ŠKOLA UCTÍVÁNÍ | World Challenge

ŠKOLA UCTÍVÁNÍ

David WilkersonMarch 30, 2016

Jak Bůh vyvedl izraelské děti z Egypta? Musel je vložit do pece utrpení, aby je přivedl až do bodu, kdy plakaly: „Dost už! Nechci tady zůstat.“ Potom přišel čas, kdy Bůh řekl: „Běžte“ a ony byly připraveny vykořenit se a stěhovat se do Jeho zaslíbené země.

Bůh nám pomáhá odpoutat se od ducha materialismu tohoto věku a přetvořit nás, abychom se zalíbením putovali do Nového Jeruzaléma.

Izajáš prorokoval ,že svět který Bůh tvoří je místem chval, kde se obyvatelé radují. „Buďte radostní a radujte se věčně v tom, co jsem stvořil: hle proto jsem stvořil radostný Jeruzalém a jeho lidé se radují“ (Izajáš 65:18). Židovské výraz pro “stvořit“ v tomto verši znamená “přivést k bytí“. Vidíte, co Izajáš říká? Bůh tvoří nejenom nový svět, ale také zvláštní lidi. Přivádí k životu nevěstu, která nepřestala být kojena tímto světem, ale naučila se chválit svým způsobem skrze zkoušky.

Skutečnost je, že naše současné utrpení tvoří školu uctívání. A všechny cesty kterými se učíme chválit Ježíše, obzvláště v našich zkouškách, jsou tréninkem na ten slavný den. Co to znamená pro křesťany, kteří žijí v neustálém utrpení a obavách? Jak mohou ti, kteří žijí tak, jakoby Bůh byl mrtvý náhle vědět jak chválit jejich cestu skrze utrpení?

 Jak reagujeme v naší současné zkoušce je velmi důležité. Když byl Izrael v hodině velkého utrpení, vzdali se naděje. Rozhodli se, že už více nepřijmou a posadili se do prachu. Tak skončili Boží lidé se zaslíbeními pevnými jako skála, nasadili si řetězy okolo svých krků.

Dnes se někteří křesťané v tomto bodě vzdávají. Neopouští svou víru, ale přestávají následovat Ježíše celým svým srdcem myslíc si: „Nemůžu žít pod takovou tíhou. Zdá se, čím blíže se dostanu ke Kristu, tím více trpím“. Rádi by věděli, jak Pavel dokázal říci: „Raduji se ve svých utrpeních“ (Koloským 1: 23-24).

A co prožil Pavel, aby to dokázal říci? Byl vyzdvižen na nebesa a uviděl slávu na kterou čekáme. Na základě toho co Pavel viděl, byl schopný využít své zkoušky a nesnáze v tomto životě a učil se chválit Boha v každém utrpení. Byl odhodlán se naučit radosti srdce nezávisle na tom, jaká byla jeho situace a začal trénovat chválu, aby se připravil na to, co ho ve světě potká. 

Download PDF