BŮH MÁ PLÁN PRO TVOJI BITVU | World Challenge

BŮH MÁ PLÁN PRO TVOJI BITVU

David Wilkerson (1931-2011)April 9, 2020

Mnozí křesťané čelí každý den nepopsatelným problémům — fyzickým bolestem, emočnímu utrpení, finančním zápasům. Dělají si starosti: „Je toho na mě příliš mnoho, abych se s tím vyrovnal. Jak to mohu dokázat?“ Pravdou je, že žádná z těchto hrozných věcí Boha nepřekvapila. Předpověděl každou z hrozných věcí, které se kdy staly, včetně každé krize a problémů, se kterými se potýkáme dnes. A Bible nám říká, že Bůh nám chce ukázat, jak tomu všemu čelit.

Bůh nám přikazuje, abychom se nebáli nepřátel. „Neboj se jich. Stále pamatuj na to, co Hospodin, tvůj Bůh, učinil“ (Deuteronomium 7,18). Bůh poukazoval na silné a dobře vyzbrojené pohanské národy, kterým čelil Izrael. Pro nás se to v dnešní době vztahuje na všechny problémy, kterým v životě čelíme.

Náš nebeský Otec vidí náš každý krok a v krizi nám v Písmu znovu a znovu přikazuje: „Neboj se!“ Nemáme se obávat, že nás naše problémy zničí, protože on je naším pevným štítem.

„Blaze tobě, Izraeli! Kdo je ti roven, lide vysvobozený Hospodinem? On je štítem tvé pomoci a mečem tvé velebnosti! Před tebou selže síla tvých nepřátel, pošlapeš jejich posvátná návrší“ (Deuteronomium 33,29). Bůh nám říká: „Je to lež, že jsem tě opustil nebo jsem na tebe naštvaný a nechal tě, aby ses bránil proti svým nepřátelům sám!“

Pokud bojuješ s obtížným, opakovaným hříchem, Bůh o tom dobře ví, vidí tvůj zoufalý boj a chce, abys slyšel toto slovo: „Neboj se! Já jsem tvůj štít, tvůj ochránce, tvůj obránce, tvůj meč svatosti proti všem tvým nepřátelům. Znám pro tebe cestu ven z pokušení a naučím tě bojovat.“ David to věděl, a proto mohl říci: „Nebudu se bát ničeho zlého“ (Žalm 23,4).

Tvůj nebeský Otec vidí každý kousek tvého utrpení a dává ti mnohé nádherné sliby: „On sám řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Tak můžeme směle říci: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ (Židům 13,5-6)

Nezáleží na tom, co ti přijde do cesty, Bůh má pro tebe více než dostatečnou milost a útěchu!

Download PDF