BŮH SI POUŽÍVÁ NEDOKONALÉ LIDI | World Challenge

BŮH SI POUŽÍVÁ NEDOKONALÉ LIDI

Jim CymbalaMay 11, 2019

Je to zvláštní, ale Bůh si rád vybírá ty nejnevhodnější, nepřipravené a nedokonalé lidi k dosažení úžasných věcí. Abraham lhal, když byl pod tlakem, Mojžíš zabil člověka, než se stal vysvoboditelem Izraele, rodina krále Davida se na něj nejprve dívala jako na pouhého pasáčka a apoštol Petr byl rybář bez teologického vzdělání.

„Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal: není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné; a co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit.“ (1.Korintským 1,26-29)

Všimněte si, že tato slova byla napsána shromáždění prostých věřících v Ježíše, nikoliv kněžím. Pokud se cítíte nehodní a nepřipravení, když vás Duch povolá, pamatujte si prosím, že právě takto Bůh obvykle pracuje, aby všechna sláva s jistotou patřila Jemu.

Podívejme se na chvíli na Pavla. Byl to Žid, vyučovaný jako farizeus, odborník na učení Starého zákona. Nikdo nebyl lépe vybavený k tomu, aby nesl radostnou zvěst Židům, ale to nebylo místo, kam ho Bůh povolal. Naopak, použil si ho pro zvěstování evangelia mezi pohany!

Když Duch Boží koná, jeho záměry jsou zjeveny a dosaženy způsobem, na jaký by nepřišlo žádné shromáždění, test osobnosti nebo počítačový program. Kristus nezemřel na kříži proto, abychom jako křesťané strávili svůj čas tady na zemi tím, že budeme jenom sedět a čekat, až se pro nás vrátí. Ježíš řekl: „Žeň je velká, dělníků je však málo.“ (Matouš 9,37) Ježíš řekl, že je nedostatek pracovníků, ale skutečnou práci udělá Duch Svatý skrze to, že ty a já uděláme věci, které si nedokážeme představit ani v nejdivočejším snu. Všechno začíná tím, že se nabídneš ke službě.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF