TROCHA KVASU | World Challenge

TROCHA KVASU

David WilkersonSeptember 3, 2015

Pavel se ptá galatské církve, "Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás povolává. Trocha kvasu prokvasí celé těsto!" (Gal 5:7-9)

Pavel tu mluví o nastavení mysli, doktríně nebo teologickém faktu. Ptá se, "Co ve vašem životě vám brání, abyste šli vpřed v plném Kristově  požehnání? V jednu chvíli jste to zvládali tak dobře! Vím, že jste lidé, kteří se modlí a pracují neúnavně na dobrém díle, ale něco je špatně. Vidím, že už nerostete. Naopak, znovu jste se začali spoléhat na tělo. Už z vás necítím tu sladkou vůni Krista. Vaše jistota, váš jasný cíl, vaše vize jsou pryč. Něco vám stojí v cestě.

Co vám mohlo přesvědčit, abyste setrvávali v tomhle stavu? Ať je to cokoli, říkám vám, že to není z Boha. Popravdě, cítím z vás kvas, nějaký kompromis. Něco vám zamlžuje úsudek, něco, čeho se držíte. A kvůli tomu jste s Pánem ve sporu. Řekněte mi, co to je."

Znám dnes spoustu křesťanů, které si Bůh mocně používal. Modlili se, byli to oddaní věřící. Ale pak je potkalo něco, co jim nějakým způsobem brání zažívat Kristovo požehnání v jeho plnosti. 

Mezi těmito lidmi je mnoho duchovních, které znám. Muži, kteří na své cestě s Pánem viděli jedno vítězství za druhým. Ale něco se jim vloudilo do života, nějaký kompromis, na který si časem zvykli a přijali ho. Často je tím kouskem kvasu jen jeden vytrvalý hřích. 

Všech takových lidí se Pavel ptá, "Co se stalo? Co brání proudu Ježíšova požehnání do vašeho života? Jaký to kvas se k vám dostal?"

A přidává varování: "Trocha kvasu prokvasí celé těsto!" (Gal 5:9)
 

Download PDF