Последното съживление | World Challenge

Последното съживление

David WilkersonApril 11, 1988

Новозаветната църква беше родена в блясъка на славата. Святият Дух слезе върху нея и първите християни говориха на езици и пророкуваха. Те преживяха смазващо осъждение и множества се обърнаха към Христос. Разпръснаха се и увеличиха неимоверно своя брой. Страхът от Бог дойде върху тях и върху всички, които ги видяха. Имаше знамения и чудеса. Мъртвите бяха възкресявани. Безстрашни евангелизатори проповядваха Словото навсякъде. Затворите не можеха да ги задържат. Бурите не можеха да ги потопят. Когато отнемаха собствеността им, те продължаваха да се радват. Когато бяха убивани с камъни, изгаряни или разпъвани на кръст, те продължаваха да пеят и славят Бог. Това беше победоносна църква, която не се страхуваше от Сатана, не почиташе идолите, непоклатима пред епидемиите и преследванията. Беше умита в кръв църква, живееща и умираща в победа.

Каква ще бъде църквата от последния час? Как ще влезе тя в него? Дали като тлъста, просперираща, егоистична църква, брояща членове, печелеща повече гласове? Или като шепа истински вярващи, които гледат как смъртта и отстъпничеството я пояждат като рак? Или ще живее в ужас и страх, докато СПИН-а и други епидемии опустошават масата хора? Все по-малко на брой християни ли ще побеждават света? Студенината и отстъпничеството ще я направят ли слаба, ще й се присмиват ли хората, ще бъде ли безсилна? Ще излезе ли църквата от този век пълна с лицемерие, мощно хваление, поклонение и молитвени събрания, на които нечисти сърца и ръце жертват чужд огън?

Със сигурност ще има голямо отпадане или отстъпничество. На където и да се обърне човек ще има духовно проституиране. Понеже греха се умножава, любовта на мнозина ще охладнее. Ще дойдат лъжци, които ще поучават доктрините на демони. Хората ще ги сърбят ушите и ще се тълпят, за да слушат меки проповеди. Измамите ще станат толкова големи, че дори избраните ще бъдат жестоко изпитани.

Но църквата на Исус Христос няма да излезе хленчеща или окуцяла. Ще излезе победоносна, с неизразима радост, носеща се по река от мир, свободна от всяко робство, стъпила на врата на Сатана и всеки член на тази истинска църква ще живее и умира без страх. Часът на изкусителя ще бъде унищожен. Християните ще бъдат святи и ще съборят идолите. Те ще бъдат точно като силните в Господ първи християни.

Ще има ли голямо събиране на реколтата преди да се върне Исус? Можем ли да очакваме едно последно мощно изливане на Духа, по-велико от всичко в историята досега? Не е ли казано, че само остатък ще продължи с Христос? Не проповядва ли Йоил „сред останалите, които ГОСПОД ще призове”? (Йоил 2:32 – бел.пр.) Не е ли факт, че в момента само един малък остатък иска да слуша посланието за святост? Ние трябва да разберем какво означава „остатък”. Истина е, че това ще бъде само малък процент в сравнение с милиардите хора по земята. Но дори 10 % от Ню Йорк ще бъдат повече от 1 милион победители. Остатък означава също и „това, което остава от оригинала”. Шивачите знаят, че остатъкът е част от оригиналния плат. Остатъчната църква е тази, която притежава същия характер като оригиналната новозаветна църква.

Искам да направя изявление с възможно най-голямата духовна власт, подкрепено със завет като този, направен с Ной. Ще има последно, среднощно съживление, което ще се види навсякъде. Сион ще бъде в родилни болки и ще роди много, много деца. Ще има велики песни и викове, а Сион ще каже: „Откъде дойдоха всички тези хора?” Това ще е съживление на праведноста.

Чувал съм стари проповедници с години да говорят за съживление. Един скъп приятел проповядва за това повече от 60 години. Днес, младите проповедници се молят за съживление, искат да видят как Бог работи в наши дни, а не само да четат в книгите за това. Не е достатъчно единствено да проповядваме за минали съживления. Защо да се молим, защо да търсим съживление, ако то не е обещано в Библията? Ако тя казва, че за нас няма надежда, нека просто евангелизираме и проповядваме и да не се притесняваме за резултата. Но ако е обещано съживление, християните трябва да го видят, да се хванат за него и да се молят с вяра, знаейки, че Бог е обещал да го направи. Това в Словото ли е? Обещанието се намира в Исая 54 глава, която е една от най-важните за нашето поколение. Тук на нас ясно ни се казва какво възнамерява да направи Бог с църквата и народа Си в последното време. Тази глава пророкува какво ще се случи в Таймс Скуеър Чърч, както и навсякъде, където има гладни сърца. Това ще се случи в Русия, в Китай, във всяка страна, всеки морски остров, от Северния до Южния полюс.

Църквата ще преживее незаслужено изливане на любов, милост и добрина. Това ще се случи по време на големи страдания, на яростна буря, със страх от всички страни, когато цялото общество ще бъде разклатено. Бог се кълне, че ще открие Себе Си с голяма добрина: „... но с вечна благост ще се смиля за теб, казва ГОСПОД, твоят Изкупител... Моята благост няма да се отдръпне от теб и Моят завет на мир няма да се поклати, казва ГОСПОД, който ти оказа милост” (Исая 54:8-10). Това, което Бог казва на църквата, Той казва и на всеки вярващ. Бог говори на „...горкана, блъскана от буря, безутешна!” (Исая 54:11) Това ти ли си? Изживяваш ли внезапно, много силно безпокойство? Да, това включва икономиката и обезпокоителната ситуация в света.

Но най-голямата Божия грижа е за онези, които са били възлюбени в един период от време, дори отстъпилите и онези, победени от внезапна, жестока буря на изкушение. Обещанието Му е към онези, които сега преживяват голяма скръб, блъскани от буря, безутешни, безнадеждни, безпомощни и изгубени. Бог ще върне обратно при Себе Си отстъпилите, изоставени хора. „Защото твоят съпруг е Творецът ти, ГОСПОД на Войнствата е Името Му. И Изкупителят ти е Светият Израилев, Той ще се нарече Бог на цялата земя. Защото ГОСПОД те повика като жена оставена и наскърбена духом, и като жена на младостта, когато е отхвърлена, казва твоят Бог. За малък миг те оставих, но с голяма милост ще те събера. С бликащ гняв скрих лицето Си от теб за миг, но с вечна благост ще се смиля за теб, казва ГОСПОД, твоят Изкупител.” (Исая 54:5-8)

Някои ще оспорят, че това се отнася за евреите, за Израил на плътта, но Божието Слово казва друго, защото Павел нарича тази глава алегоричен или символичен образ (Галатяни 4:22-31). Тя говори за небесния Ерусалим. Ако тези обещания се отнасяха до евреите, това означава, че те никога не са били изпълнени. Около 42 000 души излязоха от робството във Вавилон и нараснаха до по-малко от 3 милиона по времето на Христос. Те не се „разпространиха надясно и наляво”, както е обещано в Исая 54:3. Това е пророчество за църквата на последните дни – църква, която Бог отхвърли за момент.

Коя е тази, която Той отхвърли и остави за малко? От кого се скри Той с малко гняв? Можете да сте сигурни, че Бог не би се оттеглил без причина. Какво би Го накарало да скрие лицето Си? „Но вашите беззакония ви отделиха от вашия Бог и вашите грехове скриха лицето Му от вас, да не чува” (Исая 59:2). Бог не се е развел с правещата компромиси църква от нашето време, но е трябвало да скрие лицето Си от нея. Тя Го е изоставила – нейния Възлюбен. „Така казва ГОСПОД: Къде е разводното писмо на майка ви, с което я отпратих? Или на кого от заемодателите Си ви продадох? Ето, поради беззаконията си бяхте продадени и поради престъпленията ви беше отпратена майка ви.” (Исая 50:1)

Бог каза: „Ти ме остави. Имаше други любовници. Изневери Ми, извърши прелюбодейство. Аз не те оставих! Трябваше да те отхвърля, защото продаде себе си като проститутка.” Църквата избяга във Вавилон, но все още не се е развела. Защото Бог казва: „Покажи ми документите! Покажи Ми подпечатания документ, с който те продадох на дявола!” „Не живеем заедно, но не сме се развели още. Има надежда за брака ни. Все още те обичам! Ти ме остави, а Аз виках и виках; въпреки това ти отказа да Ме чуеш.” „Защо дойдох и нямаше никой; виках и никой не отговори?” (Исая 50:2)

Бог казва на тази проституираща, осквернена чрез грях, отстъпническа, скитаща съпруга: „Аз ще те призова отново.” „Защото така казва ГОСПОД: Продадохте се за нищо и без пари ще бъдете изкупени” (Исая 52:3). И отново: „Защото ГОСПОД те повика като жена оставена и наскърбена духом...” (Исая 54:6). Вече се чува звука на този последен призив: „...с голяма милост ще те събера” (Исая 54:7).

Той първо ще призове злите хора, които никога не са Го познавали. „Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето, ще призовеш народ, когото не познаваш; и народ, който не те е познавал, ще тича при теб заради ГОСПОДА, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото те е прославил. Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде намерен; призовавайте Го, докато е близо. Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха — помислите си; нека се обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.” (Исая 55:4-7)

Това се случи в новозаветната църква, когато езичниците избягаха при Христос. Те видяха светлината и се отзоваха. Но грешниците ще чуят още веднъж в съживлението на милост и доброта. Множества ще бягат към Него. Те ще изоставят лошите си пътища и ще призоват Господ. Онези, които Го отхвърлят, ще богохулстват и ще се отдадат на насилие.

Второ – Той ще предложи утеха, изцеление и възстановяване на всички, които са Го потъпкали. „Видях пътищата му и ще го изцеля, и ще го водя, и ще върна утехата на него и на скърбящите му.” (Исая 57:18). Колко развълнуван трябва да е бил Исая, когато е предавал това послание. Помнете, че поръчението му бе да :„Направи да затлъстее сърцето на този народ и направи да натегнат ушите им, и затвори очите им, за да не гледат с очите си и да слушат с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и да се изцелят” (Исая 6:10). А тук Бог казва: „Заради името Си ще простя на омърсената невяста и ще я призова обратно.”

„Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да помня греховете ти” (Исая 43:25). Помислете за милионите върнали се към греха християни по цял свят. Половината от идващите при Христос на нашите улични събрания са отстъпници – онези, които са потъпкали Бог. Така е и в Таймс Скуеър Чърч. Какво съживление ще бъде само, когато множество отстъпили християни се върнат! Отстъпили проповедници ще бъдат убедени да дойдат отново при Бог и ще станат светии в Сион. Деца, държани от дрога, алкохол, секс, съмнения и страх ще чуят призива Му и множества ще се завърнат. Наркомани, алкохолици, проститутки, хомосексуалисти, болни от СПИН и бедстващи отстъпници ще бъдат призовани от Него.

Дали изливането на Неговата милост пренебрегва греха? Никога. Онези, които са потъпкали Бог са тези, които някога са вкусили от Святия Дух и са Го познали. Господ ще изпрати Святия Дух – посланика Си, и със слово на любов ще ги накара да си спомнят за Него. Той ще Го изпрати, за да им припомни всичките Му любящи думи и това колко прекрасна е била връзката им преди, да им припомни, че ги е пазил, обичал и благославял. „И ще излея на Давидовия дом и на ерусалимските жители дух на благодат и на молитви; и те ще погледнат на Мен, когото прободоха. И ще плачат за Него, както се оплаква единствен син, и ще скърбят за Него, както се скърби за първороден...” (Захария 12:10-11)

Църквата е Давидовия дом, а християните са небесния Ерусалим. Помислете за това! Бог е обещал да излее Дух на благодат и молитва. Много ще жалеят за Него (включително и евреи), виждайки как греховете им са Го изложили на публичен срам, разпънали са Го още веднъж. Те ще преживеят огорчение и ще плачат. Това се отнася до служението на идващия Месия, за когото пророкува Захария, но също така и за Божия Дух, който Бог ще изпрати върху църквата Си от последния час, Който ще предизвика голям плач поради греха, както и съживление от покаяние. Ние може да проповядваме силно, мощно послание за греха, да надуваме тръбата и да предупреждаваме хората, но само независимото дело на Святия Дух може да накара хората да плачат и жалеят заради греха. А Бог е обещал да направи точно това.

„Радвай се, безплодна, която не си раждала! Запей от радост и извикай, която не си била в родилни мъки! Защото синовете на пустата са повече от синовете на омъжената, казва ГОСПОД. Разшири мястото на шатрата си и нека разпрострат завесите на жилищата ти! Не пести, удължи въжетата си и закрепи колчетата си. Защото ще се разпространиш надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите и ще насели пустите градове” (Исая 54:1-3). Някои биха спорили, че църквата от тези последни дни не е ялова. Те ще посочат всички мега църкви и големите множества, които посещават религиозни семинари, конференции и концерти, които поглъщат религиозна литература, касетки и филми. Но онова, което Бог нарича духовни деца и онова, за което говори църквата, са две много различни неща. Докато църквата се е фокусирала върху растеж в цифри, влияние и успех, Павел вика: „Дечица мои, за които пак съм в родилни мъки, докато се изобрази Христос във вас” (Галатяни 4:19). Павел би казал: „Не ми казвайте колко хора посещават църквата ви, събранията ви, колко литература разпространявате, колко Библии изпращате, колко души свидетелстват на улицата – кажи ми колко хора са преобразени според Христос! Колко от тях живеят в чистота?”

Амос пророкува за Божии хора, които Му се покланят с грях в сърцето си: „Мразя, отвращавам се от празниците ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания. Защото, ако ми принесете всеизгарянията и приносите си, няма да ги приема, и примирителните ви жертви от угоен добитък няма да погледна. Махни от мен шума на песните си и свиренето на арфите ти няма да слушам. А нека правосъдието тече като вода и правдата — като непресъхващ поток” (Амос 5:21-24). А Исая, говорейки Божието Слово, каза: „Тамянът е гнусота за Мен... беззаконие заедно с тържествено събрание... Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви; досада са за Мен, дотегна Ми да търпя. И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, няма да слушам.... Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло!” (Исая 1:13-16)

Някои се хвалят, че преживяваме съживление, че посланието за просперитет, което пълни залите, е Божието Слово, че се раждат много духовни деца. Аз вярвам, че Бог ще погледне на последните 20 години глад за Божието Слово, като изпоядени от гъсеница години, години на егоизъм, години, в които чужденци бяха издигани в Божия дом, години на дяволска музика, горди проповедници, лудост за пари, строеж на империи, плитки години. „ Постъпиха невярно към ГОСПОДА, защото родиха синове от чужденки...” (Осия 5:7). „А Аз бях те насадил лоза отбрана, изцяло чисто семе. И ти как ми се измени в изродени пръчки на чужда лоза?” (Еремия 2:21)

Много християни са станали ялови от седене в ялова църква и слушане на ялов, без помазание от Бог пастор. С течение на времето са започнали да умират от духовен глад, загубили са духовна власт. Семейства са страдали, деца са се връщали към греха, бракове са се разпадали. Или пък са ходили на църква, в която са се раждали много исмаиловци. Исмаил изобразява плътта. Макар че Аврам се моли: „О, нека Исмаил да стои пред Теб”, Бог каза: „...Изпъди слугинята и сина й, защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната” (Галатяни 4:30). Днес в църквите се раждат много исмаиловци – християни, хванати от плътта, твърдящи, че са наследници според праведноста.

Бог ще изчисти, изцери и прегърне съпругата Си и ще даде църквата на истинските исааковци – деца според сърцето Му. „Радвай се, безплодна, която не си раждала! Запей от радост и извикай, която не си била в родилни мъки! Защото синовете на пустата са повече от синовете на омъжената, казва ГОСПОД.” (Исая 54:1). Бог не говори просто за размяна на тълпи, за изпразване домовете на исмаиловците и за даване на тълпите в ръцете на праведните. Това е много по-дълбоко от тълпи, цифри и успех. Бог ще брои, а не човека. „Идва ден, когато ще се съградят стените ти! В онзи ден ще се вдигнат преградите” (Михей 7:11). „ГОСПОД ще запише при записването на народите: Този се е родил там” (Псалм 87:6). Може да видите което и да е велико християнско събрание, където да се събират хиляди и всички до един може да хвалят Бог с издигнати ръце, на висок глас, но Бог е този, Който брои. Той знае кой е свят. Той познава онези, които плачат заради греха. Там, Той може да има само няколко родени в Сион. Бог не се впечатлява от тълпи, защото рок музикантите привличат най-много хора.

Но Бог обещава, че Святия Сион ще роди повече деца от дома на Исмаил. Това е желязно обещание за голяма реколта. „Разшири... Не пести, удължи... закрепи... Защото ще се разпространиш надясно и наляво” (Исая 54:2-3). Бог ще премахне срама и укора от църквата Си. „Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена, и не се смущавай, защото няма да бъдеш опозорена; защото ще забравиш срама от младостта си и няма вече да помниш позора на вдовството си” (Исая 54:4). Какъв е този срам и укор? Това е липсата на духовна власт над силите на Сатана. Когато беше обграден от безбожните асирийци, Езекия каза: „Ден на скръб, на изобличение и на опозоряване (срам) е този ден, защото децата дойдоха до раждане, но няма сила за раждане” (Исая 37:3). Там стоеше врага, изливащ презрение върху израилтяните, подиграващ се на слабостите им, трупащ богохулства върху техния Бог. Това е символ на онова, което виждаме в християнските дела – болки като при раждане, но без раждане. Изглежда, като че дявола се надсмива над всеки наш опит. Църквата е станала за подигравка и присмех поради слабостите си. Колко християни знаят какво е да си почти победител, почти победоносен? И Сатана се смее. Но Бог обещава: „Аз ще премахна този срам. Ще родиш. Армия ще излезе от утробата ти. Победоносна армия.”

Укорът върху църквата е заради безпомощността й пред вражеските великани. Давид попита: „...Какво ще се направи за човека, който убие този филистимец и отмахне позора от Израил? Защото кой е този необрязан филистимец, че да хвърля позор върху войските на живия Бог?” (1 Царе 17:26). Считаше се за позор да се криеш и страхуваш от врага и да виждаш Божиите хора да се въргалят в страх. Но Бог е обещал да роди деца без този срам и позор върху тях. Те ще съборят голиатите. Те ще донесат слава и чест на името Му. Няма да се срамуват от това, че трябва да се крият и бягат.

Този вид деца са родени само от осветената утроба на вярна, любяща, интимна съпруга. Тя се завърна, защото бе наскърбена в духа, запустяла, самотна, копнееща да бъде с Господаря си. Сега е утвърдена в праведност (Исая 54:13-14). Няма лъжеучение в тази църква, няма и страх. Но има велик мир и вяра, докато е изправена очи в очи със заобикалящия я ужас.

Това последно съживление ще дойде, понеже Бог ще се смили над името Си и ще го освети пред целия свят. Нека споделя с вас едно велико пророчество от Езекийл: „Но Аз се загрижих за святото Си Име, което израилевият дом оскверни между народите, където отиде. Затова кажи на израилевия дом: Така казва Господ БОГ: Не заради вас правя това, доме израилев, а заради святото Си Име, което осквернихте между народите, където отидохте. И ще осветя великото Си Име, което беше осквернено между народите, което вие осквернихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, заявява Господ БОГ, когато се осветя сред вас пред очите им. Защото ще ви взема отсред народите и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви. И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя.” (Езекийл 36:21-25)

Аз вярвам, че Бог все още има бъдеще с евреите. Но пророчеството е за нашето време и всички тези пророчества са с двойно приложение. Незаслужено съживление от святост - едно последно събиране на святия остатък вече се случва, защото Бог е решен да затвори времената с могъща прослава на името Си. Каква демонстрация на сила ще бъде това!

Download PDF