BEZMEZNÁ DŮVĚRA | World Challenge

BEZMEZNÁ DŮVĚRA

David Wilkerson (1931-2011)November 26, 2019

„Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem“ (Exodus 6,7).

Bůh touží po tom, abyste ho znali! Především vás chce učit rozpoznávat jeho hlas. Svému lidu, dětem Izraele, se stále znovu zjevoval a projevoval – prostřednictvím velkolepých zachránění a zázračných znamení a divů – a přece pro ně stále zůstával neznámý.

„Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná“ (Žalm 95,10). Bůh říkal: „Přes to všechno jste mi nikdy nedovolili být doopravdy Bohem. Stále jste nevěděli, jak pracuji.“

Milovaní, Bůh stále hledá lidi, kteří mu dovolí, aby jim byl Bohem, až do té míry, že ho skutečně budou znát a budou se učit jeho cestám. Stejně jako Izrael jsme svědky zázraků, zakoušíme projevy Boží přítomnosti a naše modlitby jsou vyslyšeny. Důvěřujeme Bohu ve většině oblastí svého života, avšak naše víra má vždy hranice a limity. Možná, že existuje jedna malá oblast, kterou blokuješ, protože ve skutečnosti nevěříš, že se jí Bůh chce ujmout. Tvoje pochybnost brání Bohu, aby byl ve tvém životě vším, čím chce být.

Milý čtenáři, nemohu posoudit, jestli skutečně znáš Boha tak, jak on touží, abys ho znal. To může zjevit pouze Duch svatý. Dovol mi ale sdílet s tebou, co mi Bůh zjevil o tom, čím jsem mu bránil, aby byl doopravdy v mém životě Bohem: nespočíval jsem v jeho lásce, kterou mi projevoval.

Je načase, abys bezpečně spočinul v Boží lásce! Musíš se postavit a říci: „Už nepřijímám ďáblova obviňování – Boží lásky nikdy nebudu tak či tak hoden. Veškerá má cena pochází od Ježíše! On mne očistil svou krví.“

Pochop, že nedovolíš Bohu být tvým Bohem, pokud mu nedovolíš, aby tě miloval!

Když přichází nepřítel jako lev řvoucí, nepanikař – jen důvěřuj. Řekni: „Bůh mě miluje – Ježíš mě miluje. Vím o jeho lásce a věřím v ni!“ Dovol mu být tvým Bohem tím, že spočineš v jeho lásce. Přijmi ji – a užívej si ji. Bůh je ti nejlépe Bohem, když mu dovolíš, aby tě zaplavil svou láskou.

Download PDF