ĎÁBLOVO PODNĚCOVÁNÍ | World Challenge

ĎÁBLOVO PODNĚCOVÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)September 27, 2018

Pravděpodobně znáte starozákonní příběh o Jobovi. Pokud ano, pamatujete si, že Satan se nemohl dotknout tohoto zbožného služebníka Božího bez předchozího svolení z nebe. Pán řekl ďáblu, že může utrpět Jobovo tělo, může ho přemoci skličujícími zkouškami, ale nesmí ho zabít.

Ale uvědomili jste si, že Satan také žádal o povolení vyzkoušet Petra? Satan věděl, že Ježíšovo království přichází, tak, jakmile ovládl Jidáše, rozhodl se, že půjde za dalším učedníkem. Věřím, že nechal pocítit svou přítomnost u poslední večeře, když jedli velikonočního beránka, protože „vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší.“ (Lukáš 22,24).

Učedníci právě strávili důvěrný čas ve společenství se svým Pánem, který jim řekl, že má zemřít, ale oni zřejmě nepochopili nic z toho, co řekl. Místo toho se začali hádat, kdo by měl zůstat v čele, když s nimi nebude.

Satan byl nadšený tím, že způsobil rozdělení mezi učedníky a přemýšlel: „Kdo bude další po Jidášovi? Natanael? Jan? Á, tu sedí Petr! Ježíš ho nazval skálou; ale ve skutečnosti Kristus řekl, že postaví svou církev na Petrově prohlášení, že On je Mesiášem. Ano, tím dalším bude Petr.“

Satan žádal, aby se Petr stal jeho cílem. „Ježíši, ty jsi prohlásil, že zbuduješ svoji církev na svědectví tohoto člověka. No, jestli jsi si tak jistý, že Petr je skála, nech mne jej chvíli prosívat sítem. Říkám ti, že Petr se rozdrolí, stejně jako Jidáš.“

Prosévání je samozřejmě čistící proces, který odděluje špatné a zbytečné od dobrého a plodného. Věřím, že Satan si myslel, že Petrova víra při třesení selže. Ale Ježíš slíbil Petrovi: „Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra.“ (Lukáš 22,32). A ujišťoval ho: „Ačkoli budeš mít vážná selhání, říkám ti, že tvá víra nakonec vytrvá.“

Milovaní, nebojte se procesu, kterým procházíte. Ježíš zná výsledek a on vám říká: „Držte se pevně. Za vaším proséváním je můj věčný záměr. To všechno je pro vyniknutí mé slávy.“

Download PDF