малък остатък се вслуша в призива на пророка. Нямаше дъжд от праведност, защото никой не стоеше в пролома и не каза: „Аз ще търся Господ в тези срамни дни!”

Но днес Бог има свят остатък в Америка! И Той казва: „Трябва да ме търсите докато дойда и излея праведност върху вас. Това няма да са само няколко капки, но ще ви наводня!”

Думата „дъжд”, както е използвана на иврит, означава „насочен като стрела дъжд”. Бог ще изстреля стрела от праведност, за да произведе жажда и глад у нас. И тя ще падне върху онези, които се обръщат към Господ с търсещи сърца.

Този „насочен дъжд” означава също и, че той няма да засегне всички. Не, той няма да навали върху цялата църква. Ако си мислите за национално или интернационално съживление в целия църковен свят – може да забравите за това. Господният дъжд ще бъде насочен – той ще падне там, където Бог намери хора, които наистина гладуват и жадуват за Исус... на които им се гади и са уморени от греха си... които се изправят и казват: „Колкото до мен и дома ми, ние ще служим на Господ. Ще Го търсим, дявола няма да има място в този дом!”

Възлюбени, изливането на праведност, което желаем, не се състои от знамения и чудеса. Слава на Бог, че Червено море се отвори и Израел мина на сухо, но това не ги впечатли. Въпреки всичко, те скоро забравиха и се върнаха към греховете си. Слава на Бог, че стените на Ерихон паднаха, но веднага след това Израел се разврати. Слава на Бог, че Лазар беше възкресен от мъртвите, но скоро след това евреите искаха да убият него и Исус!

Знаменията и чудесата никога не са оставяли траен белег. Единственото нещо, което ще впечатли злото общество, е дъжд от праведност и съживление от святост сред Божия народ.

Вижте, народ, който ходи чист сред зло поколение, блести като светлина. Те светят в тъмнината, пълни с Исус, святи, праведни и чисти. Те са незасегнати, не са белязани. „Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; и Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд, и трева всекиму на полето” (Захария 10:1).

Бог отиде при Амос и каза: „Кажи на хората, че съм отвратен от глупавите им тържества и веене на знамена. Гади ми се от тържествените им събрания. Искам хора, които ще Ме търсят заради изливането на праведността.” „А нека правосъдието тече като вода и правдата — като непресъхващ поток” (виж Амос 5:21-24). Мощният поток на Божията праведност ще тече в тесни канали, само през онези, които копнеят за Него! Когато търсех Господ за това послание, аз треперех от страх от Него. Молех се: „Господи, покажи ми истинската тайна на онези, които живеят свят и благочестив живот. Кое им дава сили да победят похотта и греха си и да ходят праведно с Теб година след година? Кое е това, което ги кара да светят все по-ярко и по-ярко докато света отива в ада?”

Отговорът: святите мъже и жени, които ходят в праведност до един споделят същия този страх от Бог. Те имат нещо повече от видение за Неговата благодат и любов. Те познават страха от Неговата святост, че никое зло не може да устои в присъствието Му!

„В страха от Господа има силна увереност... Страхът от Господа е извор на живот, за да се избягнат примките на смъртта” (Притчи 16:26-27). „Чрез страха от Господа човек се отклонява от злото” (Притчи 16:6). „Но на безбожния няма да бъде добре и като сянка няма да продължи дните си, защото не се бои пред Бога” (Еклесиаст 8:13). „Господа на Войнствата — Него осветете, от Него се бойте и от Него треперете” (Исая 8:13).

Онези, които сляпо продължават в греха си, са били закоравени за страха от Бога. Исая попита: „Защо, Господи, си ни оставил да се отклоняваме от пътищата Ти, закоравяваш сърцата ни да не Ти се боим?” (Исая 63:17). Бог отговори: „Защото вие така обикнахте греха си, че ви предадох на него. Не искахте да бъдете освободени, не желаехте Моя страх. Затова затворих сърцето ви за него.”

Еремия каза: „Грешите, защото нямате страх от Бог!” „Злината ти ще те накаже и отстъпленията ти ще те изобличат. И така, познай и виж, че е зло и горчиво това, че си оставил Господа, своя Бог, и че нямаш страх от Мен, заявява Господ, БОГ на Войнствата” (Еремия 2:19). Пророкът казва: „Грехът ти е ужасно, горчиво нещо и той ще те унищожи, защото няма страх от Мен в сърцето ти.”

Скъпи светии, аз се моля Бог да вложи Своя страх и ужас в сърцето ви. Бог има предвид онова, което казва в Словото Си! Той каза веднъж на Моисей – един от най-смирените хора в света: „Защото съгреши срещу Мен пред народа, няма да влезеш в Обещаната земя” (Слава на Бог, че Той заведе този смирен човек в истинския Ханаан!). Ако Бог постъпи така със святия Моисей, какво ли ще направи с нас, които живеем на земята сега? Той казва абсолютно „Не!” на греха и похотта ти!

Ако си виновен за нещо, което е свързано с прелюбодейство, блудство или тайна връзка, Бог ти казва: „Съдът ми наближава, но Аз ще имам чисти и праведни хора. Търси Ме и Аз ще излея праведността Си върху теб. Ще те очистя. Просто Ме призови и Ме търси с цялото си сърце, а аз ще излея дъжда Си върху теб.” Преди да дойдат последните Му наказания, Бог иска да те окъпе в скъпоценната Си кръв и в Словото Си.

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE