BŮH SVŮJ LID NIKDY NEZKLAMAL | World Challenge

BŮH SVŮJ LID NIKDY NEZKLAMAL

Carter ConlonMay 26, 2018

Dle knihy Židům by si každý z nás měl “vzpomenout na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením” (Židům 10:32). Připomeňte si, jak byl Bůh věrný — jak vás převedl přes všechny vaše minulé boje a zkoušky. Když jste poprvé přišli ke Kristu, pravděpodobně si o vás celá rodina myslela, že jste se zbláznili; vaši dřívější přátelé s vámi nechtěli nic mít. Na pracovišti vás obviňovali jenom proto, že jste se rozhodli konat, jak je správné. A teď znovu čelíte náporu obviňování ze všech stran. A proto je důležité, abyste si vzpomínali na momenty, kdy se vám Bůh ukázal ve své síle a přenesl vás přes těžkosti. Nikdy vás nezklamal, že? Také vás nezklame nikdy v budoucnu.

Pisatel listu Židům říká, “Vždyť jste trpěli spolu s uvězněný a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek” (Židům 10:34). Mnozí z těch věřících ještě netrpěli, ale věděli, že jiní před nimi trpěli. Když píše “s radostí jste nesli i to, že jste byli připraveni o majetek,” myslí tím, že se vzdali svých plánů a snů, jak by měly jejich životy vypadat. Místo toho byli ochotni přijmout Boží plán pro jejich životy, i přesto, že by to mohlo obsahovat určitou míru utrpění.

Verš pokračuje, “neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé” (10:34). Toto je taky způsob, jak se připravit na období utrpení. Nezáleží na tom, čím si projdeme, na konci to bude stát za to. Pamatujte, že bojujeme za věčnost — nejenom pro nás, ale i jiných. Bojujeme, abychom mohli něco odevzdat generaci po nás. 

Carter Conlon se přidal k pastorskému Times Square v roce 1994 na pozvání pastora Davida Wilkersona, a byl jmenován starším pastorem v roce 2001.

Download PDF