Onthou Jou Eerste Liefde

Gary Wilkerson

Deuteronómium hoofstuk 6 begin met 'n ontsaglike belangrike gebed wat Moses die Israeliete geleer het. “Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE. Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag” (Deuteronómium 6:4-5, AFR53).

Moses het op daardie stadium die volk 40 jaar lank in die woestyn gelei. Hy het die brandende doringbos gesien, en toe het God hom na die Israeliete se oudstes stuur om te sê: “Die groot Ek Is is hier. God gaan kragtig werk en julle 400 jaar van gevangenskap en slawerny gaan tot 'n einde kom. Sodra ek na Farao gaan en met hom praat, sal ek vir hom sê 'om my mense te laat gaan.' God is aan die werk!"

Kan jy jou hierdie man voorstel wie se hartsbegeerte was om die kinders van Israel bevry te sien van slawerny, en in plaas daarvan, het hulle teen God gekla? Daarna is almal op 'n dekades lange reis deur die wildernis gestuur. As dít Moses nie versoek het om sinies te wees oor beide mense en God nie, weet ek nie wat sou nie.

Die Israeliete het teen God gemurmureer en ernstig aan sy beloftes getwyfel. Ek weet nie uit watter soort familie jy kom nie, maar as jy baie tyd spandeer in 'n gesin vol twyfel en negatiewe praatjies, sal dit jou aansteek. Dit is dan wanneer jy moet doen wat Moses gedoen het. Jy moet wegkom van die skare en alleen wees met God en bid: “Bewaar my op die plek en op alle plekke waar ek met hierdie stemme van ongeloof vervul kan word.”

As ons in hierdie plek van nabyheid met God kom, weg van die siniese stemme, sal ons harte begin om met blydskap vervul te word. Ons moet onthou wie God is in al sy heiligheid, en dan sal ons ons liefde vir Hom onthou. Dit is deel van wat Moses die volgende geslag in hierdie gebed leer.

As ons doelbewus God se natuur onthou, sal die geloof wat nog in ons is, begin om in ons lewens opgebou te word, en sal ons weereens 'n vertroue in die Here begin beleef. Dit is hierdie vertroue wat die uitstorting van God se seën vrystel.