KÁMEN VĚKU | World Challenge

KÁMEN VĚKU

David WilkersonJuly 17, 2015

Kniha Daniel nám poskytuje prorocký pohled na to, jak bude vypadat válka posledních dnů. Král Nebúkadnezar měl sen a Daniel ho vyložil:

„Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny.“ (Daniel 2:21-33)

Král snil o obrovském obraze v lidské podobě, lesklé, zářící a strašné. Její celé tělo bylo z odolného kovu. Avšak její chodidla byla z hlíny. Daniel upozornil na to, že tento obraz znamenal království světa a hlína představovala slabost posledních sil světa. Tato království měla ztrácet svůj lesk a svůj děs, jakmile přicházel konec. Daniel pokračoval:

Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době . Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.“ (Daniel 2:34-35)

Kámen, který tady Daniel popisuje, není nic jiného než Ježíš Kristus. On je Kámen věků a On přichází z nebe, aby rozdrtil všechna pozemská království. Až svět toto uvidí, božství našeho Pána bude nesporné. Každé koleno před Ním poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán.

Nejsme schopni skolit teroristy se zbraněmi, bombami či střelným prachem. Nemůžeme svět zbavit takových ničemných špatností pouhou lidskou mocí. Hospodin říká, že království Jeho Syna nakonec přeláme a pohltí všechnu zlou moc. Ano, spravedlnost přijde. Ale přijde od nebeského Otce ze shora.

Jaký den to bude, až se všichni světoví teroristé probudí před soudcovskou stolicí Ježíše Krista. Pomyslí si, „My jsme byli naší obětí slíbeným rájem. Bylo nám řečeno, že budeme mít navěky krásné manželky, lahodné jídlo a pití.“ Ale oni si najednou uvědomí, že to jméno, které se snažili smazat, nyní před nimi stojí jako Soudce.
 

Download PDF