ŽIVOT NA BITEVNÍM POLI | World Challenge

ŽIVOT NA BITEVNÍM POLI

Jim CymbalaMay 1, 2021

„Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám … neustále držte v ruce štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho ničemníka.“ (Efezským 6:11.16)

Pavel vyučuje o bitvě, ve které jsme, a co potřebujeme k tomu, abychom zvítězili, co si máme vzít a co na sebe obléct. Všimněte si, že nemůžeme pouze uznat, že existuje brnění. Písmo neříká „studuj Boží zbroj.“ Ale říká: „Obleč Boží zbroj!“

To je v dnešní době problém pro mnoho křesťanů. Přijali jsme pozitivní myšlení a falešné učení o triumfu a je pro nás obtížné mluvit o opravdovém životě. Ale do války jsme zapojeni všichni. Pavel prožil mnohé boje a byl jedním z nejlepších křesťanů, o kterém jsme slyšeli. Pokud jeden z nejlepších křesťanů hovoří o boji proti démonickým silám vedených Satanem, měli bychom dávat pozor.

Naše mysl je ve válce – v pokušení hřešit, padnout do zoufalství, vzdát se, nedávat pozor na Krista.

Pokud slyšíš někoho říkat: „Dostal jsem se do bodu, že už nejsem pokoušený nepřítelem. Vítězím všude, kam vkročím,“ nevěř mu. Všichni jsme v bitvě. Všichni jsme pokoušeni. Všichni přemáháme odrazování. Každý musíme žádat Boha o milost na každý den. Potřebujeme Boží milosrdenství, protože se všichni občas zašpiníme.

Neříkej mi, že to není pravda. Bitevní pole je poseto lidmi, kteří kdysi kázali evangelium! Byli kazateli a církevními vedoucími a nyní jsou někde v léčebnách nebo způsobili skandál a zmatek v jejich církvi a městě.

Někteří lidé v této válce prohráli. Neoblékli si celou zbroj a nepřítel někde našel vstup. Nesmíme ztratit bitvu, ve které jsme každý den, ze zřetele. Zatímco kolem nás zuří válka, musíme se navzájem povzbuzovat, připomínat si toto slovo a pomáhat jeden druhému bojovat efektivně.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF