BOŽÍ ÚČEL VAŠEHO ZTROSKOTÁNÍ | World Challenge

BOŽÍ ÚČEL VAŠEHO ZTROSKOTÁNÍ

Claude HoudeApril 11, 2020

Možná právě teď jsi v rozbouřeném moři, ale na druhé straně je břeh Božího požehnání a hlubokých zázraků. Toto tajemství uvidíme, když se podíváme na život apoštola Pavla v knize Skutků.

Pavel neudělal nic zlého - král Agrippa sám řekl: „Tento člověk nedělá nic, za co by zasluhoval smrt nebo vězení“ (Skutky 26,31) - ale přesto byl uvězněn. „Odevzdali Pavla a některé další vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius“ (Skutky 27,1) a navzdory Pavlově radě, aby odložili odjezd, odpluli směrem k Římu, kde měl Pavel stanout před soudem a císařem. Cestou je potkaly četné bouře, které jim způsobily mnohé útrapy. Tehdy se Pavel postavil uprostřed nich a řekl: „Měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu, a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu.“ (Skutky 27,21-22) Pavlovi se zjevil anděl a ujistil ho, že všichni budou v bezpečí.

Přestože na Maltě ztroskotali a loď se zničila, ani jeden z nich neztratil život, jak prohlásil Pavel. Bylo chladné a deštivé počasí a oni byli v řetězech na zvláštním místě mezi lidmi se zvláštním jazykem. Ale setkali se s neobvyklou laskavostí a cítili vřelé přivítání (viz Skutky 28,1-2).

Ztroskotání není nikdy příjemným zážitkem, ale Bůh použil tuto událost k prokázání své dobroty a přinesení Ježíšova evangelia na tento ostrov. „Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a tři dny se o nás laskavě staral jako o své hosty.“ (Skutky 28,7) Otec tohoto místního hodnostáře byl nemocný a Bůh si použil Pavla k tomu, aby ho uzdravil (Skutky 28,8). Tento projev Boží lásky a moci otevřel cestu k probuzení na ostrově.

Všechny tlaky a bolesti, které Pavel na své cestě snášel, ho připravovaly pro Maltu a na zázraky, které se tam staly. Ztroskotal pod Boží svrchovaností! Ale na druhou stranu toto ztroskotání bylo zázračné.

Odevzdejte každý svou Maltu Ježíši ještě dnes - Bůh s vámi má svůj záměr! Když se budete držet jeho zaslíbení, promění, připraví a použije si vás ke své slávě.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, je častým řečníkem na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF