BŮH TĚ BUDE CHRÁNIT PŘED NEPŘÍTELEM | World Challenge

BŮH TĚ BUDE CHRÁNIT PŘED NEPŘÍTELEM

David Wilkerson (1931-2011)May 16, 2018

„Blíží se už, kdo se ženou za mrzkostmi, vzdalují se od Zákona tvého. Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda“ (Žalm 119:150-151).

V této části žalmu je nádherná pravda, která může změnit váš život a přinést odpočinutí a pokoj, převyšující vše, co jste dosud poznali. Víte, když porozumíte Boží pravdě o Jeho stálé blízkosti – že vás miluje a je vám neustále nablízku – všechen strach a úzkosti musí ustoupit!

V tomto žalmu David vidí, jak se k němu blíží svévolníci s jediným záměrem – zničit ho. Říká, „zkorumpovaní hříšníci vyšli, aby mě úplně zničili, a už mě dohánějí. Jsou všude kolem mě a jejich síla roste."

Všichni máme takového nepřítele – nepřítele naší duše, ďábla. On měl vždy jen jediný záměr: zničit Boží dílo a svést a zastrašovat Jeho lid.

Satan nikdy nebude spokojený, dokud neuvidí úplné zničení a pád každé Boží služby, církve a těch, kteří opravdově milují Ježíše. Satanský démonický duch není jen nějaký nezbeda, který obchází kolem, aby komplikoval náš život. Ne, Satanův záměr je mnohem vážnější. On je rozhodnutý úplně zničit církev Ježíše Krista. Jeho jediným cílem je nás porazit a zanechat po nás jen vzpomínku.

Ďáblův záměr je zřejmý. Snažil se dokonce lstivě pokoušet Božího Syna. Satan vyzkouší cokoliv, co je v jeho moci, aby zničil vše, co je spravedlivé a svaté. A nikdy se nezastaví. Vždy přijde další nápad z pekla.

To, čím procházíš, se děje mnohým. Jak je dobré vědět, že Bůh je připravený zachovat svá zaslíbení. Vskutku, čím blíže přichází nepřítel, tím blíže nám Pán zůstává!

Download PDF