BOŽÍ ODPOVĚĎ NA ĎÁBLOVO SPIKNUTÍ | World Challenge

BOŽÍ ODPOVĚĎ NA ĎÁBLOVO SPIKNUTÍ

Carter ConlonFebruary 8, 2020

Ježíš jednou řekl: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10,10).

V ponebesí zuří válka a lidé, kteří žijí bezbožně, se nevědomky stávají pěšáky. Jejich srdce jsou otevřená na temnotu a začínají své ruce pozvedat proti tomu, o čem ví, že je nejmilejší Božímu srdci.

V knize Ester čteme o muži jménem Haman. Pracoval na tom, aby se dostal až na druhé nejvýše postavené místo ve vládě. Chtěl, aby se každý podřídil jeho vizi o tom, jak by měla společnost vypadat. Přesto jedna skupina lidí se odmítla sklonit před bezbožností. Tato skupina byla reprezentována mužem, který sedával v bráně, jmenoval se Mordokaj, oddaný následovník Boha. Haman se rozčílil proti Mordokajovi a všem Židům, které reprezentoval, a přesvědčil krále, aby vydal zákony, které měly za cíl vyhladit židy ze společnosti.

Jinými slovy, Haman udělal to, co se vůdcové, stejně jako ďábel, vždy snažili udělat – schválil zákony, které zastrašovaly, poškozovaly a vyčleňovaly Boží lid. Říkali: „Naše společnost bude lepší bez těchto lidí.

Jaká je Boží odpověď? Apoštol Pavel řekl v 1. listu Korintským, že Bůh používá slabé a obyčejné lidi, a to, co je světu bláznovstvím, vyvolil Bůh, aby zahanbil ty, kteří skládají svou důvěru ve vlastní moudrost a sílu (viz 1. Korintským 1,26-28).

V tomto případě Bůh prozřetelně umístil mladou židovskou dívku jménem Ester do královského paláce. Když ji Bůh poslal, aby šla a přimlouvala se za svůj lid, cítila se Ester nejistá svým postavením u krále, protože si ji už třicet dní nezavolal. Ale navzdory svým obavám věděla, že je stále nevěstou krále! Rozhodla se, že bez ohledu na to, co ji to bude stát, použije jakýkoli vliv, aby zachránila svůj lid. Bůh ji zahrnul přízní, a zlé úmysly nepřítele obrátil na dobré.

Stejně jako Ester máš více moci, než si uvědomuješ. Nejsi jen vedlejší hráč ve společnosti, která se vrhá do temnoty. Jsi nevěstou krále – nejvyšší autority. Aleluja!

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF