VYTVÁŘENÍ SI ABSOLUTNÍ DŮVĚRY | World Challenge

VYTVÁŘENÍ SI ABSOLUTNÍ DŮVĚRY

David WilkersonOctober 13, 2015

Když jsme uprostřed zkoušky, musíme odklonit náš pohled od problémů. V takových časech musíme sami sebe povzbudit, říkajíc si, „Můj Bůh dokáže cokoliv – a On na mě nezapomněl. Má na mě upřené své oči, když se prokousávám touto těžkou zkouškou. A vím, ať věci vypadají sebeděsivěji, že On má vše pod kontrolou. Nikdo a ani žádná moc nemůže změnit plány, jaké On pro mě má.“

Možná jsi právě teď odrazen, říkáš si, „Nevidím žádnou cestu z mé situace. Dostanu se vůbec někdy z této žhavé zkoušky? Bude mé utrpení pokračovat, dokud nepřijde Ježíš? Pane, budu se schopen vůbec někdy opět radovat?“
Zde je pro tebe Boží odpověď: „Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť ‚Pán je plný soucitu a slitování“. (List Jakubův 5:11) „Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.“ (Job 42:10)

Možná nezdvojnásobíš to, co jsi ztratil, jako to udělal Job. Ale budeš vlastnit něco mnohem většího. Tvé srdce bude skutečně vědět, že Bůh má nad vším ve tvém životě kontrolu. Jeho láska pro tebe už nebude pouze teologickým konceptem. Místo toho budeš hluboce znát Jeho vykoupení a to na osobní rovině. A už nikdy nebudeš mít obavy z nepřítele či z těžkosti. Proč? Protože jsi prošel svou zkouškou více než přemožitel, budeš sedět na v nebi po boku Ježíše Krista.

Právě teď, stejně jako Job na začátku své zkoušky, možná znáš Hospodina pouze z vyprávění, z bohoslužeb či biblických hodin. To je dobře, protože Písmo nám říká, že toto je přesně to, odkud naše víra pochází: ze slyšení o Božím Slově. Nicméně, teď Bůh chce, abys ho také viděl. Chce, aby sis vytvořil absolutní důvěru, že On má nádherný plán navržený pro tvůj život. A Jeho neměnný smysl nemůže být zmařen žádným nepřítelem v pekle, ani žádnou abnormálností, která se náhle objeví na tvé cestě.

Pak, uprostřed své nejtěžší zkoušky, budeš moci o Boží dobrotě svědčit, jako to mohl udělat Job. A sebevědomě budeš citovat toto velké tvrzení víry: „I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty.“ (Job 13:15)
 

Download PDF