ČAS ROZHODNUTÍ | World Challenge

ČAS ROZHODNUTÍ

Carter ConlonJune 5, 2021

„Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.“ (Pláč 3,40)

Krizové momenty vyžadují, abychom byli stateční a jednali s každodenními problémy, které na nás leží. Je to čas hodnocení, ale ne jmění nebo majetku. Jde o hlubší věci. Je čas zastavit se a vážně zhodnotit kam směřujeme. Jsme připraveni na to, co přijde v následujících dnech?

Obávám se, že mnoho křesťanů si neuvědomuje hloubku velikých zkoušek, které jednoho dne přijdou na církev, a je smutné, že mají jen malou vnitřní sílu, aby jim mohli čelit.

Bez obtíží vyznáváme věrnost Kristu, když venku svítí slunce, výplata je na účtu a jídlo na stole. Jakmile však narazíme na ledovec jako Titanic, najednou se odhalí nedostatky v našich srdcích a motivech.

V tu chvíli je vidět, jestli je naše bezpečí trvale založeno v Kristu. Zjistíme, zdali je naše srdce pevné s cílem žít na slávu Boží a pro službu lidským duším.

Došel jsem jenom k jednomu závěru: Pokud nechceme v nadcházejících dnech být otřeseni, musíme v srdci učinit okamžité a vědomé rozhodnutí kráčet naplno s Kristem. Nikdo nám neslíbil, že následování Krista bude lehké. Opravdu, s polovičatým srdcem to nezvládneme.

To je přesně to, proč je důležité, abychom si udělali čas a prozkoumali své srdce právě teď. A učinili kritické rozhodnutí, na kterém bude záviset, jestli vytrváme nebo odpadneme.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF