​TEN, KTERÝ VYSLÝCHÁ MODLITBY | World Challenge

​TEN, KTERÝ VYSLÝCHÁ MODLITBY

Jim CymbalaJune 8, 2019

Bible nazývá Boha Stvořitelem, Utěšitelem a Králem. Také jej nazývá „Vyslyšitelem modliteb“. Toto je jeden z nejmilejších, leč nejméně známých popisů Pána v Písmu: „K tobě, jenž vyslýcháš modlitby, přichází každý člověk.“ Nebo více literárně: „Vyslyšiteli modlitby, k tobě přichází každý člověk.“ (Žalm 65,3)

Pokud by Pán nevyslýchal naše volání a modlitby, nebyl by svět neuvěřitelně osamělý a depresivní? Naštěstí, Pán není vzdálený Stvořitel, který uvedl svět do pohybu a pak se ho rozhodl ignorovat. On je „Vyslyšitel modlitby“ který zaplatil drahou cenu za to, aby jeho děti mohly „přistupovat k trůnu milosti se smělou důvěrou“ (viz Židům 4,16).

Bůh rád vyslýchá naše modlitby, ale Bible hovoří o určitých principech, které vedou ke správnému přístupu k němu. Stejně jako Bůh vytvořil pořádek ve vesmíru s fyzikálními zákony, které mu vládnou, tak je to i s modlitbou. Modlitba není nahodilý, náhodný počin.

Veliký reformátor Martin Luther směle prohlásil, že Bůh nedělá nic, ale odpovídá na modlitby. To je pravděpodobně velmi blízko pravdě, kterou Písmu potvrzuje. Znovu a znovu v Božím jednání s jeho lidem vidíme tento cyklus:

Poslání – Zaslíbení – Modlitba

Žalmista tvrdí, že Pánovo vysvobození je na dosah ruky, protože: „určená doba přišla“ a rychle dodává, že Bůh: „k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.“ (Žalm 102;14,18).

Potřebujeme si uvědomit, že zaslíbení, která přetékají z našich Biblí, přetečou do našich životů jedině, když si je přivlastníme skrze modlitbu. Bůh chce, abychom se cítili v bezpečí, sledujíce náš vztah s ním. Chce, abychom s jistotou věděli, že máme věčný život a jsme součástí jeho rodiny. Protože jsme jeho děti, můžeme k němu v modlitbě s jistotou přinášet své potřeby. Můžeme mít stejnou jistotu v prosbách o věci, jakou máme ohledně našeho spasení.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF