ABYCHOM JE NEPOHORŠILI | World Challenge

ABYCHOM JE NEPOHORŠILI

Carter ConlonApril 2, 2016

„Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe“ (Matouš 17,27).

Ježíš právě Matoušovi vysvětlil, že jsou od chrámové daně osvobozeni. Přesto však říká: „Abychom je nepohoršili.“ Jinými slovy – aby naše svědectví v jejich očích neubylo na významu, aby si na nás na ulici neukazovali a neříkali: „Jsou to zloději. Neplatí chrámovou daň!“

Apoštol Pavel to řekl takto: „‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu“ (1. Korintským 10,23). Ano, na naší křesťanské cestě máme dovoleno mnoho věcí. Musíme však vždycky zvážit jejich potenciální dopad na lidi v našem okolí.

Ukážu vám to na příkladu muže, který mě přivedl ke Kristu. Chodil mě navštěvovat týden co týden, říkal mi evangelium a vyprávěl o tom, že byl dříve velký opilec, sukničkář a gambler. Ačkoli jsem navenek jeho svědectví vzdoroval, nemohl jsem popřít, že mám před sebou člověka zcela proměněného Boží milostí. Bylo to něco, co jsem musel přijmout. Dokonce jsem mu jednou nabídl pivo, abych ho vyzkoušel. Víte, pokud by si ho vzal, nebo pokud bych přišel do jeho domu a uviděl ho u stolu se sklenkou alkoholu, možná bych dnes nebyl křesťanem. Pomyslel bych si, že to je stejný člověk jako já, jen si do svého života přidal náboženství. Jistě, mohl by namítnout – „Ale to je jen maličkost!“ Podle mého názoru ale byly věci černé a bílé. Pokud se opravdu jako křesťan stal novým člověkem, jak mi říkal, staré věci by měly zmizet. Nic mezi černou a bílou tam nemělo zůstat.

A proto si dodnes uvědomuji význam Ježíšových slov: „Abychom je nepohoršili.“

 

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001. 

Download PDF